12.01.21 DFL Nyheder

Roadmap om Fødevare- kontaktmaterialer

Kommissionen har sendt en Roadmap til revision af EU-reglerne for fødevarekontaktmaterialer (FCM), som f.eks. fødevareemballage, i offentlig høring.

Det overordnede mål med det nye initiativ er at opbygge et omfattende og fremtidssikret system for regulering af fødevarekontaktmaterialer, som også kan håndhæves.

Systemet skal bl.a. sikre et effektivt indre marked, dvs. skabe lige regler for alle virksomheder. Initiativet er under EU Green Deal og sigter derfor også i høj grad på at fremme bæredygtighed og

  • sikre fødevaresikkerhed og et højt niveau af beskyttelse af folkesundheden
  • sikre reduktion af brugen af farlige kemikalier
  • tage højde for den nyeste videnskab og teknologi
  • støtte innovation og bæredygtighed ved at fremme sikre løsning til genbrug/genanvendelse

Frist for kommentarer er 29. januar 2020.

Interesserede kan se mere her 

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl