Danske virksomheder savner aktuelt 32.000 medarbejdere. Det bremser potentialet for den økonomiske vækst. De økonomiske vismænd foreslår at sænke beløbsgrænsen, så flere udlændinge kan komme til landet.

Foto: Søren Nielsen
12.10.21 DIB Nyheder

Vismænd vil lette adgang til udenlandsk arbejdskraft

DI roser økonomiske vismænd forslag om at sænke beløbsgrænsen – men styrken i økonomisk fremgang bliver undervurderet.

Den hårde kamp om at finde nok kompetente medarbejdere bør afhjælpes med lettere adgang til at få udenlandske hænder og hoveder til Danmark – i hvert fald under en højkonjunktur.

Det konkluderer de økonomiske vismænd i deres nye rapport over landets tilstand. Konkret anbefaler de uafhængige eksperter at sænke beløbsordningen, som er bundgrænsen for løn til medarbejdere fra lande uden for EU.

- En lavere beløbsgrænse kan øge indvandringen af højtkvalificeret arbejdskraft fra ikke-EU-lande strukturelt. Beløbsgrænsen kan eventuelt gøres betinget af konjunktursituationen, skriver vismændene.

DI: Rammer hovedet på sømmet

Beløbsgrænsen er i dag 445.000 kr. – og er ofte en del af den politiske debat om at skaffe nok arbejdskraft til Danmark. DI anbefaler at grænsen sænkes til 360.000 kr. Ifølge DI’s seneste analyse er behovet for ekstra arbejdskraft så akut, at danske virksomheder vil kunne ansætte ekstra 32.000 medarbejdere her og nu.

- Vismændene rammer hovedet på sømmet, når de foreslår at sænke grænsen i beløbsordningen for at hjælpe virksomhederne med at få adgang til de ekstra medarbejdere, som de i uhørt grad står og mangler. Det er et oplagt ekstra tiltag at tage med i forhandlingerne om regeringens udspil, Danmark kan mere 1, siger politisk direktør Emil Fannikke Kiær, DI.

Læs også: Vismændenes nye konjunkturrapport

Vismændene rammer hovedet på sømmet, når de foreslår at sænke grænsen i beløbsordningen for at hjælpe virksomhederne med at få adgang til de ekstra medarbejdere, som de i uhørt grad står og mangler. Emil Fannikke Kiær, Politisk direktør

DI: Fremgang bliver undervurderet

DI er samtidig enig i, at der er brug for en strammere finanspolitik, især når regeringen ikke kommer med virksomhederne til hjælp med at skaffe medarbejdere på den korte bane. Finansloven for næste år, bør der i stedet fokusere på at bremse væksten i den offentlige sektor.

- Vi skønner en vækst i BNP på 4,4 pct. i år, og vi tror derfor, vismændene undervurderer fremgangen i økonomien og omfanget af mangel på arbejdskraft. Vismændenes tal er undervurderet, fordi de ikke har nået at indarbejde de seneste tal fra Danmarks Statistik – det har vi taget højde for i DI’s prognose, siger Emil Fannikke Kiær.

Ifølge vismændene er dansk økonomi kommet hurtigt op i gear efter coronakrisen, hvilket lægger et aktuelt pres på økonomien. Men det pres kan hurtigt aftage, ifølge vismændene.

-  Presset på arbejdsmarkedet vil formentlig fortsætte og måske udbygges de kommende kvartaler, på trods af at en del af det nuværende kapacitetspres skønnes at være af midlertidig, coronarelateret karakter. Prognosen indebærer på den baggrund en såkaldt blød landing for dansk økonomi de kommende år, hvor det positive beskæftigelsesgap gradvist indsnævres efter 2022, hedder det i rapporten.

Dertil siger Emil Fannikke Kiær:

- Om BNP vokser med 4,4 eller 3,9 pct. lyder måske ikke så afgørende, men når vi taler om BNP, er der altså tale om næsten 10 mia. kroner, og det kan være af afgørende betydning ift., om vi får en blød landing i økonomien eller forløb med stigende mangel på arbejdskraft.

Læs også: Højeste vækst i 27 år bremses af mangel på medarbejdere

Emil Fannikke Kiær

Emil Fannikke Kiær

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3032
  • Mobil +45 2476 7713
  • E-mail efk@di.dk

Relateret indhold