07.02.24 DI Energi Nyheder

Nyt anlæg med flydende naturgas i Hirtshals gør godstransporten mere klimavenlig

Nordeuropæiske transportfirmaer får mulighed for at tanke flydende naturgas (LNG) i Hirtshals, når et nyt tankanlæg åbner onsdag den 7. februar på Hirtshals Transport Center tæt ved havnen. Dermed kan gasdrevne lastbiler bruges på lige fod med dieseldrevne lastbiler i forbindelse med transport gennem Jylland. Med åbningen af tankanlægget styrker Hirtshals Havn sin position som knudepunkt for godstransport i Nordeuropa.

Dette er en pressemeddelelse udgivet af Hirtshals Havn den 2. februar 2024.

Transportsektoren viser i stigende grad interesse for at benytte grønne alternativer til diesel, og nu får transportfirmaerne mulighed for at tanke flydende naturgas (LNG), der belaster klimaet langt mindre, i Hirtshals. Onsdag den 7. februar åbner et nyt tankanlæg med LNG-gas, og klimagevinsten ved at bruge den type brændstof er stor, da lastbilerne udleder 20 procent mindre CO2, fjerner udledningen af svovl og reducerer udledningen af skadelige sodpartikler. Anlægget ligger på Hirtshals Transport Center tæt på havnen.

LNG-anlægget er blevet etableret gennem et samarbejde mellem Hirtshals Havnefond, Hirtshals Transport Center og Q8 og er et af de første i Danmark. I 2022 åbnede et lignende anlæg i Padborg, og når transportfirmaerne også får mulighed for at tanke LNG i Hirtshals, giver det dem et incitament til at investere i flere lastbiler, der kan køre på LNG-gas.

- Godstransporten får nu langt bedre mulighed for at køre på flydende naturgas. Med åbningen af anlægget i Hirtshals er det lige så let for transportfirmaerne at benytte gasdrevne lastbiler på strækningen fra den tyske grænse til Hirtshals, som det er at bruge dieseldrevne lastbiler. Nu kan chaufførerne fx fylde LNG på lastbilerne, når de kommer fra eller skal til Norge, Færøerne eller Island, siger CEO Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn og tilføjer:

- Tankanlægget bidrager til at styrke vores position som et centralt knudepunkt for godstrafikken i den nordlige del af Europa. Hirtshals er et vigtigt bindeled mellem Norge og EU, og det har haft stor betydning for placeringen af anlægget.

Hvert år passerer knap 150.000 lastbiler Hirtshals Havn, og blandt aktørerne i den tunge landtransport er der kommet større opmærksomhed på alternativer til dieseldrevne lastbiler i de seneste år. I oktober 2023 åbnede Danmarks største ladestation til el-lastbiler ved Hirtshals Transport Center, så vognmændene har altså flere miljø- og klimavenlige alternativer til dieselolie, når de tanker i Hirtshals.

Arbejder med flere grønne initiativer

Anlægget passer perfekt ind i Hirtshals Havns strategi om at blive den grønneste havn i Europa, når det gælder transport- og logistikløsninger samt produktion af grøn strøm og alternative brændstoffer.

Havnen arbejder med en række initiativer, der i de kommende år får stor betydning for erhvervsudviklingen i Hirtshals. Senest har Hirtshals Havn sendt etablering af op mod ni vindmøller på havnearealet samt en markant udvidelse af havnen i udbud. Derudover arbejder havnen i samarbejde med de øvrige partnere i Greenport Scandinavia om lagring og udskibning af CO2 fra havnen til tomme olie- og gasfelter i Nordsøen.

Fakta om LNG

  • LNG består af naturgas, som er kølet ned til -162 grader, hvilket omdanner gassen til en væske.
  • Denne proces reducerer naturgassens volumen til 1/600, hvorved det kan bruges som bl.a. brændstof til lastbiler og skibe.
  • Sammenlignet med diesel udleder LNG op til 20 % mindre
  • LNG eliminerer svovludledningen, og mængden af skadelige sodpartikler reduceres markant.
  • På LNG-anlægget kan to lastbiler tanke ad gangen.
  • Flydende biogas, også kaldet LBG (forkortelse af ”liquefied biogas”), er kemisk identisk med LNG, men vil reducere CO2-udledningen yderligere.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Relateret indhold