Gulvfakta

Undergulve af træ- eller gipsbaserede plader

Træ- og gipsbaserede plader bruges til undergulve for bl.a. halvhårde og tekstile gulvbelægninger.

Om træ- og gipsbaserede plader

Træ- og gipsbaserede plader bruges til undergulve for bl.a. halvhårde og tekstile gulvbelægninger. Til selvbærende undergulve på bjælkelag eller strøkonstruktioner bruger man krydsfiner- eller spånplader. Til svømmende undergulve bruges træ eller gipsbaserede plader. På spartlede bræddegulve bruger man 3-4 mm fastgjorte træfiberplader som underlag for gulvbelægninger af linoleum og vinyl.

Ofte kræver de nævnte pladetyper kun meget lidt forarbejde, før du kan lægge ny gulvbelægning.

 

Afslibning af
træbaserede plader

Spartling og
pålægning af
træfiberplader

Spartling på
armeringsnet

Spartling med
fiberspartelmasse

Spartling på
gipsgulvplader

Gu-6

Gu-7

Gu-8

Gu-9

Gu-10

Ny gulvbelægning

Afslibning til
plan flade

Træfiberplader

Spartelmasse

Fiberspartelmasse

Spartelmasse

Spartelmasse

Netarmering

Primer

Primer/lim

Primer

Primer

Undergulv af træbaserede plader

Undergulv af
gipsgulvplader

Anvendelige afretningsmetoder på pladegulve.


Forudsætninger

  • Pladegulvet skal være bæredygtigt, plant og tørt.
  • Hvis den nye gulvbelægning skal klæbes på, eller hvis pladegulvet skal spartles, skal overfladen være hel og fri for spild af olie, fedt, voks eller andre urenheder.
  • Træfiberplader skal være udlagt med forskudte tværsamlinger og fastholdt til underlaget med søm, klammer eller lim.
  • Undergulve af træ- eller gipsbaserede plader skal være udlagt med forskudte tværsamlinger og være limet i fer og not eller fals.
  • Pladegulve på bjælkelag eller strøkonstruktioner skal være uden knirkelyde og fastgjort forsvarligt til underlaget med søm eller skruer.
  • Pladekanter langs vægge og lign. skal være fuldt understøttede.


Særlige forhold

Du må ikke spartle samlinger i krydsfiner-, spån- og træfiberplader samt skrue- og sømhuller i krydsfiner- og spånplader.

Normalt skal undergulve af gipsplader for tekstile og halvhårde gulvbelægninger være fuldspartlet. Spørg evt. gipspladeleverandøren til råds.

Afslibning

Du kan normalt lægge ny gulvbelægning på undergulve af krydsfiner-, spån- eller træfiberplade efter afslibning, metode Gu-6, som fjerner efterladte limstrenge fra den gamle gulvbelægning.

Gamle lime

Gamle gulvbelægninger kan være klæbet på med sulfitbaseret lim. Så bør du først bortslibe mest muligt af limen og derefter genskabe en egnet klæbebund med en ufortyndet primer og en spændingsfattig spartelmasse. Spørg leverandører af spartelmasser for mere rådgivning.

Fiberspartelmasse og spartelmasse på armeringsnet

På stabile pladegulve kan du bruge fiberspartelmasse eller spartelmasse på netarmering uden efterfølgende at afdække med træfiberplader. Du bør kun bruge metoderne Gu-8 og Gu-9 på pladegulve, som ikke får fugt nedefra, fx fra vaskekældre eller lignende rum.

Pladegulvet skal ligge fast og have et fugtindholdet på 8-10 %. I tynde gulvbelægninger må du regne med aftegninger af pladesamlinger.

Hængende bjælker

Hængende bjælker i etageadskillelser af træ afgør ofte, hvor god en planhed du opnår på den færdige gulvoverflade. Gamle træbjælkelag kan fx være dimensioneret med en maksimal nedbøjning på 1/500 del af bjælkernes spændvidde. En bjælke med maksimal nedbøjning vil fx over et spænd på 4 m hænge 8-10 mm.

Med denne afvigelse på vandretheden kan du med de omtalte opretningsmetoder ikke opnå en planhedstolerance mindre end ± 4 mm på 2 m. Hvis du vil opnå bedre planhed og vandrethed, må du oprette det gamle pladegulv med lette afretningsmaterialer, fx hørfibre eller perlite som underlag for et nyt svømmende gulv af træ- eller gipsbaserede plader.

Du kan også udskifte de gamle plader med et nyt gulv af træbaserede plader, som du lægger på et nyt oprettet underlag på de gamle bjælker.

Pladesamlinger

Hvis du bruger afretningsmetoderne Gu-6 og Gu-7, må du regne med, at pladesamlingerne kan ses svagt gennem gulvbelægningen. Det gælder især for ensfarvede og tynde belægninger, hvor pladesamlinger fx kan ses ved lysindfald fra vinduer og døre eller ved strejflys.