Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk

Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk.

Seneste ændringer i Gulvfakta

10/06/2021

Bestemmelse af trækstyrke

Afsnittet er udvidet med 2 nye begreber: Overfladetrækprøve og Vedhæftningstrækprøve. Disse nye begreber har erstattet den tidligere fællesbetegnelse Trækprøve. Afsnittet er yderligere styrket med 5 nye illustrationer samt revideret og præciseret tekst. Krav og målemetoder er uændret. 


10/06/2021

Gulvlim

Afsnittet Klassificering af lim er reduceret ned til en kort orientering om den europæiske standard, der ligger til grund for limproducenternes krav mht. gulvlime. Den tidligere gengivet Tabel 1 fra DS/EN ISO 22636 gav anledning til misforståelser og er derfor fjernet. 


04/06/2021

Akustik

Den tidligere version handlede primært om boligbyggeri. Men nu har akustiker Claus Riis suppleret med regler og viden om akustik i kontor- og undervisningsbyggeri – og lidt om hospitalsbyggeri.


11/01/2021

Tæthedskontrol

Afsnittet om tæthedskontrol er præciseret, så det tydeligt fremgår hvilket undertryk der maksimalt tillades, når der udføres vakuumtest. Kravene fremgår nu også i et skema med forskellige enheder for (under)tryk.


26/11/2020

Planhed

Rimelighedstragtninger er omdøbt til Helhedsvurdering / rimelighedsbetragtning. Helhedsvurdering er tilføjet, fordi det er et udtryk der ofte anvendes i den juridiske verden som en betegnelse for, at der foretages en samlet vurdering af alle de omstændigheder, der er relevante i en foreliggende sammenhæng. Tolerancekravene for flisegulve og betongulve er skrevet ud, fordi Gulvfakta ikke indeholder noget ang. disse topbelægninger og fordi der ikke står nogle fagtekniske udvalg bag. Der henvises fremadrettet til tolerancer.dk.


24/08/2020

Bestemmelse af trækstyrke

Det fremgik ikke tydeligt nok af afsnittet, at det ikke gjaldt gulvbelægninger og krav hertil. Derfor er der blevet tilføjet følgende tekst: Bemærk at kravene til vedhæftningsstyrkerne afhænger af den valgte topbelægning og den forventede belastning.


08/06/2020

Installationsgulve

Den tidligere selvstændige publikation om Installationsgulve fra Gulvbranchens hjemmeside er blevet integreret med Gulvfakta, og derved er folderen udgået.


13/05/2020

Spartling

Tabellen om definitioner af spartellag er nuanceret yderligere. Bemærkningsfeltet under "Fuldspartling" er revideret. Typen "Opretning/afretning/tyndpuds/flydemørtel" er ændret til "Opretning" og bemærkningsfeltet under "Opretning" er også revideret.


29/04/2020

Profiler og lister

Afsnittet om profiler af plast er opdateret - I dag findes der også tørlimning (tape) til montering. Derudover findes der også lister af TPE (non-PVC), og så er det udspecificeret, at plastlister skal monteres iht. leverandørens anvisninger.

Kim Risgaard Sildorf

Kim Risgaard Sildorf

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0191
  • Mobil +45 6133 8805
  • Send e-mail