23.09.21 DFL Nyheder

Ny ECHA-vejledning om klassificering og mærkning af titandioxid

Vejledningen skal hjælpe virksomheder og nationale myndigheder med at forstå, hvordan blandinger indeholdende titandioxid (TiO2) skal klassificeres.

Kravene til klassificering og mærkning af titandioxid (TiO2) blev som bekendt ændret i februar 2020. Fra den 1. oktober 2021 træder nye klassificerings- og mærkningskrav i kraft efter EU-forordning 2020/2017.

Baggrunden for udarbejdelsen af vejledningen har bl.a. været et stort antal helpdesk-spørgsmål fra både virksomheder og myndigheder om klassificeringen.

Vejledningen er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem den tyske myndighed (BAuA), Kommissionen og netværket af nationale helpdesks (HelpNet). 

Desværre tager vejledningen ikke stilling til målemetoder til at bestemme indholdet af partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 μm, hvilket er vigtigt i processen for at vurdere, om et stof skal klassificeres. Det kan der således fortsat være tvivl om.

Downstream brugere af TiO2 bør kunne stole på på oplysninger, de modtager fra deres leverandører af TiO2 i sds o.lign., men det anbefales, at tage en dialog, om de har testet de kvaliteter, I køber. 

Se ECHA-vejledningen her

Klassi-ficering og mærkning af TiO2

Stoffet TiO2 skal klassificeres som kræftfremkaldende ved indånding, når det leveres alene eller i blandinger, hvor stoffet eller blandingen indeholder 1% eller mere af TiO2 -partikler med en aerodynamisk diameter ≤10 μm. Derudover skal faste blandinger med TiO2 mærkes med EUH212-sætning. 

Ikke-klassificerede faste blandinger skal også mærkes EUH212, hvis de indeholder mindst 1% TiO2, uanset form eller partikelstørrelse.

Flydende blandinger indeholdende TiO2 kræver ikke Carc. 2 klassificering. Men hvis de indeholder mindst 1% af TiO2-partikler med en aerodynamisk diameter ≤10 μm, skal de mærkes med den supplerende EUH211-sætning.

Relateret indhold