Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk

Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk.

Seneste ændringer i Gulvfakta

06/12-2021

Fugefrie gulvbelægninger

Alt Gulvfaktas indhold om fugefrie gulvbelægninger er opdateret. Hele afsnittet har gennemgået en større revidering. Opbygningen er ændret, så navigationen er blevet mere intuitiv via 8 afsnit mod tidligere 4.

De 2 tidligere afsnit ”Valg af gulvbelægning” og ”Om fugefrie gulvbelægninger”, er slået sammen til et samlet afsnit, da de 2 gamle afsnit havde overlap.

Alle de fælles egenskaber fugefrie gulve har til fælles, er nu samlet her. Bl.a. er ”Krav til udførelsesstedet” at finde her, da det er fælles for de typer af fugefrie gulve der er beskrevet i Gulvfakta.

Egenskabstabellen er udvidet og opdateret.


06/12-2021

Funktionsanalyse

Den gamle kendte ”Funktionsanalyse” har fået en mere fremtrædende placering, da denne ses som et af de vigtigste værktøjer, til at finde den mest egnede fugefrie gulvbelægning.


06/12-2021

Hærdeplastgulve

Afsnittet om hærdeplastgulve er stort set uændret, der er kun foretaget minimale tekstmæssige ændringer og så er gulvbelægningstypen 6-12 mm tilføjet.


06/12-2021

Cementbaserede gulve

Det er gjort mere tydeligt, at afsnittet kun handler om cementbaserede gulve som gulvbelægning, og ikke som før, hvor undergulve også var nævnt.

Hele afsnittet om ”Designgulve” er kraftigt udvidet med en masse præciseringer.

Afsnittet om ”Microcement” er stort set uændret. Der havde sneget sig et navn ind i teksten, som nu er fjernet.


06/12-2021

Skridhæmmende overflader

Afsnittet har fået en mere fremtrædende placering, da fugefrie gulvbelægninger ofte udføres med en skridhæmmende overflade.
Hele afsnittet er udvidet og præciseret. Specielt i de 2 første afsnit ”Om skridhæmmende overflader” og ”Afstrøningsmaterialer”, er der sket mange tilføjelser.


06/12-2021

Hulkehler

Sammen med afsnittet om ”Afslutning mod gulvafløb”, er ”Hulkehler” et af de afsnit med de største udvidelser.
Hele afsnittet er stort set skrevet om, og både afsnittet om ”Håndlavede hulkehler” og ”Præfabrikerede hulkehler”, er suppleret med hhv. 6 og 2 udvalgte principskitser, så det nu tydeligt fremgår, hvordan forskellige typer af hulkehler kan opbygges.


06/12-2021

Afslutning mod gulvafløb

Hele afsnittet er stort set skrevet om. Derudover er det kraftigt udvidet, både tekst- og illustrationsmæssigt. Overgangen mellem gulv og gulvafløb er et kritisk punkt, derfor er der gjort meget ud af detaljegraden i de forskellige tilslutningsmetoder, både ved nybyg og renovering. 

Man bør ikke kunne være i tvivl om vigtigheden af fuldstændig omstøbning, eller hvad forskellen er ved tilslutningen til et gulvafløb med lodret tilslutning eller med flange, efter man har læst afsnittet.


06/12-2021

Forventninger

Eneste ændring her er placeringen, da afstemningsforventningerne er så vigtige. Afsnittet er derfor flyttet helt frem på forsiden.


03/11/2021

Vandrethed

Følgende tekst er tilføjet for at undgå misforståelser af tolerancen i rum mindre end 6 meter:

Ved gulvflader mindre end 6 meter, skal tolerancen altid måles i hele rummets bredde og/eller længde.


18/10/2021

Elastiske gulvbelægninger

Hele afsnittet om elastiske gulvbelægninger er revideret.

Det første indledende afsnit Elastiske gulvbelægninger, samler nu alle de begreber, som de elastiske gulvbelægninger har til fælles fordi Gulvfakta, for så vidt det er muligt, kun skal have tingene stående ét sted. Dette for bl.a. at mindske risikoen for fejl ved kommende ændringer og revisioner. Bl.a. derfor er Krav til udførelsesstedet flyttet til det indledende afsnit.

Gulvbelægninger af flise- og plankeformater herunder LVT, der jo hører til familien af elastiske gulvbelægninger, er nu tilføjet.

Alle afsnit om rengøring er udgået. I stedet henvises der nu til belægningsleverandørenes egne rengøringsvejledninger.

Egenskabstabellen har gennemgået en større opdatering. Piktogrammer og oversigten over normer og standarder, er nu igen retvisende, og så er tabellen suppleret med en hel del nye standarder.

Da det indledende afsnit nu har samlet de elastiske gulvbelægningers fællesegenskaber, betyder det, at de 4 øvrige afsnit med de specifikke gulvbelægningstyper, er blevet kortere og mere konkrete. De 4 afsnit er:14/10/2021

Ridseprøvning

Afsnittet om ridseprøvning er opdateret af Gulvbranchens fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser. Bl.a. er afsnittet om Udstyr og metode blevet præciseret og afsnittet om Indstillingen af ridsespisen er helt nyt og så er der tilføjet 2 nye og mere retvisende fotos af hhv. en god og en kassabel overflade.


14/10/2021

Bestemmelse af trækstyrke

Der er foretaget en minimal præcisering i afsnittet idet sætningen, 'hvis der stilles krav', fra afsnittet om Overfladetrækprøve, er udgået. Ændringen er foretaget af Gulvbranchens fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser, for at bløde teksten mere op for de gulvbelægningsproducenter der ønsker at stille krav til underlagets bindingsstyrke.


14/10/2021

Vandrethed

Gulvfakta har fået et nyt afsnit under Kvalitetssikring vedrørende Vandrethed. Fra kun at være nævnt som en tolerance under afsnittet Planhed, har Vandrethed nu fået sit eget afsnit.

Det nye afsnit er bygget op om den eksisterende Standard kontrolbeskrivelse, fra Gulvbranchens digitale kvalitetssikring. Derudover er der tilføjet en formel, så det nu er blevet nemt at finde tolerancen, uanset rummets længde.

Der er indsat et link til tolerancer.dk hvor måling af vandrethed vises i et videoklip.

Afsnittet er skrevet af Gulvbranchens fagtekniske udvalg for lime og spartelmasser og derefter godkendt af de øvrige fagtekniske udvalg.


14/10/2021

Planhed

Begrebet vandrethed er taget ud af afsnittet om planhed, da det sås som værende to forskellige begreber og tolerancer som fortjente hver sit afsnit. Vandrethed har nu fået sit eget afsnit.

Der er indsat et link til tolerancer.dk hvor måling af planhed vises i et videoklip.


10/06/2021

Bestemmelse af trækstyrke

Afsnittet er udvidet med 2 nye begreber: Overfladetrækprøve og Vedhæftningstrækprøve. Disse nye begreber har erstattet den tidligere fællesbetegnelse Trækprøve. Afsnittet er yderligere styrket med 5 nye illustrationer samt revideret og præciseret tekst. Krav og målemetoder er uændret. 


10/06/2021

Gulvlim

Afsnittet Klassificering af lim er reduceret ned til en kort orientering om den europæiske standard, der ligger til grund for limproducenternes krav mht. gulvlime. Den tidligere gengivet Tabel 1 fra DS/EN ISO 22636 gav anledning til misforståelser og er derfor fjernet. 


04/06/2021

Akustik

Den tidligere version handlede primært om boligbyggeri. Men nu har akustiker Claus Riis suppleret med regler og viden om akustik i kontor- og undervisningsbyggeri – og lidt om hospitalsbyggeri.


11/01/2021

Tæthedskontrol

Afsnittet om tæthedskontrol er præciseret, så det tydeligt fremgår hvilket undertryk der maksimalt tillades, når der udføres vakuumtest. Kravene fremgår nu også i et skema med forskellige enheder for (under)tryk.

Kim Risgaard Sildorf

Kim Risgaard Sildorf

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0191
  • Mobil +45 6133 8805
  • Send e-mail