Foto: Colourbox
29.12.21 DIB Nyheder

Kloden Rundt: Her er de største potentialer i 2022

Et nyt år står for døren. DI's internationale afdelinger giver her deres bud på de største potentialer og faldgruber i 2022 på de centrale eksportmarkeder.

DI i Tyskland

Kontakt Robert P. Perz, Director

Dansk fremstød åbner tyske døre i 2022

I november besøgte en delegation fra Kongehuset, 50 virksomheder og Dansk Industri de to tyske kraftcentre, Berlin og München. Det blev et besøg, som understregede, at tyske og danske virksomheder er gode til samhandel, nyder godt af hinandens innovationskraft og har et fælles ønske om en mere bæredygtig fremtid sammen.

Der blev sendt et kraftigt signal med underskrivelse af store samarbejdsaftaler mellem de danske og tyske virksomheder om fælles klare mål, og hvor det er danske virksomheder, som skal levere.

Det kræver også, at danske virksomheder er aktive på markedet, især inden for vores styrkepositioner som bæredygtig energi, grøn og klimaklar produktion, digitalisering og bæredygtig fødevareproduktion.

Tyskland er rykket tættere på Danmark i mange henseender – vigtigst er dog interessen for de danske virksomheder og deres løsninger ved dette statsbesøg – og at denne interesse på netop de danske styrkepositioner er i kraftigt vækst i et land, som nu står over for forandringer med store målsætninger inden for klima og digitalisering.

Et tysk regeringsskifte efter valget i september betyder, at Tyskland sætter fart på nogle af de vigtige beslutninger: Det grønne energibehov i industrien skal sikres, og energiforbruget i bygninger skal sænkes, mens samfundet skal fungere mere digitalt – både i forhold til offentlig borger- og virksomhedsbetjening, skoler og i sundhedsvæsenet. Samlet er der afsat flere hundrede milliarder euro til denne udvikling over de næste år.

Det er alt sammen oplagte muligheder for danske virksomheder og underleverandører i alle størrelser, og det kalder på yderligere tilstedeværelse i det tyske marked.

DI i Kina

Kontakt Glen Mikkelsen, General Manager 
eller Peter Bøgh Hansen, politisk chef 

Valutaspring ændrer vilkår

Den kinesiske folkemønt, renminbi, er i 2021 steget i værdi over for stort set alle verdens valutaer, og i november blev 1 RMB mere værd end 1 dansk krone for første gang siden april 2017. Udviklingen forventes at fortsætte i 2022. Og det betyder højere producentpriser, hvilket øger omkostningerne ved at bruge Kina som underleverandør. Aktuelt har højere fragtrater overskygget den tendens, som allerede er en faktor. Omvendt bliver danskproducerede produkter tilsvarende billigere i Kina til gavn for eksportmulighederne.

Der er mange grunde til en stigende valutakurs. Den primære årsag er, at Kina førte en langt strammere pengepolitik gennem COVID-19, end USA og Europa gjorde. Dernæst oplever Kina rekordstore betalingsbalanceoverskud og tilførsler af direkte udenlandske investeringer, hvor man i 2020 for første gang overhalede USA. Udviklingen passer ind i Kinas overordnede langsigtede planer, da man i mindre grad ønsker at være centrum for ”billig produktion”, og i stedet ønsker at øge national købekraft.

DI i USA

Kontakt Louis Funder, General Manager

Stort potentiale i opsving

Der kommer tryk på amerikansk økonomi i 2022: Vækst i omegnen af 4,5 procent, forbedrede jobtal og stigende efterspørgsel. Alt sammen godt nyt for danske virksomheder, i et land hvor privatforbruget spiller en kæmpe rolle for økonomien. At tage del i den fremgang – uden at blive udfordret i forsyningskæderne, på materialemangel eller logistik, som pt. er hverdagen for mange virksomheder – er helt centralt for et succesfyldt år.

Dertil kommer, at 2022 bliver året, hvor mange grønne initiativer skal sættes i søen … og realiseres. Det er ikke kun et spørgsmål om Bidens ambitioner. Mange delstater, byer og store private virksomheder har deres helt egne og ambitiøse energi- og klimaplaner, og deres investeringer bliver om noget katalysatoren for de muligheder, som danske eksportvirksomheder skal kæmpe om.

Det kan handle om havvind, hvor danske kompetencer er stærke i hele værdikæden. Det kan handle om vand- og miljøteknologi. Eller teknologier der kan bringe bygningers CO2 aftryk ned.

DI i EU

Kontakt Anders Ladefoged, europapolitisk chef

Klimapakke dominerer i 2022

Der skal ikke kigges længe i krystalkuglen for at spå om, hvilke politiske temaer der vil dominere i Bruxelles det kommende år. EU’s store klima- og energipakke, der skal bane vejen for indfrielse af EU’s 2030 klimamål på 55 procent, vil blive et altoverskyggende politisk tema i 2022.

EU skal forhandle om en reform af kvotehandelssystemet og vedtage nye regler for udbygning af vedvarende energi og øget energieffektivitet i byggeriet, industrien og transportsektoren. Danmark er sikret en særlig stærk stemme i forhandlingerne om EU’s regler for energieffektivitet. I Europa-Parlamentet er Niels Fuglsang (S) og Pernille Weiss (K) nemlig udpeget til helt centrale poster i forhandlingerne om netop energieffektivitet. DI’s politiske arbejde i Bruxelles vil ligeledes have et massivt fokus på EU’s lovpakke om klima- og energi.

DI i Rusland

Kontakt Hans Wicks, Director 

Vaccinekrig skader forretningsrejser

Manglende anerkendelse af vacciner har under coronakrisen ramt muligheden for at gøre forretning med Rusland. Rusland har således udfordringer med at få anerkendt landets vaccine Sputnik V i EU. Vaccinen er tilgængelig i 70 lande, men den er endnu ikke godkendt, når Sputnik-vaccinerede rejser til andre lande – herunder Danmark.

Det betyder, at når eksempelvis russiske medarbejdere, kunder og partnere rejser til Danmark for at gøre forretning, er de nødt til at gå i selvisolation op til 10 dage. Problemet gælder også den anden vej rundt, hvor Rusland kun godkender vacciner fra Det europæiske Lægemiddelagenturs liste, når der er tale om højt kvalificerede specialister (HQS).

Det bremser naturligvis rejseaktiviteterne og forretningsmuligheder – også i det kommende år. EMA har siden marts 2021 haft Sputnik V på observationslisten.

DI i Indien

Kontakt: Bente Toftkær, Director eller Robert Jensen Brink, Head of Business Development

Fuld fart på det grønne Indien

Indien spås, ifølge Den Internationale Valutafond, IMF, at have en af verdens største vækstrater frem til 2026. Efter en voldsom 2. coronabølge forventes en vækst på 9,5 procent i finansåret 2021 – 2022. Danske produkter er i høj kurs i Indien ikke blot i forhold til løsning af konkrete udfordringer, men også fordi dansk teknologi kan være med til at opfylde behovet for et grønnere Indien.

Afsættet blev skabt, da statsminister Mette Frederiksen og Indiens premierminister Narendra Modi i 2020 indgik et grønt strategisk partnerskab, der skaber en unik platform for danske virksomheder. Partnerskabet sætter blandt andet fokus på energi, vand, og cirkulær økonomi og adresserer klimaforandringer og bæredygtig byudvikling.

Banen er dermed kridtet op, for at et bredt udsnit af danske virksomheder kan få fodfæste på det indiske marked, som faktisk forventes at være verdens 3. største økonomi i 2030.

DI i Brasilien

Kontakt Per Ledrup Olsen, Director

Corona har vækket erhvervslivet

Brasilien er efter 600.000 dødsfald med god ret kommet mere berygtet end berømt igennem coronaårene 2020 og 2021. Et positivt glimt på det tragiske bagtæppe er dog, at det har skabt brat opvågning i landets erhvervsliv, der ser et behov for investeringer i modernisering samt et opgør med blandt andet korruption. Det kan skabe muligheder i 2022.

Den bratte opvågning har skabt stor efterspørgsel på eksempelvis danske montageteknikere, hvor DI Brasilien nu opererer med en stab på næsten ti teknikere, ingeniører og specialister på vegne af DI medlemmer.

Desuden ser vi potentiale inden for digitalisering og andre ydelser til den offentlige sektor. Brasilien er for virksomheder, der er villige til at operere i svære markeder. Men indsatsen belønner dem, der er vedholdende og følger en klar strategi.

DI i Kenya

Kontakt Klaus L. Christensen, Regional Manager

Udviklingsstrategi åbner Østafrika

Midt i november samlede DI ledere fra de primære erhvervsorganisationer i Østafrika, for at diskutere hvordan de skal arbejde med en grøn og retfærdig omstilling de næste fire år. Beskeden herfra var ikke til at tage fejl af: Bæredygtighed fylder mere og mere for lokale virksomheder, der prøver at gøre sig til i internationale værdikæder og for myndigheder, der prøver at leve op til borgernes forventninger og internationale forpligtelser.

Efterspørgslen for partnerskaber inden for grøn omstilling er stigende, og lige nu står dansk erhvervsliv godt placeret til at udnytte det potentiale. Danske virksomheder har løsningerne. Og med den nye udviklingspolitiske strategi fra i år, er der kommet flere værktøjer, som virksomheder kan udnytte for at skaffe finansiering. DI’s kontor i Kenya, hvor vi arbejder med DANIDA-projekter om bl.a. grøn omstilling, er klar til at hjælpe medlemmerne med at gribe mulighederne.

DI i Frankrig

Kontakt Emil Stub, Markedsudvikling 

Stort potentiale i pedal-eufori

Når Tour de France starter i Danmark i sommeren 2022, bliver det med hele tre etaper på dansk jord – og et erhvervsliv med ”diamanter i benene”.

Danske virksomheder har – siden det blev offentliggjort, at Danmark skal lægge asfalt til verdens største cykelløb – kørt à bloc med henblik på at udnytte de mange potentielle eksportmuligheder, som Tour de France kan give erhvervslivet hos en Grand Départ vært.

Med afsæt i erfaringer fra tidligere værter hhv. Belgien, England og Tyskland, kommer Dansk Industri til at agere hjælperytter for vores medlemmer før, under og efter 1. juli 2022, når København, og efterfølgende kommunerne fra Roskilde til Nyborg – og Vejle til Sønderborg, beklædes i gule tour-farver.

Med H.K.H. Kronprinsen og erhvervsministeren i spidsen varmede vi 14. oktober op til begivenheden med et større dansk erhvervsfremstød ved Tour de France-målstregen på Champs Elysées i Paris.

BRUG DI: Få fodfæste på verdens vækstmarkeder, hvor DI er til stede og hjælper danske virksomheder lokalt i hele verden. Udover DI’s egne kontorer, som ses på kortet, har DI partnere i andre lande.

Kontakt fagleder i DI International Business Development Jeppe Falck på 3377 3944, jefa@di.dk, hvis du vil vide mere.
Læs mere på di.dk/international.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret indhold