Koncerndirektør Carsten Clement , Forenede, har skrevet debatindlæg om behovet for smidigere arbejdsgange i forbindelse med medarbejdere fra lande uden for EU.

Foto: Martin Stampe
06.03.18 DIB Nyheder

Debat: Hvad så, Inger Støjberg – er der noget nyt?

Carsten Clement, som er koncerndirektør i landets næststørste Facility Servicevirksomhed Forenede, efterlyser i debatindlæg snarlig konkret politisk handling, der skal gøre det smidigere for danske virksomheder at have medarbejdere ansat fra lande udenfor EU.

Som virksomhed beskæftiger du en medarbejder fra et ikke EU-land med gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Alt er som det skal være. Men en dag vælger din medarbejder at flytte til Malmø uden at oplyse dig om flytningen. Nu benytter du dig pludselig fra den ene dag til den anden og helt uforvarende af illegal arbejdskraft, som koster dig 10.000 kroner i bøde per måned, du fra nu af beskæftiger medarbejderen. Er det i orden? Du er jo helt uvidende om de ændrede forhold. Medarbejderens løn går til NemKonto og lønsedlen til e-Boks. Du har ingen mulighed for at opdage, at medarbejderen har skiftet bopæl. Og det er blot et enkelt eksempel på de utallige fælder, som du kan falde i, hvis du beskæftiger en ikke-EU borger i din virksomhed.

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

For et år siden rettede Forenede Services kvalitetschef henvendelse til tre resortministre og samtlige medlemmer af beskæftigelsesudvalget i Folketinget, hvori han beskriver vores besværligheder og store administrative ressourceforbrug i forhold til emnet.

Henvendelsen blev drøftet i Folketingets beskæftigelsesudvalg og besvaret af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, som i sit svar blandt andet nævner, at regeringen ”kan og bør gøre mere for at gøre det så enkelt som muligt for arbejdsgiverne at gennemskue, om en udlænding har ret til at arbejde her i landet”. Ligeledes blev emnet efter endnu en mediedækning af problemerne løftet i forsommeren 2017 af et medlem af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Her betoner ministeren i sit svar til udvalget blandt andet, at ”det ligger regeringen meget på sinde at finde nogle gode løsninger for arbejdsgiverne”. Ligesom Inger Støjberg også denne gang i sit svar henviser til, at der i juni 2014 blev nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til tiltag, der kan hjælpe arbejdsgivere til ikke uforvarende at overtræde udlændingeloven, og at der efter ministerens opfattelse ”er behov for snarligt at få arbejdet gjort færdigt, så vi kan få løsningerne på plads.”.

Glædeligvis er regeringen sammen med partierne S, DF og SF i januar så endelig i januar 2018 nået til enighed om et beslutningsforslag, der kan igangsætte en foranalyse, der skal undersøge mulighederne for at samkøre skatteforvaltningens og udlændigemyndighedernes systemer. Foranalysen forventes tilsyneladende færdig ved udgangen af 2018. Det er da et skridt i den helt rigtige retning, men for søren da hvor går det langsomt, og hvor bliver der spildt mange ressourcer i den mellemliggende periode.

Og hvad med den tværministerielle arbejdsgruppe, som startede deres arbejde med at skitsere forslag og anbefalinger på området for over tre et halvt år siden? For et lille års tid siden mente udlændige- og integrationsministeren at vide, at den pågældende arbejdsgruppe ”arbejder på højtryk for at afslutte sit arbejde”.

Er der mon snart noget nyt på den front, Inger Støjberg?  

Simon Dyhr

Simon Dyhr

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3634
  • Mobil +45 6169 7621
  • E-mail sidy@di.dk

Relateret indhold