For medlemmer

Som medlem af Gulvbranchen, Gulvsektionen eller Gulvsektionen har du adgang til et stærkt netværk, rådgivning og fagteknisk viden

 1. Rådgivning fra de stærkeste eksperter

  Spar med eksperter indenfor gulve, byggerådgivning, jura,  prisdannelse, arbejdsmiljø, overenskomst, løn, barsel og ferieregler. Se kontaktpersoner.

 2. Billigere medlemskab af GVK

  Bliv medlem af Gulvbranchens Vådrumskontrol og bliv certificeret i at udføre vådrumsgulve.

 3. Hjælp til kvalitetssikring

  Få adgang til kvalitetssikringshåndbogen for både små og mellemstore byggevirksomheder.

 4. Gratis adgang til Træinformation

  Læs et udvalg af Træinformations relevante håndbøger om trægulve og undergulve. Du har adgang til: TRÆ 60 Træplader, TRÆ 63 Trægulve – valg og vedligeholdelse, TRÆ 64 Trægulve – Lægning og TRÆfakta-pjecerne om trægulve. Når du logger ind, skal du indtaste dit telefonnr. og medlemsnummer hos Gulvbranchen. Log ind her.

 5. Adgang til spændende arrangementer og unik viden

  Deltag i kurser, fyraftensmøder, årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se alle arrangementer. Modtag derudover nyttig viden om faget gennem nyhedsbreve, magasinet GULV! mv.

 6. Hjælp til at finde lærlinge

  Hvis du mangler en lærling, så hjælper vi dig. Samtidig sørger branchen for at promovere faget og samarbejdet, så det har en fremtid. Kontakt sekretariatet på monk@di.dk

 7. Materialegaranti for leverandører

  Udstede 5-årig materialegaranti for produkter klassificeret i Gulvfakta.

 8. Mulighed for indflydelse på gulvfaget

  Deltag i udvalg og få indflydelse på Gulvfakta og faget i det hele taget.

 9. Fagteknisk materiale og viden

  Unik adgang til fagteknisk materiale og viden fra fx Gulvfakta.dk.

Er du ikke medlem endnu? Meld dig ind i dag og få adgang til rådgivning.

Nyttig viden

Forventningsfoldere

Hent forventningsfoldere om alle forskellige typer gulve. I disse foldere får du den information, du har brug for til at sikre det optimale resultat.

Fagtekniske udvalg

Gulvbranchen indsamler og deler viden om gulve. Videndelingen koordineres af seks fagtekniske udvalg, som hver har sit fagområde.

Faglige forbehold for Gulvbranchen

Standard forbehold ved indgåelse af aftaler.

Gulvbranchens Materialegaranti

Gulvbranchens leverandører kan indenfor fastlagte rammer udstede en 5-årig materialegaranti for produkter klassificeret i Gulvfakta.

Garantien udstedes af den enkelte leverandør på en af Gulvbranchen udformet blanket. Garantibeviset skal være udformet således, at leverandørens / fabrikantens navn tydeligt fremgår.

Materialegarantien udvider køberens rettigheder i forhold til ansvarsreformen og købeloven.

Materialegarantien skal afleveres til bygherren senest ved afleveringsforretningen. Materialegarantien skal være entydigt udformet, så der er klarhed over belægningens omfang og lokalisering.

Bemærk, at det udelukkende er leverandøren af gulvbelægningen, der kan give en materialegaranti. Leverandøren skal stemple og skrive blanketten under.

Hent blanketten for materialegaranti som enten word- eller pdf-fil

Reklamationsnævn

Bliv klogere på Reklamationsnævnet, der afgør faglige tvister mellem Gulvbranchens medlemmer.

Hvad er Reklamationsnævnet?

Reklamationsnævnet afgør faglige tvister mellem Gulvbranchens medlemmer

Nævnet består af 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Nævnets enstemmige afgørelser vedrørende tekniske, kvalitetsmæssige og håndværksmæssige sager er bindende for parterne. I tilfælde af senere retstvist mellem parterne har sådanne afgørelser samme bevisværdi som syns-og skønserklæringer.

Parterne kan i den enkelte sag vedtage, at reklamationsnævnet skal fungere som voldgiftsinstans imellem dem. Nævnets afgørelser i sådanne sager træffes i henhold til Lov om Voldgift og er eksigible.

Læs mere om reklamationsnævnet i vedtægterne.

Hvad koster en lærling?

Find ud af, hvilke omkostninger din virksomhed har for jeres lærlinge med skemaerne herunder. Udfyld de pinkfarvede felter under "Grundlag for beregninger". Når der skrives tal i disse felter, vil de ovenstående felter automatisk blive udfyldt. På den måde udregnes omkostningerne, som den enkelte virksomhed har for sine lærlinge.

Claus Christian Jensen

Claus Christian Jensen

Chef for Gulvbranchen og Altanvirksomheder

Kim Risgaard Sildorf

Kim Risgaard Sildorf

Chefkonsulent