Foto: Getty Images

18.03.24 DI Fødevarer Nyheder

Den stigende overvægt kalder på en kombination af flere initiativer i en forebyggelsesindsats

Undersøgelser viser en tendens til stigende overvægt i den danske befolkning. Årsagerne er mange, og derfor skal fokus også rettes flere steder hen for at forebygge. Der er brug for understøttelse af viden og færdigheder samt tiltag, der fokuserer på rammer, adfærd og tilgængelighed.

Vi mangler overskud og inspiration

Hver tredje dansker bruger mindre end 15 minutter på at lave aftensmad på en typisk aften. Det tyder på, at tilgangen til mad bærer præg af manglende overskud og opfindsomhed. Tallene stammer fra analysen Madkultur22, udarbejdet af Madkulturen. Analysen viser også, at 49 pct. af de unge mellem 18-25 år, sammenlignet med 67 pct. af de ældre mellem 65-80 år, går op i, om den mad, de spiser, er hjemmelavet.

Ulighed i sundhed

Samtidig viser “Danskernes sundhed 2023” –  en rapport udgivet af SDU – at 18,6 pct. af den voksne befolkning har et usundt kostmønster, ligesom den desværre også viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem det gennemførte uddannelsesniveau og usund kost. Således har 30,5 pct. blandt personer med grundskole som højeste uddannelsesniveau et usundt kostmønster, mens det samme gælder for 7,2 pct. blandt personer med en lang videregående uddannelse. Afslutningsvist viser rapporten, at over halvdelen af den voksne befolkning ikke opfylder WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Midtvejsundersøgelsen peger på flere løsningsforslag

Den Nationale Sundhedsprofil ”Midtvejsundersøgelsen 2023”, udgivet af Sundhedsstyrelsen, viser, at andelen med svær overvægt er steget jævnt fra 13,6 pct. i 2010 til 18,7 pct. i 2023. Der peges på, at udviklingen af overvægt og svær overvægt er et resultat af en række individuelle faktorer (genetiske, fysiologiske og adfærdsrelaterede) og samfundsmæssige faktorer.

Undersøgelsen peger på pris og tilgængeligheden af sunde og usunde mad- og drikkevarer, på portions- og emballagestørrelse, på markedsføring overfor børn, på rammerne for stillesiddende adfærd og mulighederne for at deltage i fysisk aktivitet som områder, der kan sættes ind overfor for at fremme sundere vaner og forebygge udvikling af svær overvægt. Det er en række af anbefalinger, som DI Fødevarer også har holdninger til og addresserer i "Vores 10 sundhedsbud".

Relateret indhold