Jernstøberiet Vald. Birns HR-chef, Morten Madsen, opfordrer virksomheder til at se potentialet i tidligere soldater.

Foto: Vald. Birn A/S
11.04.19 DIB Nyheder

Debat: Krigsveteran kan blive din nye medarbejder

Øget fokus fra virksomheder, forsvar og politikere kan gøre hjemvendte soldater til et aktiv for virksomheder og samfund, skriver HR chef, Morten Madsen, fra Vald. Birn A/S

”God dag. Mit navn er Morten Larsen. Har I et job til mig? Jeg har hørt, at BIRN er et rigtig godt sted at arbejde.”

Dette citat lader vi stå et øjeblik – for først lidt refleksion: I årtier har mange tapre, danske kvinder og mænd kæmpet for at forsvare friheden i Europa, Irak, Afghanistan og Afrika. Og spørgsmålet er, hvilken konsekvens det får for et i forvejen presset arbejdsmarked, at vi sender vores unge ud og opleve fremmede kulturer, armod og elendighed med risiko for at vende tilbage med fysiske og mentale ar?

Den umiddelbare effekt er primært, at vi udhuler arbejdsstyrken for kompetencer og ressourcer, for mange af forsvarets ansatte har typisk en civil uddannelse med, når de drager ud. Disse kompetencer kan i visse tilfælde anvendes direkte i forsvaret, mens virksomhederne går glip af dem ”på hjemmefronten”.

Jeg selv har en fortid i Flyvevåbnet som flymekaniker og kender derfor indgående til begge sider af medaljen, herunder også tilbagetrækningen til et civilt arbejdsmarked. Det kan være en lang proces, og der melder sig mange spørgsmål undervejs. Her er det ekstremt vigtigt, at virksomheder, forsvar og soldater samarbejder.

Passede perfekt ind

Som nu f.eks. Morten Larsen, jeg omtalte i indledningen. Han passede perfekt ind i vores nylige aftale med organisationen Interforce, hvor Birn tager et samfundsansvar for at hjælpe veteraner tilbage til det civile arbejdsmarked. Efter grundige overvejelser har vi set en ekstra rekrutterings­mulighed i hjemvendte soldater efter endt kontrakt med forsvaret. Da Birn samtidig er hjemhørende i en garnisonsby, var det oplagt.

Med mit kendskab til forsvarets krav om ressourcer og kompetencer der kræves for at indgå i en operativ enhed, vurderede vi, at det var oplagt at tage en grundig snak med Morten. Han fik derefter en uddannelsesaftale som støberitekniker, i øvrigt som den første udefrakommende i virksomhedens historie. Morten har netop færdiggjort uddannelsen med et flot 12-tal og er nu fastansat. Det må siges at være en særdeles vellykket tilbagetrækning til det civile arbejdsmarked.

Hos os er vi derfor helt overbeviste om, at et konsekvent, og gerne øget, fokus fra virksomheder, forsvar, garnisonskommuner og politikere generelt kan få de hjemvendte soldater i civile job. Det kan øge beskæftigelsen og sikre virksomhederne medarbejdere. Og ikke mindst gavne det samfund vi alle er en del af, og som vores soldater aktivt har taget del i at beskytte gennem deres udsendelse.

Frank Bill

Frank Bill

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3066
  • Mobil +45 2226 0194
  • E-mail fbi@di.dk

Relateret indhold