15.08.23 DAU Nyheder

Overvejer I bæredygtighed når I køber nye maskiner og nyt udstyr?

Mange virksomheder tænker bæredygtighed ind når det kommer til produktion af deres varer. Men tænkes bæredygtighed ind i vedligeholdelsen af produktionsanlæggene? En maskines levetid kan nemlig forlænges med mange år ved at vedligeholde den.

Skrevet af: Jacob Andersen, direktør PRO-CONSULT

Bæredygtighed er kommet for at blive, det er der ingen tvivl om. Flere og flere virksomheder arbejder med cirkulær økonomi og tilstræber at producere mere bæredygtigt. Ifølge et studie fra IBM, er det meget vigtigt for 44% af forbrugerne, at en virksomhed er bæredygtig og miljøvenlig. Derfor er det også vigtigt, at vi tænker bæredygtighed ind i alle aspekter af vores produktion.

Reparation er et bæredygtigt alternativ til at købe nyt

Virksomheder oplever et øget krav om bæredygtighed, og det er særligt virksomhedskunderne, der stiller krav. Faktisk oplever virksomheder, at netop efterspørgslen på bæredygtighed fra andre virksomheder er steget med 75%.

Men hvorfor køber vi så nyt, hver gang noget går i stykker – i stedet for at reparere? I mange tilfælde skyldes det manglende viden om alternativerne.

Jørgen Romme, afdelingsleder i PRO-CONSULT, reparatør af industriel elektronik, fortæller ”kunderne køber nyt, fordi de ikke nødvendigvis overvejer at elektronik kan repareres”.

Mange virksomheder køber nye reservedele eller endda en ny maskine i stedet for at holde liv i den gamle. Det er dog ikke en bæredygtig tilgang. Det er både skidt for miljøet at producere fx et nyt servodrev eller en helt ny maskine, men det kan også være en betragtelig økonomisk udgift. Det kan tage mange år at afskrive en ny maskine.

Men hvad bør virksomheder så gøre?

Et opgør med tankegangen ”byt til nyt”

Det er derfor vigtigt, at virksomheden beslutter sig for, at bæredygtighed ikke kun gælder det, der produceres, men også gælder alle andre indkøb og beslutninger i virksomheden. Det kan derfor være relevant at vende tankegangen ”byt til nyt” til i stedet at forlænge sine maskiners levetid gennem renoveringer og vedligehold. Virksomheder er ofte vant til at smøre og vedligeholde de mekaniske dele på deres maskine, og man får hurtigt nedbrud hvis det ikke gøres. Men de elektroniske dele overses ofte eftersom de fungerer fint de første mange år. Men også her kan levetiden forlænges gennem renovering og vedligehold.

Flere lokale specialister tilbyder reparation og renovering af det elektroniske udstyr, herunder PLCer, operatørskærme og frekvensomformere. Ved at få renoveret de elektroniske styringer, kan en maskines levetid forlænges med mange år. Det vil både være en fordel for miljøet, men også for virksomhedens bundlinje.

En lokal specialist kan rådgive om hvorvidt virksomheder bør reparere de nuværende maskiner, udskifte en reservedel eller blot om, hvordan maskinen bedst muligt vedligeholdes. Med den rigtige tilgang kan en maskines levetid forlænges med adskillige år. Det gælder bare om at beslutte sig for det. Bæredygtighed er kommet for at blive.

Relateret indhold