12.05.20 DFL Nyheder

MST: Virksomheder skal hjælpe med oplysninger om PFAS-stoffer

Fem europæiske lande igangsætter ”call for evidence” i forbindelse med forslag til en bred EU PFAS-begrænsning

De nationale myndigheder i Tyskland, Holland, Norge, Sverige og Danmark har udarbejdet et ’call for evidence’ spørgeskema med det formål at indhente oplysninger hos alle interessenter med viden om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS), herunder virksomheder, der anvender PFAS eller PFAS-alternativer.

Baggrunden for initiativet er, at de nationale myndigheder i de fem lande er blevet enige om i fællesskab, at udarbejde et REACH-begrænsningsforslag med det formål at begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af alle PFAS i EU.

Formålet med spørgeskemaet er at indsamle data og viden om PFAS og deres anvendelse for kunne afgrænse omfanget af PFAS såvel som anvendelser, der skal omfattes af begrænsningsforslaget. Spørgeskema sigter endvidere mod at forstå for hvilke PFAS der eksisterer kemiske og/eller tekniske alternativer.

Virksomheder, der producerer eller anvender PFAS, virksomheder, der sælger produkter (blandinger og artikler), som er produceret med disse stoffer, samt virksomheder, der anvender PFAS-alternativer, forskere og ngo'er opfordres til at udfylde spørgeskemaet inden 31. juli 2020.

Udfyld spørgeskema

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her, hvor der også kan findes spørgsmål og svar til begrænsningsforslaget.

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl