14.02.19 DIB Blog

Blog: Vi skal (gen)skabe tillid til virksomhederne

I 2019 vil DI sætte ekstra ind på at vise, hvordan virksomhederne tager deres samfundskontrakt alvorligt, blogger kommunikationsdirektør Marion Hannerup, DI.

Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i – ja. Men Danmark skal også være verdens bedste land at leve i. Og danske virksomheder er heldigvis gode til at tage et medansvar for at skabe vækst, der tager hensyn til eksempelvis medarbejdernes trivsel og til det omgivende miljø.  Det har over tid været med til at skabe tillid mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og tillid fra det omgivende samfund.

Når mennesker har tillid til hinanden, går alting lidt lettere, lidt hurtigere, lidt smidigere. I Danmark nyder vi godt af et højt niveau af tillid til både hinanden, til myndigheder og til samfundets institutioner sammenlignet med stort set alle andre lande. En aftale er en aftale – og den skal være til fordel for alle parter. Det ligger i vores tillidskultur. Det betyder, at vi som arbejdsgivere, lønmodtagere og politikere kan bruge mindre tid og færre kræfter på at kontrollere hinanden og mere tid og flere kræfter på at udvikle os.

Høj tillid er et klart konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. Kunderne stoler på kvaliteten, når noget er ”Made in Denmark”. Det kan man se på vores evne til at eksportere til resten af verden – ikke mindst når det gælder vores såkaldte upmarket-produkter, der typisk kan sælges til en højere pris end tilsvarende varer og løsninger fra andre lande.

Tillid er afgørende for virksomheders succes

Derfor er det bekymrende, at tilliden til de private virksomheder har lidt et knæk over de seneste år.  Sager om hvidvask, skattely, svindel med udbytteskat, plastforurening af havene og filippinske lastbilchauffører, der er indkvarteret under kummerlige forhold, har fyldt i medierne. Selv om sagerne på ingen måde er repræsentative for erhvervslivet som helhed, så har de tilsammen skadet virksomhedernes omdømme i offentligheden. Det har efterladt et indtryk hos nogle om, at når virksomhederne vinder – så sker det på bekostning af Danmark og danskerne. Det billede skal vi have vendt. For hvis det sætter sig fast, kan en fornuftig aftalekultur blive erstattet af restriktiv regulering til skade for alle parter.

Derfor vil DI i 2019 sætte ekstra ind på at vise, hvordan virksomhederne tager deres samfundskontrakt alvorligt.

I DI’s egne medier, på de sociale medier, på di.dk og i pressen – vil vi synliggøre, hvordan rigtig mange danske virksomheder er en afgørende del af løsningen på globale udfordringer som miljø- og klimaproblemer, sygdomsbehandling, bæredygtige fødevarer og god ledelse. 

Og vi vil vise, hvordan lokalsamfund nyder godt af virksomhedernes indsats med at uddanne unge, integrere indvandrere og få  folk på kanten af arbejdsmarkedet væk fra offentlig forsørgelse.

Og vi vil gøre det klart, hvordan borgerne nyder godt af de velfærdsydelser, virksomhedernes ordrer og skattebetalinger sikrer Danmark.

Et godt samfund har brug for stærke, ansvarlige virksomheder. Ligesom stærke, ansvarlige virksomheder har brug for et godt samfund, som uddanner dygtige medarbejdere, tager hånd om de syge, og dem som ikke kan klare sig selv, som driver forskning i verdensklasse – og sikrer en effektiv infrastruktur. Det er dén tætte sammenhæng – mellem konkurrencedygtige virksomheder og et godt samfund, som vi i DI kalder ”den gode cirkel”.

I et år, hvor vi herhjemme står over for både et Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet, har vi en vigtig opgave med at minde borgere og politikere om, hvor vigtigt det er, at de tager ansvar for, at Danmark er verdens bedste land at drive virksomhed i.

Og at vi fra virksomhedernes side viser, at vi gerne tager vores del af ansvaret for, at Danmark – også – er verdens bedste land at leve i.

Marion Hannerup

Marion Hannerup

Kommunikationsdirektør

  • Direkte +45 3377 3835
  • Mobil +45 2320 1029
  • E-mail mhan@di.dk

Relateret indhold