Getty

07.06.22 DI Energi Nyheder

Status på energipriser: Gasstop og oliemøde

Rusland indstiller gasleverancerne til Ørsted. OPEC-alliancen vil øge olieproduktionen. Nyheder på energimarkederne fortsætter, men hvilken indvirkning har det på priserne? DI Energi giver dig en status her.

Naturgas - Rusland stopper gasleverancer til Ørsted

Siden naturgassen slog prisrekorder i begyndelsen af marts, er prisen faldet stødt. I de foregående uger har det russiske energifirma, Gazprom, suspenderet gasleverancerne til flere europæiske lande, som har afvist Ruslands krav om at betale gassen i rubler. Senest har Gazprom stoppet gasleverancerne til Ørsted efter, at energiselskaber i Holland, Ungarn og Polen fik samme besked.

I Danmark ser man ikke det russisk stop for gasleverancer som direkte kritisk for gasbalancerne eller for priserne. Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Dan Jørgensen og Energistyrelsen har understreget, at de danske gaslagre er godt rustet med en høj fyldningsprocent. De manglende leverancer på gældende kontrakter af russisk gas udfyldes derimod gennem indkøb på det europæiske gasmarked, hvilket også er planen i Holland.

Opgørelser over de europæiske gaslagre viser, at fyldningsgraden i de danske gaslagre er relativt højere. I øjeblikket er 69 pct. af de danske gaslagres fyldningskapacitet udnyttet, mens de europæiske gaslagre har en gennemsnitlig fyldningsgrad på 48 pct.

Figur 1: Fyldning af gaslagre i EU og Danmark

Efter udmeldingen om gasstoppet til Danmark steg futurekontrakterne for den kommende måned med omkring 5 pct. til omkring 677 kr. pr. MWh. I øjeblikket handles juli-kontrakterne til en lavere pris omkring 630 kr. pr. MWh. Future-kontrakterne for august og september ligger på hhv. 640 kr. pr. MWh og 670 kr. pr. MWh, men har dog en mindre volumen end juli-kontrakterne. Prisen på de kommende måneders future-kontrakter er dog stadig betydeligt lavere end prisen på future-kontrakterne i begyndelsen af marts, som lå omkring 2.200 kr. pr. MWh.

Fra toppunktet d. 8. marts hvor naturgassen kostede 1.965 kr. pr. MWh, er prisen nu ved indgangen til juni reduceret med 68 pct. til en dagspris på 601 kr. pr. MWh. Dette er den laveste naturgaspris siden Ruslands invasion af Ukraine.

I maj måned kostede naturgassen i gennemsnit 685 kr. pr. MWh, hvilket er lavere sammenlignet med gennemsnitsprisen i marts, som lå på 979 kr. pr. MWh. I februar var gennemsnitsprisen på 603 kr. pr. MWh. Årsgennemsnittet for 2022 ligger foreløbigt på 737 kr. pr. MWh. Sammenlignet med årsgennemsnittet for 2019, som er det seneste normal år, er gennemsnitsprisen for 2022 hele 645 pct. højere. Det vidner altså om, at naturgassen – til trods for faldende tendenser – fortsat er historisk dyr.

Figur 2: Naturgasprisen

Olie - OPEC vil øge produktion

OPEC-alliancen og dens allierede mødtes torsdag d. 2. juni for at drøfte produktion af olie. USA har længe presset den saudisk ledede alliance til at øge produktionen af olie for at holde priserne nede. På mødet blev beslutningen en realitet. Alliancen og dens allierede besluttede at øge olieproduktionen med næsten 650.000 tønder olie om dagen i de kommende måneder.

Beslutningen kom ovenpå, at EU’s ledere pålagde et forbud mod størstedelen af den russiske olieimport. Det er første gang, at OPEC+ har afveget fra deres ellers tilbageholdende indstilling til at øge olieproduktionen, som har været gældende siden den massive nedgang i olieprisen under COVID-19 i april 2020.

Olieprisen er op til OPEC-mødet steget til en dagspris på 515 kr. pr. MWh. Gennemsnitsprisen for 2022 ligger foreløbigt på 418 kr. pr. MWh, hvilket er 65 pct. højere end årsgennemsnittet i 2019, som er det seneste normale prisår.

Efter OPEC-mødet faldt prisen på ’front-month’ future-kontrakter for brentolie fra omkring 123 til 116 USD pr. tønde d. 1. juni. Prisniveauet blev fastholdt på dette niveau indtil d. 6. juni, hvor future-prisen igen steg markant til omkring 120 USD pr. tønde.

Til trods for OPEC's beslutning om at øge olieproduktionen, kommer prisstigningen blandt andet som følge af markedets bekymring for, at dette ikke vil kunne dække den russiske olieproduktion efter sanktionerne. De seneste produktionstendenser fra de mindre OPEC-lande viser nemlig, at disse lande allerede har haft udfordringer ved at levere på de laveste produktionskvoter, som blev indført af alliancen for måneder tilbage. Ifølge S&P Global giver dette et produktionsunderskud for alliancen, der udgør 3 pct. af den samlede globale olieefterspørgsel.

Figur 3: Olieprisen

El - markante prisudsving

Prisen på strøm har fortsat store udsving. I begyndelsen af maj lå elprisen på omkring 1.600 kr. pr. MWh i både Øst- og Vestdanmark. Priserne har ved indgangen til juni været nede og runde 800 kr. pr. MWh, og er i de seneste dage steget til omkring 1.000 kr. pr. MWh.

Det foreløbige årsgennemsnit ligger for hhv. Øst- og Vestdanmark på 1.122 kr. pr. MWh og 1.191 kr. pr. MWh. Månedsgennemsnittet i maj endte på 1.278 kr. pr. MWh i Vestdanmark og 1.210 kr. pr. MWh i Østdanmark. Prisen på strøm i maj lå altså gennemsnitligt højere end den foreløbige årspris.

Priserne er opgjort som glidende gennemsnit, hvorfor udsvingene i priserne er reduceret i nedenstående figur.

Figur 4: Elprisen

Kul – fortsat højt prisniveau

Kulprisen ligger fortsat højt med dagspriser omkring 330 til 340 kr. pr. MWh. Dette er betydeligt over det foreløbige årsgennemsnit, der ligger på 267 kr. pr. MWh. Således er de nuværende kulpriser omkring 24 pct. højere end årsgennemsnittet. 

EU’s sanktioner mod Rusland indebærer også et stop for import af kul fra Rusland. Mere end 90 pct. af den kul, der anvendes på danske kulkraftværker, er russisk. Dog bruges kul kun til en lille andel af strømproduktionen i Danmark, og da kul nemt sejles ind fra globale leverandører er det lettere at finde en alternativ kulleverandør end en alternativ gasleverandør.

Figur 5: Kulprisen

Benzin og diesel - et nyt prishop

Priserne på diesel og særligt benzin har de seneste dage taget endnu et prishop. Dette hænger i høj grad sammen med olieprisen, som blandt andet er steget som følge af EU’s sanktioner mod Rusland, der stopper importen af russisk olie.

I øjeblikket nærmer benzinprisen sig 20 kr. pr. liter med en dagspris på 19,39 kr. pr. liter. Denne dagspris ligger 11 pct. over gennemsnitsprisen i maj. Prisen på diesel er også steget og koster 17,09 kr. pr. liter, hvilket ligger 7 pct. over gennemsnitsprisen i maj.

OPEC-alliancens beslutning om at øge olieproduktionen kan dog give forhåbninger om, at brændselspriserne udlignes på længere sigt.

Figur 6: Brændstofpriser

Magnus Larsen
Skrevet af:

Magnus Larsen

Relateret indhold