09.10.17 DIB Nyheder

Samarbejde kan gøre industrien to procent mere produktiv

Danske virksomheder og universiteter vinder ved at samarbejde om at øge industriens produktivitet. En evaluering af samarbejdsprojektet MADE viser, at samarbejdet kan bane vej for en øget produktivitet på mindst to procent. Danfoss og Technicon er med til at hive gevinsten hjem.

Danfoss  i Silkeborg producerer termostater. En del af produktionen bliver solgt i mindre partier eller så specialiserede sampakninger, at meget af arbejdet hidtil er blevet gjort manuelt. Nyudviklet, fleksibel robotteknologi betyder nu, at det er blevet langt billigere at automatisere mange af arbejdsgangene.

- Indtil videre har vi arbejdet med to opgaver, som vi har fået automatiseret 80 procent. Begge opgaver er eksempler på ensidigt og opslidende arbejde, som det indtil nu har været for dyrt at automatisere. Det er ikke tilfældet længere, fordi vi nu har fået udviklet en fleksibel robotcelle, som også kan omstilles til at løse andre opgaver. Det skåner vores medarbejdere, og gør vores businesscase markant bedre, så jeg ser store perspektiver i det og vil gerne investere i flere af den slags løsninger, fortæller Kim Lynggard, som er senior technical manager i Danfoss .

Løsningen er blevet til i samarbejde mellem Danfoss, forskere fra universitetsmiljøet og ikke mindst den mindre virksomhed  Technicon, som er specialiseret i skræddersyede robotløsninger. Men samarbejdet var næppe opstået, hvis det ikke var for MADE-projektet.

Vi vil bevare industriproduktionen

MADE – Platform for Future Production er navnet på et stort, femårigt samarbejdsprojekt mellem virksomheder, universiteter og  GTS-institutter, som blev lanceret i 2014.- Projektet opstod i erkendelse af, at det blev stadig sværere at fastholde den industrielle produktion i Danmark. En del af produktionen blev flyttet til udlandet, og underleverandørerne var pressede. Det samme var uddannelses- og forskningsinstitutionerne, fordi den unge generation ikke kunne se en fremtid inden for produktion, fortæller Nigel Edmondson, som er direktør for MADE .

Svaret blev at skabe en alliance på tværs af alle skel, som kan udnytte de danske styrkepositioner inden for forskning, innovation og uddannelse til at skabe nye, tidssvarende og konkurrencedygtige produktionsformer.

To procents produktivitetsøgning betyder rigtig meget. Både for virksomhedernes konkurrenceevne og for det danske samfund som helhed. Beregningerne her er endda kun baseret på de løsninger, som allerede er implementeret i MADE-projektets virksomheder. Men flere nye løsninger er under udvikling, så potentialet kan blive endnu højere. Vicedirektør Kent Damsgaard, DI

En samfundsgevinst i milliardklassen

Nu – tre år inde i projektets løbetid – begynder deltagerne i projektet at høste frugterne af indsatsen. En evaluering viser, at de produktivitetsforbedrende tiltag, der nu er blevet implementeret i deltagervirksomhederne, har en værdi på ca. 90 mio. kr.

Hvis de samme løsninger bliver udbredt til alle relevante virksomheder i Danmark, vil det svare til en produktivitetsforøgelse på to procent. Det svarer til en gevinst for virksomhederne på 6,1 mia. kr. som så igen kan investeres i at udvikle endnu bedre produkter og løsninger til kunderne.

- Og det er det, som det hele handler om – at sikre, at danske produkter og løsninger er attraktive for kunder rundt om i verden. Det er simpelthen nøglen til, at den danske vækst og jobskabelse kan fortsætte, understreger Kent Damsgaard, som er vicedirektør i Dansk Industri.

- To procents produktivitetsøgning betyder rigtig meget. Både for virksomhedernes konkurrenceevne og for det danske samfund som helhed. Beregningerne her er endda kun baseret på de løsninger, som allerede er implementeret i MADE-projektets virksomheder. Men flere nye løsninger er under udvikling, så potentialet kan blive endnu højere, siger han.

Samarbejdskulturen giver os en fordel

Flere andre lande – bl.a. Tyskland, Finland, Storbritannien og Irland – arbejder med lignende projekter, men Danmark har flere fordele, mener Nigel Edmondson.

- For det første har vi en række store produktionsvirksomheder, som ikke er i direkte konkurrence med hinanden og derfor nemt kan dele deres viden. Vi har også mange mindre virksomheder med specialviden om nye teknologiske løsninger, og vi har højtkvalificerede forskningsmiljøer. Men vi har også en tradition for at samarbejde og dele viden, som både giver konkrete resultater og skaber misundelse i udlandet, fortæller han.

Derfor er han også sikker på, at MADE-projekterne vil have en varig effekt, som vil forplante sig videre ud – også blandt virksomheder, som ikke deltager i selve projektet.

Løsningerne skal ud til flere virksomheder
Her spiller GTS-institutterne en vigtig rolle. De samler hvert år hundredvis af virksomheder til åbne arrangementer, hvor de præsenterer virksomhedscases og formidler den nyeste forskning, men institutterne kan også tilbyde konkret rådgivning til de enkelte virksomheder.

- Mange små og mellemstore virksomheder har ikke råd til at tage fejl, når de skal foretage en investering, så hvis de er i tvivl, lader de ofte være. Men gennem MADE har vi mulighed for at lave demonstrationsprojekter, så virksomhederne kan se, hvordan en konkret løsning kan fungere i netop deres sammenhæng, og det gør en stor forskel. Hvis vi kan trække usikkerheden ud, er der meget større chance for, at de tør investere, siger Anne-Lise Høg Lejre, er produktionsdirektør på  Teknologisk Institut.

MADE løber i sin nuværende form frem til 2019. Først derefter er det muligt at måle den fulde effekt af indsatsen

FAKTA – om MADE:

MADE-platformen blive lanceret i 2014 som et femårigt samarbejdsprojekt mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter. I dag er 121 virksomheder direkte engageret i projektet.

Platformen er finansieret af:

· Virksomheder: 181,3 millioner
· Innovationsfonden: 143,8 millioner
· Universiteter og GTS: 32,4 millioner
· Private fonde mv.: 23,6 millioner

Efterfølgende er platformen blevet suppleret med MADE Digital, som er en treårig udløber af det oprindelige projekt med et rent digitalt fokus.

Læs mere på  made.dk

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold