Byggeaktiviteten er aftaget i løbet af 2023, hvor især boliginvesteringer er faldet kraftigt bl.a. som følge af højere renter.

Foto: Colourbox
08.12.23 DIB Nyheder

Byggeomkostninger falder for første gang i tre år

Omkostningerne til byggeri falder. Men den overordnede tendens for byggeaktiviteten peger stadig nedad, mener DI.

I tredje kvartal 2023 faldt omkostningerne ved boligbyggeri samlet set med 0,6 pct. i forhold til kvartalet før. Det brød med næsten tre års vækst i byggeomkostningsindekset, som var steget kontinuerligt siden fjerde kvartal 2020.

- Faldet i byggeomkostningerne for boliger skal ses i lyset af stigende renter, som har været medvirkende til at trække efterspørgslen efter materialer ned. Dette er medvirkende til at omkostningerne for boliger falder efter mange kvartalers vækst, siger chefkonsulent i DI Byggeri Louis Konstantyner.

- Generelt ser vi dog også, at byggeaktiviteten er aftaget i løbet af 2023, hvor især boliginvesteringer er faldet kraftigt bl.a. som følge af højere renter. Dertil kommer, at vi de seneste måneder har set at flere bygge- og anlægsvirksomheder melder om produktionsbegrænsninger, som følge af mangel på efterspørgsel. Den overordnede tendens for byggeaktiviteten peger derfor fortsat nedad.

Louis Konstantyner mener dog, at den nære fremtid ser relativ lys ud for byggeriet.

- Selvom vi skal gennem noget mere tumult på bygningsområdet er vi på den anden side fortrøstningsfulde ift. den fremadrettede samlede udvikling i byggeaktiviteten i lyset af lavere inflation og en forventning lavere renter det kommende år. Dette sammenholdt med et aktiviteten i anlægsmarkedet, hvor bl.a. udrulning af fjernvarme, aftale om Infrastrukturplan 2035 og Femern-forbindelsen er nogle af de ting som gør at vi forventer en byggeaktivitet i 2024, som kan holde niveauet fra 2023.

Læs også: Tyske inflationstal sætter prop i rentestigninger, mener DI

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Louis Konstantyner

Louis Konstantyner

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3144
  • Mobil +45 5213 2345
  • E-mail louk@di.dk

Relateret indhold