State of Greens bestyrelsesformand Jeff Gravenhorst (tv) og direktør Finn Mortensen ser store muligheder for  at profilere  virksomheders grønne løsninger og  klimapartnerskaber.

Foto: Ulrik Jantzen
21.12.21 DIB Nyheder

Fuldt tryk på markedsføring af grønt Danmark i 2022

Danmarks klimaindsats  skaber genlyd kloden rundt. I 2022 er der basis for at sætte ekstra tryk på markedsføringen, lyder det fra det offentligt-private samarbejde, State of Green.

Da Jyllands-Posten i 2005 valgte at bringe 12 satiriske tegninger af profeten Mohammed, startede det en nedtur for Danmarks omdømme – og for danske virksomheders eksportvilkår på store markeder.

Men det blev også afsættet for daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens image­kampagne, der skulle rette op på nedturen. Målet blev at markedsføre Danmark som en førende grøn nation med virksomheder, der kunne levere de nødvendige klimaløsninger.

En central brik i den strategi blev det offentligt-private partnerskab State of Green. Samarbejdet mellem ministerier og brancheorganisationer så dagens lys i 2008 med et konkret mål om at bruge klimamødet Cop15 i 2009 i København som platform til at profilere Danmark og dansk erhvervsliv.

Stor opmærksomhed ved COP25

Derefter skulle det egentlig også have været slut med State of Green – men sådan gik det ikke. For potentialet i den grønne markedsføring af Danmark var større end først forventet. Og her – 13 år senere – har State of Green en stabil ejerkreds bestående af en fast bevilling på finansloven og en opbakning fra brancheorganisationerne Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Wind Denmark og Dansk Industri.

Den seneste sejr høstede State of Green ved årets globale klimatopmøde Cop26 i Glasgow, hvor organisationen faciliterede et fremstød for 24 danske virksomheder – og samtidig markedsførte hele den danske model for grøn omstilling, nemlig partnerskabet mellem myndigheder og virksomheder.

– Krumtappen i vores arbejde er at inspirere andre lande med Danmarks vej til en grøn omstilling. Og her er kernen netop, at det sker i partnerskabet mellem myndigheder og virksomheder – ingen af parterne kan alene sikre, at vi holder os under en temperaturstigning på 1,5 grader. Det kræver et samarbejde, fortæller direktør Finn Mortensen.

Bestyrelsesformand Jeff Gravenhorst supplerer:

– Vi er en enhed med et ben i hver lejr, hvor det ikke er virksomheder eller myndigheder, der hver for sig fortæller om, hvad de kan. Men hvor vi kan binde tingene sammen. Det oplever vi som mere neutralt, og det giver os større gennemslagskraft.

State of Green bliver derfor inviteret med, når andre lande vil omsætte grønne ambitioner til handling.

Vi har nogle virksomheder, som er helt fremme, og vi har selve samarbejdet mellem offentlig og privat, som de fleste lande har kæmpe problemer med at få sat i gang. Jeff Gravenhorst, bestyrelsesformand, State of Green.

Energiøer og klimapartnerskaber

I Glasgow mærkede State of Green interesse for to konkrete emner: Danmarks planer om energiøer i Nordsøen samt regeringens 14 klimapartnerskaber. Begge er eksempler på partnerskaber mellem virksomheder og myndigheder.

– Mange var interesserede i at høre om finansiering, politisk opbakning, og hvordan staten gik ind i kombination med virksomhedernes helt konkrete løsninger, fortæller Finn Mortensen.

Ved klimapartnerskaberne var interessen stor for konstruktionen, hvor regeringen havde sat en privat virksomhedsleder i spidsen for hvert enkelte partnerskab. Den fremgangsmåde beskriver State of Green i en udgivelse på engelsk til inspiration for andre landes regeringer.

– For os handler det om at være præcise på at promovere det, vi kan. Vi har nogle virksomheder, som er helt fremme, og vi har selve samarbejdet mellem offentlig og privat, som de fleste lande har kæmpe problemer med at få sat i gang. Her har vi noget at byde ind med, som kan inspirere andre, siger Jeff Gravenhorst.

Knudepunkt for delegationer

Markedsføringen af Danmark og danske virksomheder står på flere ben. Dels har over 600 virksomheder valgt at markedsføre sig internationalt via State of Green. Dels er der tryk på aktiviteterne i besøgscentret i København, som nu er omdrejningspunktet, når delegationer kommer til Danmark for at hente inspiration til den grønne omstilling.

Antallet af udenlandske delegationer er vokset støt til før coronakrisen, hvor State of Green rundede 190 delegationer i 2019 med i alt 2.500 gæster. Delegationerne besøger både myndigheder og virksomheder for at se de danske løsninger.

Vind, vand og Power-to-X

2022 vil byde på stor interesse for en række danske energiløsninger, hvor både energieffektivisering og vindenergi stadig er populært for mange delegationer. Men nu trækker Power-to-X, der omdanner grøn energi til eksempelvis brint, fortæller Finn Mortensen.

– Danmark er teknologisk ikke længst fremme inden for Power-to-X, men vi har nogle elementer som eksempelvis sektorkobling, som ingen andre lande har. Også her vækker partnerskaber mellem myndigheder og store danske virksomheder interesse, siger han.

På vandområdet er virksomheder som Grundfos, Kamstrup, AVK og Aquaporin populære blandt de mange besøgende.

Jeff Gravenhorst er netop tiltrådt som ny bestyrelsesformand for State of Green. Og han bruger sin første tid på at mødes med interessenterne bag organisationen – men har også de første visioner for den videre udvikling.

Dels så han gerne, at State of Green bliver tænkt mere ind i flere erhvervsfremstød. Dels ser han mulighed for, at organisationen når endnu bredere ud end i dag.

– State of Green har været relevant i 13 år, og den relevans vil stige, fordi vi er den enhed, der viser, hvad vi kan i Danmark. Vi har et stærkt narrativ, og vi vil gerne hjælpe flere mindre danske virksomheder med at blive en del af det, så de kan vokse globalt og samtidig bevare fodfæstet i Danmark, siger bestyrelsesformanden. 

DI Mener

 • State of Green bidrager til at fremme kendskabet til det danske erhvervslivs grønne forcer inden for energieffektivitet, vedvarende energi, fjernvarme, vand, bioenergi og andre bæredygtige løsninger.
 • Siden etableringen i 2008 og efter finanskrisen er eksporten af grønne løsninger næsten fordoblet. En del af forklaringen er State of Greens arbejde med at øge det globale kendskab.
 • State of Green inspirerer også statsledere og ministre fra andre dele af verden i forhold til grøn omstilling.
 • DI var medstifter af State of Green i 2008. DI’s viceadm. direktør Thomas Bustrup og branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis, er med i bestyrelsen.

Fakta

State of Green

 • Blev grundlagt i 2008 som et offentligt-privat partnerskab.
 • Formål: At markedsføre Danmark som grøn nation og danske virksomheders klimaløsninger.
 • Offentlige partnere: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt de tre ministerier for miljø, udenrigs og erhverv.
 • Private partnere: Landbrug & Fødevarer, Wind Denmark, Dansk Industri, Dansk Energi.
 • Over 600 virksomheder og organisationer profilerer sig internationalt via partnerskabet.
 • Før corona bremsede rejseaktiviteterne, besøgte 190 delegationer og 2.500 gæster State of Green. Siden har partnerskabet udviklet digitale aktiviteter og virtuelle besøgs­programmer.
 • Finn Mortensen, direktør siden 2008.
 • Jeff Gravenhorst,  bestyrelsesformand siden september 2021.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

 • Direkte +45 3377 3683
 • Mobil +45 2328 5056
 • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold