"Vi er meget glade for at man har besluttet at fremrykke erhvervspuljen, da det er med til at sikre, at virksomhederne hurtigere kan komme i gang med at omstille sig væk fra bl.a. gas," siger Anders Stouge, direktør i DI Byggeri.

22.09.22 DIB Nyheder

Fremrykket Erhvervspulje giver lettere hjælp til at spare på gassen

Fra 1. november kan danske virksomheder søge midler til energieffektivisering gennem lettede kriterier i Erhvervspulje. Det er den helt rette beslutning, mener DI.

Det skal være nemmere for danske virksomheder at få støtte fra Erhvervspuljen til den grønne omstilling, og de skal ikke vente til næste år med at få gavn af de nye tildelingskriterier. Det er der enighed om blandt, de partier, der i juni aftalte at gøre det lettere for virksomheder at få adgang til puljemidlerne.

Efter planen skulle de nye regler træde i kraft i starten af januar, men med en ny aftale er det fremrykket, så virksomhederne kan søge midlerne fra den 1. november 2022.

Ifølge en pressemeddelelse fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet vil det blandt andet gøre det muligt for virksomheder hurtigere at sige farvel til den dyre gas til fordel for grønnere løsninger som fjernvarme.

- Aftalepartierne sætter yderligere skub i erhvervslivets omstilling væk fra dyr sort energi til en grønnere fremtid. Vi står i en energikrise og arbejder hårdt på at blive uafhængige af russisk gas. Den gas, erhvervslivet sparer her, kan bidrage til at sikre os energi nok i et presset energimarked, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Læs også: Europas kulkraft kan spares væk med dansk vandteknologi

God beslutning mener DI

Ifølge pressemeddelelsen flugter justeringen af tildelingskriterierne med erhvervslivets ønsker. Blandt andet fordi puljen fremover både belønner energibesparelser og CO2-reduktioner. Dermed vil projekter, der sparer CO2, men ikke energi, også kunne opnå støtte fra Erhvervspuljen.

- Vi er meget glade for at man har besluttet at fremrykke erhvervspuljen, da det er med til at sikre, at virksomhederne hurtigere kan komme i gang med at omstille sig væk fra bl.a. gas, siger Anders Stouge, direktør i DI Byggeri.

Han mener desuden, at det vil understøtte, at flere virksomheder få mulighed for at implementere nye grønne teknologier, som vil gøre dem mere energieffektive.

- Derudover er det også vigtigt, fordi erhvervspuljen åbner for at virksomhederne har mulighed for at skifte til nye grønne teknologier i deres produktion, som fx kan gøre virksomhederne mere energieffektive. Det er noget, vi ved, at virksomhederne er meget optagede, så derfor er det vigtigt, at datoen nu er blevet fremrykket, siger Anders Stouge.

Læs mere om Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Fakta

De syv initiativer til justering af Erhvervspuljen

Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, hvilket åbner for, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen. Fx støtte til konvertering væk fra fossil gas til biobrændsel eller fjernvarme

Fjerne krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke

Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning

Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen

Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer

Stop for tilskud til installation af nye gaskedler

Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Anders Stouge

Anders Stouge

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3681
  • Mobil +45 2275 0490
  • E-mail ast@di.dk

Relateret indhold