GettyImages
27.06.23 DI Handel Nyheder

Husk at beskytte jeres virksomheds immaterielle rettigheder!

I en travl hverdag er det ikke alle virksomheder, der sørger for at sikre virksomhedens immaterielle rettigheder. Til juridisk morgenbriefing i maj måned gennemgik Mie Nancy Grouleff, konsulent og advokatfuldmægtig i DI, hvordan I 1) beskytter jeres rettigheder gennem immaterialretten, 2) hvorfor det er vigtigt, og 3) hvad konsekvensen kan være, hvis I ikke sørger for at beskytte jeres immaterielle rettigheder.

Jeres virksomhed har sandsynligvis mulighed for at få beskyttet rettighederne til produkter, jeres varemærke eller andre immaterielle rettigheder.

På næste juridiske morgenbriefing den 26. september 2023 kl. 9.00-9.45 har vi inviteret Emil Fink-Jensen, fagleder for GDPR og Compliance i DI. Emil vil gennemgå et udsnit af nye relevante afgørelser fra Datatilsynet med fokus på, hvad I skal tage med fra afgørelserne.

Det er vigtigt, at jeres virksomhed er opmærksom på sine immaterielle rettigheder og beskytter dem bedst muligt – der er nemlig en lang række positive effekter ved at opnå beskyttelse! Mie Nancy Grouleff, Konsulent, advokatfuldmægtig

Rettighedstype

Krav

Beskyttelsens varighed

Patent

Nyt, opfindelseshøjde, udnyttes industrielt

20 år med mulighed for 5 års forlængelse

Varemærke

Særpræg

Ved ibrugtagning: Så længe varemærket bruges

Ved registrering: Til evig tid, hvis du fornyer din registrering hvert 10. år

Ophavsret

Værkshøjde

70 år efter ophavsmandens død

Design

Nyt og særligt

5x5 år

Forretningshemmeligheder

Oplysninger, der ikke er almindeligt kendt eller umiddelbart tilgængelige

Indtil de ikke længere er hemmelige

Beskyttelse af rettigheder har flere fordele

Når jeres virksomhed kan dokumentere, at I har beskyttet jeres immaterielle rettigheder, er I bedre stillet imod konkurrence og kopiering. Samtidig vægter potentielle investorer beskyttelsen af jeres immaterielle rettigheder tungt og inddrager typisk beskyttelsen i værdiansættelsen af virksomheden.

Beskyttelse af jeres virksomheds immaterielle rettigheder kan også give nemmere adgang til partnerskaber med andre virksomheder, der f.eks. vil sælge jeres produkter. Husk at have en klausul i kontrakter med samarbejdspartnere om, at rettigheder til jeres produkter tilhører jer.

Beskyttelse af jeres rettigheder skaber altså stor værdi for jeres virksomhed!

Et billigere alternativ til en retssag

Det kan være meget omkostningstungt og tidskrævende at gå rettens vej, hvis jeres virksomheds immaterielle rettigheder bliver krænket.

Tidligere var det nødvendigt at gå til domstolene for at få afgjort tvister om immaterielle rettigheder, men DI har sammen med en række andre danske organisationer stiftet DesignNævnet og Responsumudvalget, som er et hurtigere og billigere alternativ til domstolsbehandling i sager om rettigheder til arkitektur, design og kunsthåndværk.

Skal din virksomhed søge om et patent?

Det kan blive en dyr affære at opnå patentrettigheder til en virksomhedens opfindelse, men der er hjælp at hente! Erhvervsministeriet har nemlig en ”patentvoucherordning” for SMV’er, som bl.a. yder støtte til patentrådgivning fra en patentagent og hjælp til udarbejdelse af patentansøgning og ansøgningsgebyr.

Patentordningens sidste pulje åbner for ansøgninger den 9. oktober 2023. Læs mere om ordningen her! I DI arbejder vi for at forlænge ordningen og udvide den til også at give støtte til de øvrige immaterielle rettigheder.

Næste arrangement om IP rettigheder vedrører patentretssager i USA. Du kan tilmelde dig gratis her: US Litigation

Relateret indhold