Hos Virsabi arbejder de med fuld transparens, en høj grad af tillid og faciliteret samarbejde på distancen.

Foto: Virsabi
29.09.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Virsabi: Individet kan ikke lykkes alene

Hos VR-bureauet er tillid, samarbejde på distancen og fuld transparens nøglen til en succesfuld hybrid arbejdsplads. Læs her, hvordan virksomheden sikrer et stærkt fællesskab om den daglige opgaveløsning uden at have mødepligt i klubhuset.

-Hos os tror vi ikke på, at individet kan lykkes alene. 

Sådan lyder det fra CEO, Michael Harboe, når han skal definere arbejds- og virksomhedskulturen hos Virsabi, der udvikler software til VR-, AR-, og MR-løsninger til sine kunder, som f.eks. et VR-læringsunivers, der træner medarbejdere i konflikthåndtering.  

-Vi har ingen projekter, der er individuelle, og vi har alle et lige stort ansvar for, at vi når i mål med vores projekter.  

Medarbejderne sidder med stor geografisk spredning og løser komplekse opgaver. Flere forskellige fagligheder er i spil, og de er dybt afhængige af hinanden. Samtidig arbejder de inden for et fagområde, hvor der er mangel på arbejdskraft, og rekrutteringsopgaven er nemmere, når det geografiske har en mindre betydning. Derfor er der ikke mødepligt hos VR-bureauet, og tillid og samarbejde er nøglen til succes. 

Virsabis "klubhus" byder både på vinkøleskab, DJ-pult og røgmaskine til de sociale arrangementer, lydstudie, stor LED-skærm, særlige dragter og kameraer og andre specielle teknologier, som de anvender, når de laver VR- og AR-universer. Klubhusets formål er ikke at være en traditionel kontorplads, som de fleste kender det. I stedet skal det være en social oase, hvor medarbejderne mødes til både faglige og sociale arrangementer og begivenheder. 

Læs også: Virsabi: Vores fremtidige kontor bliver et kreativt klubhus - DI (danskindustri.dk) 


Fleksibilitet sat på formel
 

-Vi har medarbejdere, der sidder på Lolland, i Odense, Aarhus og i Malmø. Derfor har vi et fast online standup-møde hver morgen og nogle andre møderutiner, så vi lige får tjekket ind med hinanden i løbet af ugen, fortæller Michael Harboe og fortsætter: 

-Hver mandag morgen gennemgår alle, hvad de planlægger at arbejde på i løbet af ugen. På den måde opnår vi fuld transparens i projekterne, og samtidig bliver det tydeligt, hvor og hvordan vi skal samarbejde. 

At tjekke ind med hinanden giver flere forskellige former for værdi hos virksomheden. Det sikrer, at medarbejderne får talt sammen og til en vis grad får plejet den sociale relation. Dernæst giver det mening at tale åbent om, hvordan det går med et projekt, og hvor det giver mening, at kollegerne hjælper hinanden og samarbejder om at nå videre med projektet.  

Foto: Virsabi

Faciliteret samarbejde på distancen 

Medarbejderne i VR-bureauet indgår i forskellige faglige grupper på arbejdspladsen, som både skal gøre det nemmere at samarbejde på distancen, og som også gør det nemmere at skabe relationer, selv om medarbejderne ikke sidder fysisk det samme sted.  

Medarbejderne i VR-bureauet er inddelt i ”faglige communities” med andre medarbejdere, der arbejder inden for samme fagområde.  

-Vi har to communities: de ”kreative” og udviklerne. Det handler om, at medarbejderne får et sted, hvor de kan finde fælles fodslag, hjælpe hinanden og spørge om hjælp, hvis noget driller, og de lige har brug for nye øjne på en opgave, forklarer Michael Harboe. 

Dernæst er medarbejderne inddelt i projektgrupper afhængigt af, hvilket projekt de arbejder på. For eksempel kan de arbejde på en VR-løsning for en kunde, hvor tre medarbejdere samarbejder om at løse opgaverne og færdiggøre projektet, og samtidig kan de også indgå i andre projektgrupper, hvor de arbejder for andre kunder og på andre arbejdsopgaver.  

Samarbejdet på distancen bliver faciliteret af de grupper, medarbejderne indgår i. Der bliver brugt Microsoft Teams til møder og fil-deling, og Float til at danne overblik over ressourcer og opgaver. Det gør det nemt og ligetil at finde ud af, hvem man skal samarbejde med om de bestemte arbejdsopgaver.  

-Lysten og evnen til at samarbejde er en præmis for at være ansat hos Virsabi, og derfor sikrer jeg mig i ansættelsesprocessen, at mine medarbejdere også selv har lyst til at samarbejde. Det gør ledelsesopgaven lidt nemmere, uddyber Michael Harboe. 

Om at give slip på kontrollen 

-Nogle gange kan jeg godt mærke, at jeg selv er ”vokset op” i job med en høj grad af kontrol og målstyring. Jeg kan godt fange mig selv i at tænke, om mine medarbejdere nu også udfører deres arbejde og er effektive, når vi ikke sidder det samme sted, fortæller Michael Harboe. 

Virsabi arbejder fleksibelt, og medarbejderne må arbejde, hvor de har lyst. Virksomheden har en dogmeregel om, at alle forsøger at møde ind på kontoret mindst én dag om ugen, og så er der et obligatorisk månedsmøde, som afsluttes med et socialt arrangement. Ellers er der ingen mødepligt eller faste dage på kontoret i løbet af en almindelig arbejdsuge. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at alle i virksomheden har tillid til hinanden og tillid til, at arbejdet udføres til den aftalte tid.  

-Jeg sørger for, at mine medarbejdere er dybt involverede i alt, vi laver. De tager ansvar for, at projekterne bliver fulgt til dørs. På den måde tager medarbejderne ejerskab over projekterne, og det betyder, at de er dedikerede i opgaverne, siger Michael Harboe. 

Hele teamet er altid og uden undtagelse med fra opstarten af et nyt projekt. Det betyder i praksis, at hele projektgruppen er med ude hos kunden og opnår indsigt i kundens ønsker, behov og vision. 

-Vi taler åbent om, hvordan vores økonomi ser ud, og hvordan antallet af projekter påvirker økonomien. På den måde kan medarbejderne tydeligt følge med i, hvordan vi klarer os, og hvordan deres projekter påvirker vores virksomhed. Det er også med til at gøre dem mere dedikerede og mere involverede i det, vi laver, uddyber Michael Harboe. 

Tendenser i hybridarbejde lige nu

Mange oplever i den hybride omstilling at blive stillet over for dilemmaet om oplevet tillid og følelsen af kontrol. På den ene side kræver hybridarbejde, at der er tillid mellem ledere og medarbejdere, fordi medarbejdere og ledere ikke nødvendigvis befinder sig det samme sted fysisk. På den anden side har lederen stadig en opgave i at sikre sig, at medarbejderne har alle midler og ressourcer til at udføre sin arbejdsopgave effektivt, og tjekke ind med medarbejderen ift. om vedkommende har for meget på paletten. 

Heri opstår en balancegang mellem at sikre, at medarbejderne trives og kan løse sine opgaver effektivt, men uden at det kommer til at føles som om, lederen fører kontrol med medarbejderne.  

Hos VR-bureauet er der fuld transparens, en høj grad af tillid og faciliteret samarbejde på distancen. Medarbejderne er med fra start til slut i virksomhedens projekter, og det sikrer dedikation, engagement og forståelse for, hvad der er vigtigt for virksomheden. På den måde lykkes de - både med deres projekter men i høj grad også som kolleger og som arbejdsplads. 

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, Tværgående projekter & kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.