Leverandørudstillingen torsdageftermiddag præsenterede de eksisterende muligheder i branchen og gav anledning til debat og netværk.

04.12.23 BVT Nyheder

Nyt dansk-svensk partnerskab styrker bæredygtigheden i branchen

I midten af november samledes Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning til medlemsmøde i Halmstad. Mødet blev afholdt i samarbejde med det svenske forbund, Sveriges Tvätteriforbund – noget, der ikke er sket i over 20 år. Formålet var at fremme bæredygtige initiativer på tværs af Øresund og styrke samarbejdet mellem brancheforeningerne.

Det var en nærmest historisk begivenhed, da den danske brancheforening for Vask- og Tekstiludlejning i midten af november pakkede taskerne og rejste til Halmstad. Branchen var nemlig for første gang i 20 år blevet inviteret til at deltage i den svenske forenings Höstmöte.

Invitationer som disse er afgørende for imødekomme branchernes udfordringer og for at sikre gunstige betingelser for internationalt samarbejde mellem virksomheder og brancher.

Branchen står nemlig overfor flere komplekse udfordringer. Udfordringer der gælder stadigt stigende krav til rapportering af bæredygtighedsindsatser men også den generelle overgang til en fuldstændig bæredygtig branche – både miljømæssigt og socialt. Formålet med sammenkomsten var derfor at diskutere og tackle branchens udfordringer.

Ud over diskussionen af branchernes fælles udfordringer blev der præsenteret konkrete løsninger og udforsket nye samarbejdsmuligheder og videndelingsinitiativer.Programmet bød konkret på en bred vifte af interessante oplæg, der omfattede emner som bæredygtige tekstiler, dansk-svensk samarbejde, socialt ansvarlig rekruttering og energieffektivisering.

En særlig tak for invitationen til sekretariatsansvarlig, Daniel Kärrholt, fra Sveriges Tvätteriforbund.

Branchen udefra: Et perspektiv fra branchens nye studentermedarbejder

Det, der gjorde mest indtryk på mig, var klart den faglige stolthed og den imponerende fagtekniske viden, der går igen på tværs af branchen. Det blev særligt tydeligt, da vi satte os ned til middag, og mine bordherrer straks begyndte at vurdere dugenes kvalitet og nøjagtigt forklare, hvordan de var blevet behandlet under vasken. Eleonora Rosenkilde, studentermedarbejder i DI Service

Erasmus+ Projektet: ’The New Scandinavian Quality Control Model’

Samarbejdet mellem den danske og svenske branche er dog ikke helt nyt. Tidligere på året etablerede de to brancheforeninger i fællesskab Erasmus+ projektet. Erasmus+ er et internationalt samarbejde, der skaber et forum for vidensudveksling og sammenligning af nuværende kvalitetskontrolmodeller inden for tekstilservicebranchen i Skandinavien.

Det dansk-svenske partnerskab er designet til at højne niveauet på tværs af branchen. Etableringen af en fælles kvalitetskontrol sikrer netop, at medlemmerne opretholder høje professionelle standarder, både inden for virksomhedsdrift og bæredygtighedsstandarder.

Samarbejdet går endnu videre ved at fremme udvekslingen af erfaringer og dyrke nyskabende ideer, hvilket styrker synergien mellem de to brancheorganisationer. Noget der kom til udtryk på årets medlemsmøde, hvor de foreløbige projektresultater blev præsenteret, hvilket gav både danske og svenske medlemsvirksomheder mulighed for at interagere og give feedback på arbejdet fremadrettet.

Vi glæder os til at gentage succesen igen næste år!

 

Relateret indhold