Foto: Coloutbox
11.03.22 DI Life Science Nyheder

Life science-virksomheder gør sig klar til at ændre energikilder i deres produktion

Situationen i Ukraine har skabt stor usikkerhed på energimarkedet, hvor særligt gaspriser er ekspoleret. Flere danske medicinalvirksomheder arbejder derfor nu på at udarbejde backup-planer, hvis gassen lukkes, så de står godt rustet til situationen.

45 store danske virksomheder, der står for omkring en femtedel af det danske gasforbrug, er af staten blevet bedt om at udarbejde en plan for, hvad de vil gøre, hvis leverance af gas til produktionen stopper med 72 timers varsel. Virksomheder har arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvordan de kan klare sig uden gas.

En af de virksomheder er LEO Pharma, der bruger gas til at producere damp til produktionen af medicin. Da LEO Pharma etablerede deres nuværende system forudså selskabet muligheden for, at eventuelle problemer med forsyningen af gas. Derfor er der fra start etableret et kombisystem, der kan køre på olie, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi blev indkaldt til et informationsmøde for 14 dage siden, hvor vi fik at vide, hvilke scenarier vi ser ind i. Og vi fik at vide, at et stop for gas vil blive varslet med 72 timers varsel. Derfor har vi lavet forsyningsaftaler til at få leveret olie, så vi er klar til at stille om på under 72 timer, sagde LEO Pharmas pressechef Henrik Heskjær i Berlingske fredag d. 4. marts 2022.

Danske life science-virksomheder er godt rustet

Ifølge chef for DI Life Science, Peder Søgaard-Pedersen, står de danske life science virksomheder generelt godt rustet i den nuværende situation med usikkerhed på energiområdet. Dette skyldes blandt andet, at medicinalvirksomhederne er mindre udsatte end mere energiintensive sektorer som eksempelvis fødevare-, cement-, og kemikalieindustri, hvor naturgas udgør en væsentlig større del af energikilden i produktionen.

Samtidig er lægemiddelproducenterne også længere med elektrificering og arbejder også meget målrettet både med energieffektivitet. Nogle har også sikret sig adgang til energi fra vedvarende energikilder som eksempelvis Novo Nordisk siger Peder Søgaard-Pedersen til MedWatch.

Erhvervsministeriets analyse af life science industriens økonomiske fodaftryk fra december 2021 viste også, at værditilvæksten i life science-industrien er mere end fordoblet i perioden 2009-2018, mens branchens samlede energiforbrug i selvsamme periode er faldet. Det dækker over et fald i energiintensiteten på mere end 60 pct.

Peder Søgaard-Pedersen forventer, at den aktuelle situation kun vil accelerere de danske life science-virksomheders udfasning af fossile brændstoffer.

Tidligere har det selvfølgelig været et spørgsmål om at spare penge, men i ligeså høj grad at få et lavere CO2-aftryk. Nu kan man tilføje den dimension, at en mere energieffektiv produktion – udover at være grøn og spare penge – giver stærkere forsyningssikkerhed, siger Peder Søgaard-Pedersen til MedWatch.

imagenuuuo.png

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold