Nationalbanken forventer vækst men påpeger mangel på medarbejdere i ny prognose.

14.03.18 DIB Nyheder

DI enig med nationalbanken: Behov for flere hænder på arbejdsmarkedet – og en stram finanspolitik

Væksten vil forsætte vurdere NationalBanken. Men vi er nødt til at sørge for flere kvalificerede medarbejder til virksomhederne – de er ved at løbe tør.

Nationalbanken opjusterer sin prognose for dansk økonomi. Den venter nu en vækst i BNP på 1,9 pct. i år og en vækst på henholdsvis 1,8 og 1,7 pct. de kommende to år.

- Nationalbanken understreger i sin prognose, at vi i vores nuværende situation skal føre en forholdsvis stram finanspolitik. Det er DI helt enig i. Den vigtigste politiske opgave i år er at sikre, at de gode tider kan fortsætte, og det kræver en sikker hånd på rattet, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

- Som Nationalbanken bemærker, er det meget småt med ledige hænder på arbejdsmarkedet. Vi har i dag det højeste antal ledige stillinger siden krisen. Det går godt i virksomhederne, og vi har udsigt til 60.000 nye job de kommende to år. Men de job får vi jo kun, hvis der er medarbejdere nok. Derfor opfordrer vi på det kraftigste alle politiske partier til at drøfte, hvordan vi kan sikre virksomhederne de nødvendige medarbejdere, siger DI-direktøren.

- Det vil simpelthen være så brandærgerligt, hvis væksten og udviklingen går i stå lokalt, fordi man på Christiansborg ikke kan nå til enighed om at sikre virksomhederne de medarbejdere, som de har så hårdt brug for, siger Kent Damsgaard.

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold