AI bliver en gennemgribende forandring af vores arbejdsprocesser. Derfor bør man allerede fra start hjælpe virksomheden med at omstille sig til de nye måder at arbejde på.

29.01.24 Vi rådgiver dig Nyheder

DI: Sådan bliver vi klar til at arbejde med generativ AI

Bliv inspireret af, hvordan Dansk Industri forbereder hele organisationen på nye måder at arbejde med generativ AI på.

ChatGPT er årets ord i 2023, og det er ikke så mærkeligt med den udvikling, der er sket med generativ AI. Mange virksomheder ser ind i de nye muligheder, generativ AI fører med sig, og i Dansk Industris interne organisation forsøger vi også at være på forkant. Rasmus Brogaard Hede, Underdirektør for It og Digitalisering i DI, fortæller, hvordan vi gør i DI og deler sine erfaringer med at få organisationen ombord i generativ AI.  

Få topledelsen med ved hjælp af business cases  

Som i så mange andre forandringsprocesser er det også gældende for implementering af AI, at topledelsen skal med ombord og prioritere nok ressourcer, hvis det skal lykkes. Det kan dog være svært for topledelsen at komme ombord i noget, der er uforudsigeligt og stadig så nyt, at der er få erfaringer at trække på. Det kræver benhård prioritering, når der er mange ting at fokusere på, og andre projekter og processer føles mere presserende her og nu.  

-AI får indflydelse på hele værdikæden i forretningen, så hvis ikke topledelsen er med, kan det få konsekvenser for konkurrenceevnen på længere sigt. Det kan ikke “bare” være et sideprojekt for IT-afdelingen for, hvis det er det, bliver det ikke ordentligt integreret, fortæller Rasmus. 

En måde at få topledelsen med, så implementering af AI rent faktisk vinder opmærksomhed, er at udvikle businesscases. Businesscases giver topledelsen indsigt i, hvilken forskel AI kan gøre for virksomheden i forhold til produktivitet, kvalitet og økonomi. Ligesom det giver indsigt i, at det skaber forandringer i flere dele af værdikæden.  

-Flere eksperter peger på, at hvis bare man tager de frit tilgængelige generative AI funktioner i brug, kan man øge sin produktivitet med 10-30 pct. Det kan stige til op mod 70 pct., hvis man får sin egen AI-Chat, der bygger på virksomhedens data. Dét er en konkurrencemæssig fordel, der kan vinde topledelsens opmærksomhed, siger Rasmus.  

Følg med udviklingen og vær omstillingsparat  

AI udvikler sig lynhurtigt, og før man har vænnet sig til et system, kan man risikere, at et nyt, bedre system vinder frem.  

-I DI begyndte vi at se ind i at udvikle en intern generativ AI-chat inspireret af ChatGPT. Vi skulle lige til at igangsætte udviklingen, som ville kræve minimum 50 arbejdsdage. Så opdagede vi, at Microsoft var ved at lancere en lignende løsning, som kan købes meget billigere, fortæller Rasmus.  

Udviklingen går så stærkt, at man risikerer at blive overhalet indenom. Derfor gælder det om at være omstillingsparat og være klar til at lukke sine projekter ned hurtigt, når nye muligheder opstår. Det kan spare virksomheden mange ressourcer at holde et vågent øje med, hvilke AI-løsninger der kommer på markedet.  

-Hvis du kan udtænke noget, AI ville kunne hjælpe med i opgaveløsningen, så har andre sikkert tænkt det samme. Derfor er der en stor chance for, at du kan købe eller lade dig inspirere af andre AI-løsninger. Det kan også være, at en ekstern konsulent kan hjælpe dig med at finde de rigtige løsninger, siger Rasmus.

Vi bliver nødt til at tænke på, at det her er New Ways of Working, og det forandrer vores måde at forstå arbejdet på Rasmus Brogaard Hede

Slip medarbejderne løs med AI-eksperimenter og koordiner initiativer   

Med ny teknologi, der åbner op for et væld af nye muligheder, vil virksomheder med flere afdelinger og teams risikere at få søsat parallelle projekter, der minder om hinanden. Man kan også risikere, at værdifuld viden kun bor i de enkelte teams, og flere teams derfor genopfinder den dybe tallerken hver for sig.  

-Der er brug for koordinering, så der ikke sker dobbeltarbejde, og så kolleger kan få glæde af hinandens eksperimenter og kompetencer ved hjælp af videndeling, siger Rasmus. Han fortsætter:  

-Koordineringen må til gengæld ikke kvæle medarbejdernes gejst og kreativitet. Derfor skal der være en balance mellem koordinering og medarbejdernes initiativtagen.  

Både træning og det frie medarbejderinitiativ er meget vigtigt, hvis man skal arbejde effektivt med AI og følge med udviklingen. Rasmus forklarer, hvordan vi finder balancen i DI:  

-Vi lader medarbejderne slå sig løs og eksperimentere med ChatGPT, BingChat osv. På den måde kan de blive inspirerede og udvikle sig med teknologien, så de ikke føler, at de kommer bagud. Samtidig træner vi de interesserede medarbejdere, opsamler gode idéer og ønsker til AI-projekter og tiltag. På den måde kan vi koordinere køb og udvikling af løsninger, der kan bruges i flere afdelinger, forklarer Rasmus. 

Fokuser på New Ways of Working fra start   

Når vi begynder at bruge generativ AI og blive mere produktive, skal vi forholde os til, hvordan vi skal bruge den vundne tid, og hvordan arbejdet ændrer sig. AI bliver en gennemgribende forandring af vores arbejdsprocesser. Derfor bør man allerede fra start hjælpe virksomheden med at omstille sig til de nye måder at arbejde på.  

-Vi bliver nødt til at tænke på, at det her er New Ways of Working, og det forandrer vores måde at forstå arbejdet på. Vi kan f.eks. i en ikke så fjern fremtid holde videndelingsmøder med vores AI-assistenter, der kan opsummere den vigtigste viden til en anden kollega. Kollegaen kan så bearbejde den viden sammen med sin egen assistent, og på den måde ændrer samarbejdsprocesserne sig, forklarer Rasmus.  

Når AI bliver afgørende i hele værdikæden, skal vi gentænke den måde, vi arbejder på. Mange processer kan effektiviseres, og nogle af de opgaver, vi løser i dag, kan blive overflødige, mens nye kommer til.   

Medarbejderne kan få hjælp til at begynde at tænke i New Ways of Working ved hjælp af eksempler på, hvordan generativ AI kan gøre deres arbejde mere meningsfuldt og spændende. Rasmus fortæller, hvordan vi i DI er begyndt at tænke i nye processer for høringssvar, så vi kan nå at lave endnu flere, endnu bedre:  

-En idé kan være, at AI kan screene lovforslag for, hvad der er relevant og give et bud på et høringssvar til dette. Så kan en medarbejder derefter gennemgå det og få mere tid til at gå i dybden med de væsentligste sager.  

Ved hjælp af eksempler kan medarbejderne få øjnene op for mulighederne og forberede sig på udviklingen af nye arbejdsprocesser. Man behøver ikke at have implementeret alle de nye AI-værktøjer, før man begynder at hjælpe medarbejdernes forståelse for New Ways of Working på vej.

Rasmus’ fem tips til at blive klar til at arbejde med generativ AI

Brug de generative AI-modeller der er på markedet  

Få fat i et par eksperter til sparring om jeres behov  

Uddan og træn medarbejderne i generativ AI  

Begynd at arbejde med jeres egne data i AI-modellerne  

Arbejd med New Ways of Working fra start

Find inspiration blandt DI-medlemmerne  

Mange af DI’s medlemsvirksomheder har allerede gjort sig erfaringer med brug af generativ AI. Her har vi i DI’s interne organisation hentet inspiration til vores eget arbejde, og det kan andre DI-medlemmer også gøre.  

Et eksempel på et DI-medlem, der kan inspirere til at komme godt i gang med generativ AI, er Topsoe: Topsoe: 7 trin til at komme godt i gang med AI - DI (danskindustri.dk)

DI har også et AI-netværk, hvor man kan dele erfaringer med andre medlemmer, der arbejder med AI: DI Digitals AI-netværk (danskindustri.dk)  

Vi skriver nyheder om AI og har samlet vejledninger, guides og endnu flere eksempler på, hvordan AI kan bruges i erhvervslivet: Vejledning om kunstig intelligens - DI (danskindustri.dk) 

Rasmus Brogaard Hede

Rasmus Brogaard Hede

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3552
  • Mobil +45 2033 9327
  • E-mail rbhe@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.