Bliv medlem

Som medlem af ARI er du med til at påvirke og forme den politiske dagsorden omkring de emner, der er vigtige for affaldssektoren.

For at blive medlem af ARI kræves det, at din virksomhed som primær aktivitet har professionel håndtering af affald, dvs. forbehandling, genanvendelse eller nyttiggørelse. 

Din virksomhed skal være enten medlem af eller associeret til DI. 

Som medlem af foreningen er virksomheden desuden forpligtet til at efterleve de etiske retningslinjer, som er fastsat af foreningen. Det betyder, at din virksomhed skal drives under iagttagelse af høj faglighed (og bl.a. være miljøcertificerede efter ISO 14001 eller være i gang med at opnå denne certificering) og under iagttagelse af god forretningsskik.

Niels Bukholt

Chefkonsulent

Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du kontakte sekretariatet.

  • Direkte +45 3377 4565
  • Mobil +45 2442 9435
  • E-mail nbuk@di.dk