Guide til fremtidens hybride arbejde

DI samler viden, inspiration og erfaringer om hybridarbejde

Fremtidens hybride arbejde

Efter mere end et år med hjemmearbejde ser fremtidens arbejdsform ud som en hybrid: Hybridarbejdet er et miks af at arbejde på kontoret og fra andre lokationer samt kombinationen af at arbejde virtuelt og mødes fysisk.

Mange virksomheder har erfaret, at hjemmearbejde er kommet for at blive, og det kan give både virksomheden og medarbejderne en række fordele. Men at arbejde hybridt handler om meget mere end hjemmearbejde. Det handler blandt andet om produktivitet, digitale kompetencer, work/life balance, tiltrækning af arbejdskraft, større rekrutteringsflade og reducerede rejseomkostninger.. 

Hybridarbejde er et valg, der skal understøtte forretningen og skabe værdi for virksomheden. Der er mange måder at arbejde mere hybridt på, som kan give forskellige former for værdi: Nogle vælger at skabe mere fleksibilitet for medarbejdene gennem mulighed for hjemmearbejde. Andre virksomheder gentænker deres måde at arbejde på, indretning, fleksibilitet og teknologi. Erfaringer peger indtil videre på, at der ikke er én løsning, der passer alle.

DI og medlemmer i fælles indsats

I den kommende tid vil nye, hybride måder at arbejde på tage form, og DI vil i samarbejde med medlemmerne samle viden og dele erfaringer om fremtidens hybride arbejde. Her på siden kan du finde viden og inspiration om indretning af arbejdspladsen, ledelse af hybride arbejdsformer samt regler og rammer.

 

aktiviteter

Christine Secher

Christine Secher

Chefkonsulent

Christine Secher er ansvarlig for DI's indsats om hybridarbejde og kan hjælpe med sparring om forandring og ledelse af den hybride arbejdsplads.

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • Send e-mail  
Anette Hoppe Grønlund

Anette Hoppe Grønlund

Seniorchefkonsulent

Anette Hoppe Grønlund faciliterer ledelsesnetværk i DI og kan hjælpe med sparring om forandring og ledelse af den hybride arbejdsplads.

  • Direkte +45 3377 3325
  • Mobil +45 4019 3076
  • Send e-mail