WiLD
19.12.23 DI Life Science Nyheder

Mød Lene Gerlach: Investeringspartner og fortaler for mere diversitet i life science-branchen

Mange virksomheder ønsker at indtænke diversitet og få flere kvinder ind i topledelse og bestyrelsesarbejdet. Men det er lettere sagt end gjort, for hvordan gør man det egentlig i praksis? Det ved Lene Gerlach, forperson i Women in Life Science Denmark (WiLD) og partner i investeringsfonden Eir Ventures.

Passionen for forskning har altid drevet Lene Gerlach, og det har bragt hende vidt omkring i life science-branchen. Siden starten af hendes karriere som erhvervs Ph.d.-studerende i neuroscience, har særligt ét mantra været retningsgivende for hende:

”Forskning skal ud og anvendes i samfundet, hvor det kan komme patienter og borgere til gavn,” fortæller Lene Gerlach, forperson i WiLD.

Nu er hun partner i investeringsfonden Eir Ventures, hvor hun med investeringer i life science-selskaber bidrager til at udvikle innovative behandlinger:

”Jeg oplever, at jeg befinder mig helt tæt på de innovative opfindelser, som virksomhederne har udviklet, og jeg mener, at Eir Ventures og jeg selv kan spille en betydelig rolle i at støtte den fortsatte vækst i disse virksomheder. Tidligere har jeg kunnet gøre en forskel ved at tilbyde rådgivning og ressourcer, men med Eir Ventures har vi mulighed for at investere betydelige kapitalbeløb, og det gør simpelthen en enorm forskel," forklarer Lene Gerlach, forperson i WiLD.

Ønsket om flere kvinder i toppen blev til et netværk

Igennem sin karriere har Lene Gerlach haft betydningsfulde roller, hvor hverdagen kunne byde på arbejdsopgaver, der potentielt kunne have stor betydning for den enkelte medarbejder, virksomhed og life science-branchen generelt. Som ansat i det tidligere Vækstfonden, nuværende Eksport og Investeringsfonden (EIFO), med ansvar for etablering af en portefølje af life science-selskaber i den tidligere udviklingsfase, stødte Lene Gerlach på en konkret udfordring. Udfordringen skulle dog vise sig at være med til at åbne døren for hendes engagement inden for diversitet og inklusion med særligt fokus på kvinder i life science-branchen. 

”Jeg var med til at opbygge ledelse og bestyrelser i de forskellige virksomheder. Her gik det op for mig, at jeg i den position havde et særligt ansvar for at få spillet lige så mange kvindelige kandidater ind til posterne som mænd,” fortæller Lene Gerlach, forperson i WiLD.

Hun opdagede dog hurtigt, at det ikke var en nem opgave at finde de kompetente kvindelige medarbejdere i life science-branchen, som virksomhederne havde brug for – og det på trods af, at der rent faktisk er flere kvinder end mænd i feltet.

Der er 53 pct. kvinder i life science-branchen, men det afspejles ikke i topledelsen og bestyrelserne rundt omkring i industrien, her er kun 20 %, der er kvinder. Der er derfor et glasloft og nogle usynlige barrierer, vi skal have frem i lyset Lene Gerlach, forperson i WiLD

Derfor tog Lene Gerlach initiativ til at starte Women in Life Science Denmark (WiLD) i 2022, og derfra har det kun taget fart. På lidt over et år er mere end 200 kvinder blevet en del af netværket, der består af både topledere, professionelle bestyrelsesmedlemmer, erfarne specialister og topforskere fra virksomheder i branchen, samt dekaner og professorer fra universiteterne.

”Bolden ligger, hvor den ligger, der er utallige beregninger, der viser, at der er lang vej igen hvad angår ligestilling imellem mænd og kvinder i toppen af erhvervslivet, men nu vil vi i WiLD gerne gøre noget ved det selv. Men det er vigtigt for os, at det samtidig er i en positiv og konstruktiv dialog omkring denne samfundsmæssige udfordring. Vi vil ikke stå og pege fingre. Vi vil gerne være faktabaserede og oplysende, for vi ved, at det er dét, der virker” fortæller Lene Gerlach, forperson i WiLD, og fortsætter:

”- Og så vil vi selv gerne smøge ærmerne op og gøre noget. Det gør vi ved ikke blot at være synlige rollemodeller, men aktive rollemodeller.”    

For at efterleve dette mantra, har WiLD derfor netop lanceret et gratis mentorprogram, der er målrettet talentfulde kvinder inden for life science, hvor der drages fordel af de mange medlemmer med betydelig ledelseserfaring. Her er formålet helt tydeligt – nemlig at inspirere den næste generation af kvindelige ledere og iværksættere inden for industrien på afgørende tidspunkter i deres karriere. Derudover ønsker WiLD også at kunne imødegå den manglende støtte, som mange kvinder oplever i bestræbelserne på at opnå ledelsespositioner inden for erhvervslivet og akademiske institutioner.

Foto: WiLD

Virksomhederne har større fokus på diversitet, men hvad virker egentlig?

Diversitet er et af tidens helt store temaer og et afgørende fokusområde for de mange virksomheder, der ønsker at integrere det i deres medarbejdersammensætning. Diversitet kan nemlig mærkes på bundlinjen. Ikke desto mindre er der er dog en specifik faktor, der kan påvirke, hvorvidt diversitet formår at skabe den vækst, som ofte vil være projektets udgangspunkt.

Diversitet er ikke bare kvoter og tal. Man er også nødt til at dykke ned og se på detaljerne, hvis man som virksomhed vil have succes med at inkorporere mere diversitet. Diversitet har nemlig vist sig at kunne have en negativ indvirkning på team performance, hvis der ikke er psykologisk tryghed til stede Lene Gerlach, forperson i WiLD

Et centralt element i psykologisk tryghed er inkluderende ledelse, så det er ikke uden betydning, hvordan man griber opgaven an som leder. Inkluderende ledere besidder blandt andet nysgerrighed om andre med en åben indstilling og manglende fordomme.

Lene Gerlachs 5 gode råd til diversitetsindsats:

  1. Sørg for at ledelsen går forrest. Hvis man vil have ændringer, skal man have toppen af virksomheden med. Ledelsens opbakning er central, fordi det påvirker hele virksomheden.
  2. Tydeliggør bias. Når man tydeliggør bias, kan man nemmere arbejde med den. Mange rutiner og procedurer, der ikke er diversitetsfremmende, kan ligge latent i en virksomheds DNA. Ved at få bias frem i lyset, kan man nemmere arbejde konkret med de bias, der sætter en stopper for, at arbejdspladsen er inkluderende. Det kan for eksempel være ved at ændre de ord, man anvender i virksomhedens jobopslag - er der her anvendt ord, der appellerer mere til mænd end kvinder, og kan man erstatte dem med mere neutrale udtryk?
  3. Brug måltal. KPI’er og måltal er for de fleste virksomheder ikke fremmede begreber. Det er gode redskaber til at skabe konkrete parametre, der bliver målt og fulgt op på. Det gør, at man både kan holde folk ansvarlige, vise transparens og monitorere udviklingen.
  4. Fordel ansvaret. Når der skal en diversitetsændring til, må ansvaret ikke lande hos en eller få medarbejdere. Ved at inddrage flere medarbejdere, kan ændringen nemlig bedre fordele sig ud i alle grene af virksomheden. Man kan lave det, der hedder ’employee research and resource groups’, hvor man samler en gruppe medarbejdere, der repræsenterer forskellige afdelinger.
  5. Mentorprogrammer. Muligheden for interne mentorprogrammer er et redskab, der giver alle lige mulighed for at tilegne sig kompetencer og netværk.

Brug for hjælp til din virksomheds diversitetsindsats?

Hos Dansk Industri arbejder vi aktivt med diversitet og inklusion. Der er fremgang inden for området, men som DI’s analyse viser, er der et stykke vej endnu: Kvinder er stærkt underrepræsenterede i danske virksomheders bestyrelser med 17,5 pct. af posterne besat af kvinder og 10,8 pct., hvor bestyrelseslederne er kvinder.

Som medlem af DI kan du få rådgivning, ressourcer og konkrete redskaber til virksomhedens diversitetsindsats samt tilslutte dig DI’s Diversitetsløfte. Læs mere her.

Kort om WiLD

Women in Life Science Denmark er et netværk, som er målrettet topledere, bestyrelsesmedlemmer, erfarne specialister fra industrien og akademiske topforskere og ledere i life science-branchen. Formålet med netværket er at fremme det fulde potentiale for talentudvikling i branchen ved at øge diversiteten på topledelses- og specialistniveau. WiLD tilbyder arrangementer, netværksaktiviteter, mentorordning og lancerer et kommende ekspertpanel, der skal bidrage med viden og deltage i den offentlige debat. Læs mere her.

Relateret indhold