Tom Werner
31.01.24 DI Life Science Nyheder

Første skridt mod bedre og mere ensrettet forebyggelse med kvalitetsstandarder

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet et sæt forpligtende kvalitetsstandarder for forebyggelse i det nære sundhedsvæsen. Det betyder i praksis, at landets kommuner nu bliver mødt med en række krav til kvaliteten i deres forebyggelsestiltag – og at kronikere fremover kan forvente at blive mødt af mere ensartet kvalitet uanset, hvor i landet de bor. DI hilser standarderne velkommen.

Kvalitetsstandarderne er bestemt et skridt i den rigtige retning. For det er da håbløst, at vi i et lille land som Danmark fortsat er udsat for postnummerlotteri, når det kommer til vores sundhed. Derfor er vi i DI glade for, at man nu peger på et minimumsniveau for, hvad alle kommuner skal tilbyde deres borgere på forebyggelseshylden,” siger Cecilie Skjelmose, chefkonsulent hos DI Life Science, og fortsætter:

Det betyder naturligvis ikke, at tilbuddene ikke skal tilpasses den enkeltes behov og muligheder, men vi kan godt stille krav til, at der ikke er alt for langt mellem kvalitetsniveauet – uanset om man bor i Nakskov eller i Aarhus.”

Pilen op til afklarende samtale og sygdomsmestring

Et centralt element i kvalitetstandarderne er det nye krav om en helhedsorienteret, afklarende samtale, hvor man ser på hele mennesket og de forskellige behov for forebyggelse, den enkelte har:

Det kan forhåbentlig undgå, at Hr. Hansen udelukkende får tilbudt et diætistforløb, men ikke får koblet træningen på. Eller at rygestop-kurset står alene,” siger Cecilie Skjelmose, chefkonsulent hos DI Life Science.

Samtidig lægges der op til, at kronikere fremover skal tilbydes et mestringsforløb, så de får bedre kendskab til deres sygdom, ved hvornår de skal handle på ændringer og kan undgå forværring og følgesygdomme.

Vi ved, at mestring er et af de vigtigste elementer i at kunne leve et godt og aktivt liv på trods af kronisk sygdom. Hvis man lærer at navigere i ens sygdomsforløb, selv kan monitorere udsving og i øvrigt er velbehandlet, bliver det langt nemmere at varetage jobbet og leve et aktivt fritidsliv Cecilie Skjelmose, Chefkonsulent

Fremtiden afgør ambitionsniveauet og den reelle forebyggelse

Kvalitetsstandarderne er et led i den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som et bredt politisk flertal blev enige om i maj 2022. En del af elementerne i kvalitetsstandarderne er krav til kommunerne, mens en del fortsat er anbefalinger. Der lægges i øvrigt op til, at hver kommune kan tilrettelægge indsatserne, som de vil ud fra de forskellige kriterier.

På papiret ser de enkelte krav ganske fornuftige ud, selvom vi godt kunne have ønsket os, at man havde været mere ambitiøse. Nu vil fremtiden vise, om kommunerne har den nødvendige kompetence og kapacitet til at levere på kvaliteten Cecilie Skjelmose, Chefkonsulent

Hos DI er forebyggelse af kroniske lidelser og multisygdom højt på dagsordenen. På første møde i Netværk for Fremtidens Kronikerindsats zoomer vi ind på området. Her stiller vi skarpt på, hvordan stærke offentlig-private partnerskaber om forebyggelse og opsporing kan give flere sunde leveår til danskerne – og mere sundhed for pengene.

Tilmeld dig netværksmødet her.

 

Relateret indhold