Gulvfakta

Test og klassifikation

De forskellige krav til test og klassifikation.

Senest opdateret 31.01.2022
På denne side

 

Test

Ændring af udseende

Tæpperne prøves efter standarden ISO 10361.

En tæppeprøve anbringes på indersiden af en roterende tromle (Vettermann), hvor der simuleres en gangbelastning ved hjælp af en stålkugle. Prøvestykket vurderes efter kort- og langtidsprøvning. Prøveemnerne vurderes efter DS/EN ISO 9405.

Egnethed til brug med kontorstole

Tæpperne prøves efter DS/EN 985, som simulerer langtidspåvirkninger af en kontorstol med hjul. 3 hjul i en cirkel roterer om en akse i cirklens midte. Hjulene er belastet med 90 kg. Prøvestykket vurderes efter kort- og langtidsprøvning. Prøveemnerne vurderes efter DS/EN ISO 9405.

Kantfasthed

Tæpperne prøves efter DS/EN ISO 10833. En tæppeprøve anbringes på indersiden af en roterende tromle (Vettermann), hvor der simuleres en gangbelastning ved hjælp af en stålkugle. Prøvestykkerne er forsynet med et skråt snit på langs, så kanterne bliver påvirket af stålkuglen.

Tæppets samling vurderes efter Anneks D i DS/EN 1307.

Lysægthed

Ved prøvningen efter DS/EN ISO 105-B02 bestemmes farveændringen som følge af lyspåvirkning ved indendørs brug. Tæppeprøven belyses sammen med 8 referencestoffer.
Tæppeprøven bedømmes ved sammenligning med referencestof. Resultatet angives som en karakter mellem 1 og 8, hvor 8 er bedst.

Gnideægthed

Prøvning foretages efter DS/EN ISO 105-X12, hvor der bestemmes farveafsmitning på et hvidt bomuldsstykke i såvel tør, som våd tilstand. Afsmitningen bestemmes ved hjælp af en gråskala (DS/EN ISO 105-A03). Resultatet angives som en karakter mellem 1 og 5, hvor 5 er bedst.

Vandægthed

Prøvning foretages efter DS/EN ISO 105-E01, hvor farveændring og afsmitning som følge af vandpåvirkning bestemmes. Et stykke stof af multifibre lægges oven på tæppeprøven og "sandwichen" gennemvædes med vand og tørres efterfølgende. Efter tørring sammenlignes tæppeprøven med den oprindelige prøve. Farveændringen bestemmes ved hjælp af en gråskala (DS/EN ISO 105-A02).

Ligeledes bestemmes afsmitning på multifiber ved hjælp af en gråskala (DS/EN ISO 105-A03).

Resultatet angives som en karakter mellem 1 og 5, hvor 5 er bedst.

Fiberfastholdelse

På tæpper med luv udføres prøvning af fiberfastholdelse efter DS/EN ISO 12951 med anvendelse af Lisson-maskinen, hvor et roterende hjul med påmonterede gummisåler udøver en slidpåvirkning på tæppet.

Ved løkketæpper vurderes loddenheden ved sammenligning med et referencefoto.

Ved tæpper med opskåren luv bestemmes massetabet.

Pilling

På tæpper uden luv udføres test af pillingtendens efter DS/EN ISO 12951 prøvning med anvendelse af Lisson-maskinen, hvor et roterende hjul med påmonterede gummisåler udøver en slidpåvirkning på tæppet.
Prøven sammenlignes med en referenceskala (fotoskala).

Dimensionsstabilitet

Banevarers dimensionsstabilitet prøves efter ISO 2551, mens tæppeflisers dimensionsstabilitet prøves efter DS/EN 986.

Ved begge metoder udsættes tæppet for varierende forhold med hensyn til temperatur og fugt. Hvorefter dimensionsændringerne (under disse ekstreme forhold) bestemmes.

Elektrostatisk personopladning

Prøvning foretages efter ISO 6356, der fastlægger den elektrostatiske personopladning, når en person med standardiseret fodtøj går på en gulvbelægning.
Når prøvningsresultatet ved 25 % RF er mindre end 2 kV vil de færreste personer opleve stødgener.

Betegnelsen permanent antistatisk vil sige, at de elektrostatiske egenskaber er styret af ledende permanent antistatiske fibre.

Læs mere om antistatiske gulve

Brandmæssige egenskaber

Prøvning af tæppers brandmæssige egenskaber foretages efter DS/EN ISO 9239-1 og klassificeres efter DS/EN 13501-1.

Tæpper, der bruges i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal i Danmark have dokumentation for mindst at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 (klasse G gulvbelægning).

  • Dfl = klasse for flammespredning
  • s1 = klasse for røgudvikling

Læs mere om brandklassificering

 

Klassifikation

Gulvbranchens vejledende sammenhæng mellem brugsklasser og rumtyper.

Klasse 31 – Moderat brug

Klasse 32 – Normal brug

Klasse 33 – Kraftig brug

Arkiver
Butikker
Hotelværelser
Kirker
Kollegieværelser
Mødelokaler
Opholdsrum
Restauranter
Selskabslokaler

Biblioteker
Biografer og teatre
Butikker
Børne- og ungdomsinstitutioner
Cafeterier og kantiner
It-rum
Fly
Kontorer
Pengeinstitutter
Plejehjem
Restauranter
Selskabslokaler
Skoler
Tog og busser

Afgangshaller og terminaler
Biografer og teatre
Butikker
Børne- og ungdomsinstitutioner
Cafeterier
Ekspeditionsområder
Elevatorer
Fly
Hotelfoyerer
Indgangspartier
Kontorer
Skoler
Restauranter
Trapper, gange, tog og busser

 

Andre egenskaber

Før du vælger tæppebelægning, bør du overveje, om andre egenskaber, som ikke indgår i klassifikationen, har betydning og er afgørende for dit valg. Overvej dette:

  • Trinlyddæmpning
  • Akustisk dæmpning
  • Egnethed til brug i rum med følsomt elektronisk udstyr
  • Egnethed til områder, hvor der bruges transportvogne
  • Varmetransmissionsmodstand
  • Egnethed til brug i rum med gulvvarme
  • Dampdiffussionsmodstand

Det er vigtigt at sikre, at kombinationen af undergulv, lim og tæppebelægning passer sammen.

Farver og mønstre

Farver og mønstre betyder meget for, hvordan man opfatter tæppets udseende, og hvor rent det ser ud. Fx ser snavs værre ud på et lyst, ensfarvet tæppe end på et mønstret tæppe med mørke farver.