Colourbox
29.03.22 DI Energi Nyheder

Energipriserne falder efter rekordniveauer

Efter prisrekorderne nærmest snublede over hinanden i begyndelsen af marts er temperaturen på energimarkederne aftaget en smule. Til trods for det, ligger energipriserne fortsat på et historisk højt niveau ved indgangen til april.

Er gasprisen stadig tårnhøj?

Naturgasprisen ramte et all time high efter Ruslands invasion af Ukraine og med usikkerhederne om gasleverancer til Europa. Den 9. marts 2022 var dagsprisen på 1.965 kr. pr. MWh, som er 47 pct. højere end det seneste toppunkt i december 2021, hvor prisen lå på 1339 kr. pr. MWh.

Siden prisrekorden i begyndelsen af marts har naturgassen den seneste uge (fra d. 22. – 29. marts) i gennemsnit kostet 772 kr. pr. MWh. Dette prisniveau ligger tilnærmelsesvist på samme niveau som årsgennemsnittet for 2022, som foreløbigt er opgjort til 740 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet for 2022 er indtil videre 112 pct. højere end årsgennemsnittet for 2021. I forhold til 2019, som er det seneste normale prisår, er den gennemsnitlige gaspris i 2022 hele 648 pct. højere, hvilket vidner om et usædvanligt højt prisniveau i 2022.

Figur 1: Naturgasprisens udvikling

Fremtidige gaskontrakter

Et nærmere kig futureprisen på hollandsk gas, som handles på TTF-børsen, kan give indikationer af markedets forventning til den fremtidige gaspris. Futures er en kontrakt på at købe eller sælge naturgas til en bestemt kurs på et senere tidspunkt. Disse kontrakter kan handles på både måneds-, kvartals- og årsbasis.

I øjeblikket handles future kontrakter for april og maj til omkring 820 kr. pr. MWh. Således ligger prisen på futurekontrakter en smule højere end det nuværende prisniveau på det danske spotmarked, ETF. Prisen på future kontrakter i de resterende måneder af 2022 handles i øjeblikket til priser mellem 775 og 820 kr. pr. MWh. Med forbeholdet for, at fremtiden er meget svær at spå om, kan disse futurekontrakter give en indikation af, at gaspriserne vil holde et højt niveau året ud.

Futurekontrakter handles fortløbende, hvorfor priserne kan ændre sig. Du kan finde de aktuelle futurepriser her.

Elprisen falder, men er fortsat høj

Den 8. marts ramte elprisen et rekordniveau, hvor en megawatt-time kostede 5.207 kr. pr. MWh i tidsrummet fra kl. 18 til 19. Den gennemsnitlige elpris lå d. 8. marts på 3.394 kr. pr. MWh, hvilket er højere end det seneste toppunkt i december 2021. Siden pristoppunktet er elprisen faldet til et niveau omkring 1200 til 1500 kr. pr. MWh.

På trods af prisfaldet er strømmen fortsat dyr med dagspriser, der ligger over årsgennemsnittet for 2022, som foreløbigt opgøres til 1100 kr. pr. MWh på tværs af Vest- og Østdanmark. Sammenlignet med årsgennemsnittet i 2021 er årsgennemsnittet i 2022 foreløbigt 68 pct. højere.

Figur 2: Elprisens udvikling

Olieprisen fastholder et højt niveau

Mens prisen på gas og el falder efter rekordniveauerne i begyndelsen af marts, fastholder olieprisen i højere grad det høje niveau. Siden toppunktet d. 8. marts, hvor olieprisen steg til det højeste prisniveau i 14 år, ligger prisen fortsat over 400 kr. pr. MWh. Dette nuværende prisniveau er således over årsgennemsnittet i 2022 som foreløbigt opgøres til 386 kr. pr. MWh og er 45 pct. højere end årsgennemsnittet i 2021.

Figur 3: Olieprisens udvikling

Kulprisen tager også et nøk ned

Kulprisen har også en nedadgående pristendens siden prisrekorden den 8. marts, hvor kul kostede 440 kr. pr. MWh. I slutningen af marts er kulprisen reduceret med 64 pct. siden toppunktet med en dagspris den 28. marts på 269 kr. pr. MWh. Den aktuelle kulpris ligger over årsgennemsnittet i 2022, som foreløbigt opgøres til 227 kr. pr. MWh., hvilket er 104 pct. højere end årsgennemsnittet i 2021.

Figur 4: Kulprisens udvikling

 

 

 

 

Magnus Larsen
Skrevet af:

Magnus Larsen

Relateret indhold