Velkommen til Dansk Industris nye website. Vi udvikler i øjeblikket et nyt site for at give dig den bedste brugeroplevelse. I en periode vil du derfor opleve indimellem at blive sendt til indhold på vores gamle site.

Illustration Belle Djerberg
20.11.17 Nyheder

DI gør status: Hvor meget fylder kvinderne på danske direktionsgange?

Danmark ligger over EU-gennemsnittet, selvom flere europæiske lande har valgt at indføre kvindekvoter, viser ny kortlægning fra DI.

Tilbage i 2013 trådte en ny lov i kraft. Den pålægger de 1.395 største danske virksomheder at opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen og at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelseslag.

Fire år er gået, og regeringen har nu iværksat en evaluering, der skal se på, om lovgivningen har virket og ført til en mere ligelig kønssammensætning i virksomhedernes ledelse og bestyrelser.

Dansk Industri (DI) har forud for evalueringen kortlagt udviklingen for kvinder i danske topstillinger siden 2012, som viser en tydeligt positiv udvikling. Flere kvinder sidder med i bestyrelser, og Danmark ligger over EU-gennemsnittet, selvom flere europæiske lande har valgt at indføre kvindekvoter.

Læs også: Flere kvinder om bestyrelsesbordet

Dansk Industri (DI) har forud for evalueringen kortlagt udviklingen for kvinder i danske topstillinger siden 2012, som viser en tydeligt positiv udvikling Underdirektør Charlotte Rønhof, DI

Charlotte Rønhof

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3806
  • Mobil +45 2060 6969
  • E-mail chr@di.dk
Relateret