Dansk Industri har kontorer kloden rundt, der er klar til at hjælpe virksomheder, som har udfordringer eller vil undersøge markedsmuligheder.

Grafik: Belle Djerberg
28.05.20 DIB Nyheder

Coronakrisen skaber eksportmuligheder

Digitalt paradigmeskifte i  Tyskland,  rebound i USA, grøn vækst i EU.   DI's internationale kontorer kridter banen op efter coronakrisen.

Dansk Industris kontorer i USA, EU, Kina, Indien, Rusland, Tyskland og Afrika gør status over coronakrisens konsekvenser samt giver en vurdering af, hvilke forretningsmuligheder krisen trods alt skaber.

EU: Tre budskaber til EU’s ledere

Coronakrisen har primært været et nationalt anliggende, hvor værktøjskassen til at bekæmpe epidemien har været forskellig fra land til land. EU har dog også bidraget med en økonomisk hjælpepakke på 500 mia. euro, der har skabt et finansielt sikkerhedsnet under EU’s medlemslande, virksomheder og arbejdstagere.

EU’s ledere ser også fremad, og drøfter en koordineret plan for genopretning af Europa, der skal skabe vækst, arbejdspladser og hjælpe de enkelte medlemslande. DI har i den forbindelse tre anbefalinger: 

1) Europas vækstmotor – det indre marked – skal i gang. Barrierer, der hindrer den fri bevægelighed og hæmmer økonomisk vækst, skal væk.

2) Investér i fremtiden – vi skal ikke tilbage til tiden før coronakrisen men sigte mod en bæredygtig fremtid. Alle EU-lande bør derfor bruge European Green Deal som investeringsplan for det samfund, vi ønsker.

3) Investér i Europas digitale transformation. Vi skal griber de digitale muligheder for at skabe innovation, vækst og arbejdspladser. 

Brug DI i EU:
Kontakt Anders Ladefoged, al@di.dk

Læs DI Business magasin om corona

USA:  Håb om fremgang sidst i 2020

Som en stor sten der rammer vandoverfladen, ramte COVID-19 amerikansk erhvervsliv i marts. Nogle brancher blev øjeblikkeligt skyllet over af bølgen, mens andre lå i læ den første tid. Men ringene har bredt sig til hele bassinet, og nu kan ingen brancher i USA reelt sige sig fri fra at være berørt af krisen.

Ledigheden stiger i et tempo, som aldrig er set før, og et årtis (næsten) uafbrudt fremgang i USA med høj forbrugertillid, høj erhvervstillid og jobfremgang har på bare en måned fået et negativt fortegn, hvor selv virksomheder, som traditionelt er modstandsdygtige i krisetider, er kommet under historisk pres.

Selvom danske virksomheder generelt befinder sig i ”yderkanten af bassinet” vil mange danske virksomheder gå et udfordrende år i møde og være påvirket af et faldende forbrug på verdens største marked. Der er et håb om, at en ”rebound effekt” vil indfinde sig i slutningen af 2020, og den skal danske virksomheder være klar til koble sig på.

Indtil da handler det for nogle virksomheder om likviditet og udgiftsstyring, udrulning af beredskabsplaner eller udforskning af såvel delstatslige som føderale muligheder for støtteprogrammer. For andre virksomheder handler det i stedet om at positionere sig ideelt til tiden efter COVID-19, optimere forsyningskæderne og have tæt dialog med kunder. 

Brug DI i USA
Kontakt Louis Funder, lfk@di.dk
For DI-medlemmer: Landerapport om USA og corona.

TYSKLAND: Digitalt paradigmeskifte

I coronakrisens skygge er Tyskland samtidig præget af en optimisme, og præget af betydelige investeringer i de større industrier, hvor eksempelvis BMW bruger store beløb på robotproduktion, mens infrastrukturelle byggeprojekter fastholdes og gennemføres. 

Dertil er det digitale paradigmeskifte i Tyskland nu en kendsgerning. Eksempelvis bruger landet teledata til at afsøge yderligere nødvendige restriktioner i samfundet, og de mange hjemmearbejdspladser fremmer også digitale løsninger.

Det er vigtigt, at vi får italesat de digitale danske løsninger, der er relevante for det tyske marked. Tyskerne anerkender vores viden og erfaringer på området og er derfor interesserede i at lære og drage fordel af danske leverandører, som kan bidrage til et mere digitalt samfund og mere digitale arbejdspladser.

Potentialet for danske løsninger understreges også af Reiner Perau, adm. direktør i Dansk-Tysk Handelskammer, som påpeger, at der er en forøget efterspørgsel af grønne og digitale løsninger, hvilket taler direkte til danske virksomheder.

Fra DI’s kontor i Tyskland er vi klar til at hjælpe alle medlemsvirksomheder med assistance til kontakter samt generel hjælp på det tyske marked. 

Brug DI i Tyskland:
Kontakt Robert Perz, ropp@di.dk
For DI-medlemmer: Landerapport om Tyskland og corona.

Indien: Boom i nethandel

Indien har med en befolkning på 1,4 milliarder indbyggere været hurtig til at reagere på udbredelsen af COVID-19 med et udgangsforbud fra regeringen. Forbuddet har ændret arbejdsmarked og erhvervsliv, hvor massemigration af medarbejdere mellem landdistrikter og storbyer har fyldt i medierne på grund af akut mangel på jobs. 

Forbuddet giver dog også en interessant udvikling, idet mange indiske og udenlandske selskaber har gennemgået en digital transformation for at få opsat hjemmekontorer og tilpasse sig de nye vilkår. Der forventes et boom i den indiske internethandel, mens også de indiske myndigheder vil blive digitaliseret i langt højere grad. Den Internationale Valutafond (IMF) spår, at Indiens økonomi vil være tilbage i højvækstsporet allerede næste år.

Danske virksomheder i Indien har handlet med rettighed omhu for at sikre deres medarbejdere trygge og stabile rammer, men mange har også været ramt af lukkede havne og indrejseforbud. Kontakt os, hvis din virksomhed har brug for lokal assistance i forbindelse med COVID-19. 

Brug DI i Indien:
Kontakt Robert Jensen Brink, robj@di.dk

KINA: Kinas erhvervsliv er i gang igen

Efter måneders nedlukning er der for alvor begyndt at komme tempo på Kina igen. Dette har haft en positiv indflydelse på Kinas udvikling, som nu tegner til at følge den efterstræbte V-formede kurve målt på de seneste PMI-tal – indekstal for indkøbschefernes aktiviteter. Det rekordlave PMI-tal fra februar på 35,7 steg til 52 i marts og blev i april 50,8, hvilket er på niveau med før krisen.

På trods af at den økonomiske aktivitet er på vej tilbage, er der fortsat udfordringer for danske virksomheder i Kina. Den kinesiske regering har valgt at begrænse indrejsen af nye udlændinge for at mindske risikoen for potentielt nye coronacases.

Dette gælder også folk med arbejdstilladelse og visum til landet. Arbejdsløsheden er også stigende, dog er der store forventninger til at den kinesiske regering vil få gang i økonomien gennem investeringer, der skaber arbejdspladser samt øger befolkningens forbrugsmuligheder.

DI Asia Base står parat til at hjælpe danske virksomheder med at komme godt igennem COVID-19 i Kina. I tider med stor uvished om fremtiden ser vi en fordel i at ekspandere til nye markeder med lokal tilstedeværelse. 

Brug DI i Kina:
Glen Mikkelsen, glmi@di.dk
For DI-medlemmer: Landerapport om Kina og corona.

RUSLAND: Coronaregning til erhvervsliv

25. marts bad den russiske præsident, Vladimir Putin om at få lukket hovedparten af offentlige institutioner og virksomheder og alle ansatte sendt hjem på betalt ferie. Dermed placerede Putin regningen for coronakrisen hos erhvervslivet. 

Den delvise nedlukning af samfundet blev del af et dobbeltstød mod den russiske økonomi, hvor også oliepriskrigen mellem Rusland og Saudi Arabien resulterede i et markant prisfald på landets vigtigste eksportvare samt en svækkelse af landets valuta. 
Samlet set har det udløst en økonomisk krise, hvor danske virksomheder indtil videre ikke kan forvente meget hjælp fra regeringen.

Mange af de mindre tiltag, som eksempelvis en reduktion af arbejdsgiverbidrag til den sociale forsikring, gælder desværre ikke udenlandsk ejede virksomheder. Det samme gælder også lån til nul rente, som blev udformet i slutningen af april, og som tilbydes små og mellemstore virksomheder i særlig belastede industrier som blev udformet slutning af april.

DI’s kontor i Moskva står klar til at hjælpe danske virksomheder med at finde ud af, hvilke muligheder de har til at komme igennem denne tid i Rusland. 

Brug DI i Rusland: 
Kontakt Hans Wicks, hawi@di.dk

AFRIKA: Store økonomiske konsekvenser

Virksomheder på de østafrikanske markeder er hårdt pressede af coronavirussen. Ligesom i Danmark lukkede regeringerne samfundene helt eller delvist ned i midten af marts, selvom antallet af registrerede smittede på det tidspunkt var meget lavt. 

En række statslige hjælpetiltag er søsat i regionen for at afbøde konsekvenserne af den faldende efterspørgsel, men den Internationale Valuta­fond (IMF) forventer pt, at BNP i Afrika syd for Sahara vil skrumpe med 1,6 procent i år. Det er fem procentpoint lavere end i den tilsvarende prognose fra januar. Tallene er særligt alarmerende, da landenes høje fattigdomsrate gør, at sult hurtigt vil blive et alvorligt problem.

Ved redaktionens slutning lød de officielle østafrikanske smittetal på under 1.600 tilfælde af COVID-19 og få døde. Men der er stor usikkerhed om tallene, da regionens svage sundhedssystemer har svært ved at monitorere udviklingen.

Brug DI i Afrika:
Kontakt Klaus Lehn Christensen, kllc@di.dk

Kontakt corona-hotline: Få lokal hjælp hos DI’s globale kontorer

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk

Relateret indhold