22.02.19 DIB Nyheder

Nye tal: Dybt skuffende tal for produktivitets-udviklingen

Danmarks produktivitetsudvikling skuffer. Der bør derfor være fokus på at følge op på anbefalinger og politisk prioritere højere produktivitetsvækst.

De seneste fem år er produktiviteten i Danmark vokset med 0,85 pct. om året i gennemsnit i den markedsmæssige økonomi, på trods af at Danmarks Statistik før jul justerede tallene i nationalregnskabet op. Det viser nye tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort for produktivitetsudviklingen.

- Det er både overraskende og dybt skuffende, at Danmark i fem år med økonomisk fremgang kun kan præstere en gennemsnitlig årlig vækst i produktiviteten på under én pct. Det kan presse vores konkurrenceevne, og det hæmmer vores velstandsfremgang, siger direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri (DI).

Den svage produktivitetsudvikling skyldes blandt andet et lavere bidrag fra it-kapital og fra uddannelse. En nylig analyse fra DI viser, at omkring halvdelen af den tidligere Produktivitetskommissions forslag fra 2014 hverken er helt eller halvt gennemført. DI’s produktivitetspanel gav i 2013 også en række råd til de danske virksomheder, herunder en kraftig forenkling af kapitalbeskatningen, så det bliver mere attraktivt at investere i mindre danske virksomheder.

Udviklingen i produktiviteten er sammen med antallet af arbejdspladser det, som bestemmer vores velstandsudvikling. Kent Damsgaard, Politisk direktør

- Udviklingen i produktiviteten er sammen med antallet af arbejdspladser det, som bestemmer vores velstandsudvikling. Derfor bør det være højt på den politiske agenda – også i valgkampen – hvordan de enkelte partier foreslår at styrke mulighederne for højere produktivitetsvækst, siger Kent Damsgaard.

- Det kan undre os, at en meget stor del af den tidligere Produktivitetskommissions forslag ligger og samler støv, når vi nu helt åbenlyst fortsat har både en udfordring og helt konkrete ideer til at løse dem, siger Kent Damsgaard.

DI gør opmærksom på, at Danmarks Statistiks vurdering af produktivitetsudviklingen indregner noget vareeksport, der ikke krydser den danske grænse. Indregningen af indtægter skabt i udlandet påvirker i høj grad tallene for produktiviteten i industrien og engroshandel i opadgående retning. Det er DI’s vurdering, at dette bidrag ikke siger meget om arbejdsproduktiviteten i Danmark og burde kunne tages ud af opgørelsen. For når de udenlandske medarbejdere, der har produceret varerne, ikke indregnes, bør indkomsterne fra disse varer heller ikke indgå.

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret