For medlemmer

Som medlem af Gulvbranchen har du adgang til et stærkt netværk, rådgivning og fagteknisk viden

 1. Rådgivning fra de stærkeste eksperter

  Spar med eksperter indenfor gulve, byggerådgivning, jura,  prisdannelse, arbejdsmiljø, overenskomst, løn, barsel og ferieregler. Se kontaktpersoner.

 2. Billigere medlemskab af GVK

  Bliv medlem af Gulvbranchens Vådrumskontrol og bliv certificeret i at udføre vådrumsgulve.

 3. Kvalitetssikring

  Hent Gulvbranchens oplæg til kvalitetssikringshåndbog for gulvlæggere samt tilhørende kontrolplan og kvalitetssikringsskemaer her.

 4. Gratis adgang til Træinformation

  Læs Træinformations to relevante håndbøger om trægulve og undergulve. Du har gratis adgang til TRÆ 60 Træplader og TRÆ 79 Trægulve. Når du logger ind, skal du indtaste dit telefon- og medlemsnummer hos Gulvbranchen. Log ind her.

 5. Adgang til spændende arrangementer og unik viden

  Deltag i kurser, fyraftensmøder, årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se alle arrangementer. Modtag derudover nyttig viden om faget gennem nyhedsbreve, magasinet GULV! mv.

 6. Hjælp til at finde lærlinge

  Hvis du mangler en lærling, så hjælper vi dig. Samtidig sørger branchen for at promovere faget og samarbejdet, så det har en fremtid. Kontakt sekretariatet på monk@di.dk

 7. Materialegaranti for leverandører

  Udstede 5-årig materialegaranti for produkter klassificeret i Gulvfakta.

 8. Mulighed for indflydelse på gulvfaget

  Deltag i udvalg og få indflydelse på Gulvfakta og faget i det hele taget.

Er du ikke medlem endnu? Meld dig ind i dag og få adgang til rådgivning

Nyttig viden

Fagligt materiale

Find alt fra forventningsfoldere og kvalitetssikringsmateriale til tekniske vejledninger og publikationer om arbejdmiljø.

Fagtekniske udvalg

Gulvbranchen indsamler og deler viden om gulve. Videndelingen koordineres af seks fagtekniske udvalg, som hver har sit fagområde.

Reklamationsnævn

Bliv klogere på Reklamationsnævnet, der afgør faglige tvister mellem Gulvbranchens medlemmer.

Hvad er Reklamationsnævnet?

Reklamationsnævnet afgør faglige tvister mellem Gulvbranchens medlemmer

Nævnet består af 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Nævnets enstemmige afgørelser vedrørende tekniske, kvalitetsmæssige og håndværksmæssige sager er bindende for parterne. I tilfælde af senere retstvist mellem parterne har sådanne afgørelser samme bevisværdi som syns-og skønserklæringer.

Parterne kan i den enkelte sag vedtage, at reklamationsnævnet skal fungere som voldgiftsinstans imellem dem. Nævnets afgørelser i sådanne sager træffes i henhold til Lov om Voldgift og er eksigible.

Læs mere om reklamationsnævnet i vedtægterne

Lærlinge

Hvad koster en lærling?

Find ud af, hvilke omkostninger din virksomhed har for jeres lærlinge med skemaerne herunder. Udfyld de pinkfarvede felter under "Grundlag for beregninger". Når der skrives tal i disse felter, vil de ovenstående felter automatisk blive udfyldt. På den måde udregnes omkostningerne, som den enkelte virksomhed har for sine lærlinge.

Claus Christian Jensen

Claus Christian Jensen

Chef for Gulvbranchen & Altanvirksomheder

Kim Risgaard Sildorf

Kim Risgaard Sildorf

Chefkonsulent