06.05.24 DI Pressemeddelelse

DI: Banebrydende samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Bill Gates

Landets største erhvervsorganisation Dansk Industri kommenterer morgenens nyhed om samarbejdet mellem Novo Nordisk Fonden og Bill & Melinda Gates Fonden om at fremme global sundhed i rosende vendinger.

- Det er et banebrydende samarbejde mellem nogle af de største og mest fremsynede erhvervsdrivende fonde i verden. Med samarbejdet sætter de sig i spidsen for at finde og investere i løsninger af sygdomme, der bl.a. breder sig som et resultat af klimakrisen, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri.

DI-direktøren deltager i topmøde senere i  dag i Helsingør, hvor nogle af verdens største filantropiske fonde og medlemmer af den danske regering er blandt deltagerne. Her skal de drøfte mulige løsninger af klimakrise og udfordringerne for den globale sundhed – og ikke mindst, hvordan vi får fundet finansieringen af løsningerne.

- Vi kan godt være stolte af, at vi som danskere og danske virksomheder er involveret i et så banebrydende og afgørende arbejde. Det kræver i høj grad nytænkning og investeringer, hvis vi skal finde løsningerne på såvel klimakrisen som udfordringerne for den globale sundhed. Det kræver i meget stor udstrækning et langt tættere og bedre koordineret privat og offentligt samarbejde, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Men det kræver også politisk mod. Vi har i Danmark og i Europa førende virksomheder inden for life science og biosolution, som kan få en afgørende rolle at spille. Vi skal også turde samarbejde mere på tværs af nationer, såvel som mellem den offentlige og den private sektor.

- Men vi skal fremfor alt have bekæmpet noget af det bureaukrati og de lange sagsbehandlingstider, vi ser i EU, som er en reel barriere for hurtigt at få taget nye løsninger i brug, siger Lars Sandahl Sørensen.      

Relateret indhold