GettyImages
19.01.24 DI Handel Nyheder

Det skal du vide om løbende forbrugeraftaler!

Flere og flere virksomheder udbyder abonnementsløsninger på produkter og tjenesteydelser, men hvad bør du sikre for at være stillet bedst muligt i den løbende forbrugeraftale?

Det gav Laurine Støve Larsen, advokat hos CO:PLAY, sine bud på, da hun gav deltagerne på juridisk morgenbriefing en gennemgang af, hvad virksomheder bør være opmærksomme på, hvis de indsætter ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler. 

På næste juridiske morgenbriefing den 30. januar 2024 vil Ulrika Folkmann-Schjerbeck, advokat og partner i LIGA Law, fortælle om gældende og kommende regler for miljømarkedsføring, herunder direktivforslaget ”Green Claims”.

De fire vigtigste pointer fra mødet:

 • Eventuelle fremtidige ændringer skal tænkes ind allerede på aftaletidspunktet
 • Ændringer uden forbrugerens accept skal ske med et gyldigt aftalevilkår
 • En ubegrænset adgang til ændringer er altid urimelig
 • Husk varsling og opsigelsesmulighed

Lovgivning du skal være opmærksom på

 • Forbrugeraftaleloven
 • Aftaleloven
 • Markedsføringsloven

Korrekt oplysning om abonnementet

Mange virksomheder udbyder abonnementsaftaler på nettet og især uønskede abonnementsaftaler er et område, Forbrugerombudsmanden har haft fokus på efter at have modtaget mange klager fra forbrugere herom. Klagerne angik især uønskede abonnementer, som forbrugerne blev pålagt ved køb af et produkt, uden de vidste det.

Forbrugeren skal tydeligt, i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, oplyses om abonnementet og vilkårene for at indgå abonnementsaftalen. Hvis ikke det er sket, er abonnementsaftalen ugyldig og forbrugeren er ikke bundet af aftalen.

Er en forbruger ikke klar over, at denne har tegnet et abonnement, indikerer det, at oplysningen om, at der var tale om et månedligt abonnement ikke tydelig nok.

Forbrugerombudsmanden har skrevet et notat om de oplysningskrav, der stilles til virksomheder ved salg af abonnementer online. I Forbrugerombudsmandens Kvikguide: Webshops’ salg af abonnementer kan du finde eksempler på, hvordan du bør oplyse forbrugeren om produktet og eventuelle abonnementer, før købet finder sted.

Oplysninger - hvad og hvor?

Vigtigste oplysningskrav

 • Forpligtelse til at betale for abonnementet
 • Hvad abonnementet indebærer
 • Prisen for abonnementet
 • Abonnementets varighed
 • Betingelserne for opsigelse

Hvor skal det stå?

 • Før, under eller efter købet
 • Ordresiden – der hvor forbrugeren afgiver sin bestilling
 • Overvej også betalingssiden – der hvor forbrugeren godkender betalingen

Husk ændringsvilkår i aftalen

I løbende forbrugeraftaler kan det være en fordel at indsætte vilkår i aftalen, der giver mulighed for fremtidige ændringer uden forbrugerens ”aktive” accept.

Det er et krav, at ændringsvilkåret er en del af den oprindelige aftale, så forbrugeren ved aftaleindgåelsen er bevidst om, hvilke betingelser der gælder i aftalen. Ændringsvilkår kan fremgå af handelsbetingelserne eller aftalens øvrige vilkår. For at ændringsvilkåret skal have den tilsigtede virkning, skal det være gyldigt! Hvis et ændringsvilkår ikke opfylder kravene til at gyldigt ændringsvilkår, vil vilkåret udgå af aftalen, mens den resterende aftale består.

Gyldigt ændringsvilkår

Din virksomhed kan kun ændre i en løbende aftale, hvis den indeholder et gyldigt ændringsvilkår.

Krav til et gyldigt ændringsvilkår:

1. Klart og forståeligt beskrive omstændigheder samt retningslinjer for ændringer
Vilkåret skal klart beskrive, hvilke omstændigheder der kan begrunde ændringen. Begrundelsen skal være gyldig, dvs. saglig og rimelig.

Ændringsvilkåret skal angive retningslinjer for ændringen, dvs. proceduren for ændringen. Varsling om ændring skal være beskrevet med en varslingsfrist, og hvor varslingen sker, f.eks. via e-mail.

2. Ikke ubegrænset eller vilkårlig ændringsadgang
Forbrugeren skal kunne gøre sig bekendt med ændringsvilkårets omfang samt forudsige konsekvenser for aftalen. Vilkåret skal klart beskrive, hvilke ændringer din virksomhed kan foretage, f.eks. prisændringer.

3. Individuel varsel om ændring
Du er forpligtet til at give forbrugeren individuel varsling, dvs. direkte besked, om ændringen. Dette kan f.eks. ske via brev eller e-mail.

Der er ikke varslet individuelt, hvis varslingen sker på din virksomheds hjemmeside, i et nyhedsbrev eller på en PBS-opkrævning.

Varslingen skal indeholde oplysninger om, hvilke ændringer der er tale om, en begrundelse for ændringen og forbrugerens mulighed for at opsige aftalen og proceduren herfor.

4. Mulighed for at opsige aftale
Forbrugeren skal have mulighed for at opsige aftalen og dermed undgå at blive bundet af ændringerne. Derfor skal forbrugeren også underrettes med et rimeligt varsel, så forbrugeren reelt har mulighed for at tage stilling til de nye vilkår i aftalen og beslutte sig for, om denne vil opsige aftalen eller ej. Jo mere indgribende ændringerne er, jo længere varsel bør forbrugeren få.

Eksempler på ugyldige ændringsvilkår

”Når vi ændrer i vores forretningsbetingelser, giver vi dig direkte besked med tre måneders varsel – enten digitalt eller med brev.”

”Vi kan løbende foretage ændringer af dine medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via vores digitale kanaler”.

Vilkårene er ubegrænsede og vilkårlige, og de giver ikke forbrugeren en mulighed forudsige konsekvenserne af ændringer i aftalen. 

Relateret indhold