23.06.21 DFL Nyheder

Køreplan for fremtidige REACH begrænsninger

Kommissionen har offentliggjort et udkast til køreplan for etablering af nye begrænsninger under REACH med den hensigt at regulere anvendelsen af de mest skadelige stoffer eller grupper af stoffer via begrænsninger.

Køreplanen indeholder en liste over begrænsninger, der planlægges og skal udvikles i løbet af de kommende 4 til 6 år.

Listen indeholder lige nu 33 (potentielle) begrænsninger. Flere af begrænsningerne er allerede i pipeline, for andre er et forberedende arbejde i gang, mens en tredje slags stadig er under overvejelse.

Til denne sidste gruppen hører hudsensibiliserende stoffer i forbrugerprodukter.

Andre grupper af stoffer der bl.a. nævnes i køreplanen er:

  • Bisphenoler
  • Borater
  • 4-nonylphenol og andre alkylphenoler

Se udkastet til køreplan her

Gruppebegrænsninger er et initiativ under EU’s kemikaliestrategi for bæredygtighed og udkastet skal drøftes på næste CARACAL-møde i slutningen af juni. 

CARACAL er en ekspertgruppe, der rådgiver Kommissionen og ECHA i spørgsmål relateret til REACH og CLP.

Relateret