Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk

Gulvfakta

Gulvbranchens tekniske opslagsværk

Seneste ændringer i Gulvfakta

11/01/2021

Tæthedskontrol

Præcisering af krav - Afsnittet om tæthedskontrol er præciseret, så det tydeligt fremgår hvilket undertryk der maksimalt tillades, når der udføres vakuumtest. Kravene fremgår nu også i et skema med forskellige enheder for (under)tryk.

26/11/2020

Planhed

Præciseringer - Rimelighedstragtninger er omdøbt til Helhedsvurdering / rimelighedsbetragtning. Helhedsvurdering er tilføjet, fordi det er et udtryk der ofte anvendes i den juridiske verden som en betegnelse for, at der foretages en samlet vurdering af alle de omstændigheder, der er relevante i en foreliggende sammenhæng. Tolerancekravene for flisegulve og betongulve er skrevet ud, fordi Gulvfakta ikke indeholder noget ang. disse topbelægninger og fordi der ikke står nogle fagtekniske udvalg bag. Der henvises fremadrettet til tolerancer.dk. Ændringerne vurderes ikke at være væsentlige og sendes derfor ikke i høring.

24/08/2020

Bestemmelse af trækstyrke

Præcisering - Det fremgik ikke tydeligt nok af afsnittet, at det ikke gjaldt gulvbelægninger og krav hertil. Derfor er der blevet tilføjet følgende tekst: Bemærk at kravene til vedhæftningsstyrkerne afhænger af den valgte topbelægning og den forventede belastning.
08/06/2020Installationsgulve
Ekstern folder integreret med Gulvfakta - Den tidligere selvstændige publikation om Installationsgulve fra Gulvbranchens hjemmeside er blevet integreret med Gulvfakta, og derved er folderen udgået.

13/05/2020

Spartling

Opdateret tabel om definitioner af spartellag - Tabellen er nuanceret yderligere. Bemærkningsfeltet under "Fuldspartling" er revideret. Typen "Opretning/afretning/tyndpuds/flydemørtel" er ændret til "Opretning" og bemærkningsfeltet under "Opretning" er også revideret.

29/04/2020

Profiler og lister

Afsnittet om profiler af plast er opdateret - I dag findes der også tørlimning (tape) til montering. Derudover findes der også lister af TPE (non-PVC), og så er det udspecificeret, at plastlister skal monteres iht. leverandørens anvisninger.

24/04/2020

Planhed

Større revision af tekst og illustrationer - Teksten er gjort over 350 ord kortere, mere præcis og forståelig. Derudover er der tilføjet et afsnit om rimelighedbetragtninger og det fremgår nu tydeligt hvor du må anvende 0,25 m og 2 m retholt. Illustrationerne er reduceret fra 5 til 3 og ligeledes gjort mere præcise og forståelige.

Kim Risgaard Sildorf

Kim Risgaard Sildorf

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0191
  • Mobil +45 6133 8805
  • E-mail ksi@di.dk