12.04.21 Nyheder

Naturbørnehaven Myretuen i Odder blev til ved at aflaste kommunen

Inspireret af eget familieliv i Norge gennem ti år, har parret bag Myretuen skabt en naturbørnehave med bålmad og cykelture i Odder. Nu oplever de både, at deres selvstændighed og forældrenes frie valg er under pres.

Eva Merete Otzen og hendes mand Frank Mikkelsen startede daginstitutionen Myretuen i Odder Kommune i 2006 via en puljeordning, da kommunen ikke kunne opfylde pasningsgarantien for forældrene.

Familien havde boet i Norge med deres børn i en årrække på næste ti år, og de havde altid været selvstændige, som Frank Mikkelsen fortæller:

“Så da vi kom hjem fra Norge fandt vi ud af, at kommunerne havde svært ved at opfylde pasningsgarantien. Så vi startede ud som en puljeordning. Da det så blev forbudt, blev vi til en privat pasningsordning med 10-15 børn,” fortæller han om institutionen, der hurtigt voksede:

“Så kom kommunen og bad os om at tage fem børn mere, og så var vi pludselig 25 børn i vores gamle lejede hus. I 2010 lejede vi så landejendommen, hvor vi er nu, som vi har sat i stand  for omkring 2,4 millioner af vores egne penge,” fortæller Frank Mikkelsen.

Frit valg af natur

Institutionen har i dag 37 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn, som får svømmeundervisning, cykelture og udflugter i det daglige.

Myretuen har sin egen kok, der laver 100 % økologisk mad, forældre med særlige behov for afhentning og aflevering af deres børn kan få det arrangeret gratis, børnehaven har en musikpædagog til at komme forbi en gang om ugen og normeringen lever op til de kommunale krav.

Og hele grundfilosofien er at skabe noget af den barndom, Frank Mikkelsens og Eva Merete Otzens egne børn oplevede, da de boede i Norge:

“Et aktivt udeliv på fjeldet med masser af frisk luft, bålmad og naturoplevelser,” forklarer Frank Mikkelsen, som ikke er i tvivl om, at hvis de private som han og Eva ikke fremover får lov til at starte børnehaver op, så vil der blive længere mellem børnehaver med særlige profiler, som Myretuen:

“Min bekymring for lovgivningen er, at forældrene ikke får et frit valg fremover,” siger Frank Mikkelsen og forklarer, at Myretuen som alle andre institutioner har læreplaner, de følger:

“Men vi har altid i Myretuen haft meget fokus på fri leg og det at være ude i naturen og blive beskidte. Det, tror vi, giver glade og robuste børn,” forklarer Frank Mikkelsen om den ide om det gode børneliv, forældrene i Myretuen deler:

“Jeg tror, det kan ende med, at vi får nogle meget ensrettede institutioner med perleplader og ipads, hvor børnene skal lære at fokusere. Det er ikke kun dårligt, men alternativet, tror jeg, mange vil savne.”

Aflønning af selvstændighed

Grundlægger af Myretuen Eva Merete Otzen hørte for første gang i december sidste år om regeringens og støttepartiernes planer om at begrænse de privat-ejede institutioners ret til selv at forvalte deres overskud:

“Vi har hørt tale om, at man som ejere skulle kunne tage en rimelig løn ud, men hvad er en rimelig løn, når man arbejder 70-80 timer om ugen?” spørger Eva Merete Otzen, hvis mand Frank Mikkelsen mener, at forslaget om at tvinge de privat-ejede institutioner til at blive selvejende, er det samme som en ekspropriation ifølge grundloven:

“Så skal vi have en erstatning for vores tabte investeringer og vores arbejdsindsats og tab af fremtidige indtægter.”

Den endelige lovtekst er under udarbejdelse i Folketinget i foråret 2021.

Ifølge en juridisk udarbejdet notits til Grace Public Affairs om omlægning af private institutioner til selveje, vurderer juraprofessor Michael Hansen Jensen i december 2020:

“Gennemføres et krav om omlægning til selveje uden respekt for det aftalebestemte opsigelsesvarsel – eller ophørstidspunkt – er det min umiddelbare vurdering, at der konkret vil kunne foreligge ekspropriation efter grundlovens § 73 i forhold berørte private tilbud. Dette gælder navnlig i tilfælde, hvor det private tilbud påføres et ikke uvæsentligt tab som følge af omlægningen til selveje.”

Jeg vil som borger i Danmark blive meget vred, hvis man vælger at fratage borgerne det frie valg til at vælge den pasningsordning, der passer netop deres barn og familie. Et frit valg, jeg ser som et grundprincip i vores demokrati. Ejer-leder i Myretuen, Eva Merete Otzen

Borgerforslag: Bevar de private dagtilbud

Private børnehaver og vuggestuer er med til at sikre mangfoldigheden i familiernes valgmuligheder. De tilbyder eksempelvis en særlig pædagogik, fleksibilitet eller geografisk placering, som nogle forældre efterspørger, men som kommunerne ikke kan eller vil imødekomme. Et nyt borgerforslag vil annullere regeringen og støttepartiernes aftale om afvikling af privatejede børnehaver og vuggestuer.

Læs og støt forslaget her

Relateret indhold