14.05.18 DI Energi Nyheder

Lille stigning i elpriser for erhverv – gaspriser stort set uændrede

Fra første til andet halvår 2017 er der sket en stigning i elpriserne for erhvervskunderne, mens gaspriserne i samme periode set for erhvervene under ét har været stort set uændrede.

Fra første til andet halvår 2017 er der sket en stigning i elprisen for de mindste erhvervsforbrugere på ca. 1 øre pr. kWh, mens elprisen for de største erhvervsforbrugere er steget med knap 2 øre pr. kWh. Prisstigningerne følger nogenlunde stigningerne i spotpriserne på el.

I samme periode var gasprisen for erhvervsforbrugerne nogenlunde uændrede gennemsnitligt set. Dette dækker dog over et lille prisfald for de mindste erhvervsforbrugere.

Læs mere

Se mere om udviklingen i elpriserne fra første til andet halvår 2017 her og udviklingen i gaspriserne her.

Skrevet af:

Louise Bank

Louise Bank

Louise Bank

Teamleder

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold