Gulvfakta

Elastiske gulvbelægninger

Elastiske gulvbelægninger er en fællesbetegnelse for linoleum, vinyl, kork og gummi.

Om elastiske gulvbelægninger

Fælles træk og forskelle

Elastiske gulvbelægninger har en række fælles træk, som gør, at visse ting gælder dem alle ved lægning og brug. På andre punkter er de forskellige og har forskelligt udseende og brugsmæssige egenskaber. Disse forhold kan du læse om under de enkelte belægningstyper.

Tynd belægning med fuld understøtning

Elastiske gulvbelægninger er tynde og kræver fuld understøtning. Underlaget skal have samme planhed og hældning, som den færdige gulvflade, da belægningerne ikke kan udligne ujævnheder.

Mange varianter

Du kan få elastiske gulvbelægninger til stort set alle gulvformål. Ud over ganske almindelige gulvflader findes de i mange varianter, der kan løse en lang række særlige krav og ønsker.

Eksempler på typer af elastiske gulve

  • Trinlyddæmpende typer
  • Skridsikre typer
  • Ledende typer til ESD-miljøer
  • Typer, der egner sig til montering i vådrum.

Udformning og formater

Produkterne fås i flise- og plankeformater samt i banevarer, og de kan både fås til løslægning, fuldlimning eller som fixeringslimede typer. De findes i mange forskellige tykkelser og slidklassifikationer, og du kan vælge mellem mange designs og visuelle udtryk.  

Læs mere om antistatiske gulve og ESD-gulve

Læs mere om skridsikkerhed

 

Klassifikation

Elastiske gulvbelægninger klassificeres efter brugsområde og intensitet i henhold til DS/EN ISO 10874. Inddelingen sker i 3 hovedklasser: Bolig, Erhverv og Industri og dækker forskellige lokalekategorier inden for disse klasser.


Klasse

Symbol

Brugsintensitet

Bolig

21 figur-01-class-domestic-moderate-light-2749518_-1.png Moderat/lav
(Arealer med lav/sporadisk brug)
22 figur-02-class-22-domestic-general-medium-2749522_-1.png Generel/medium
(Arealer med medium brug)
22+ figur-03-class-22-domestic-general-2749519_-1.png Generel
(Arealer med medium/høj brug)
23 figur-04-class-23-domestic-heavy-2749520_-1.png Høj
(Arealer med høj brug)

Erhverv

31 figur-05-class-31-commercial-moderate-2749521_-1.png Moderat
(Arealer med lav/sporadisk brug)
32 figur-06-32-commercial-general-2749523_-1.png Generel
(Arealer med medium brug)
33 figur-07-class-33-commercial-heavy-2749524_-1.png Høj
(Arealer med høj brug)
34 figur-08-class-34-commercial-very-heavy-2749525_-1.png Meget høj
(Arealer med intens brug)

Industri

41 figur-09-class-41-industrial-moderate-2749526_-1.png Moderat
(Arealer med stillesidende arbejde og lejlighedvis brug af lette køretøjer)
42 figur-10-class-42-industrial-general-2749527_-1.png Generel
(Arealer med stående arbejde og brug af køretøjer)
43 figur-11-class-43-industrial-heavy-2749528_-1.png Høj
(Andre lette industriområder) 
Et produkts placering i skemaet viser producentens forslag til egnede brugsområder.

 

Krav til udførelsesstedet

Akklimatisering

Husk at afsætte tid til, at den elastiske gulvbelægning kan akklimatisere. Det er normalt 24 timer eller iht. leverandørens anvisninger.

Skær fx banevarer op, og stil dem lodret i løst oprullet form. En emballeret rulle kan nemlig ikke forventes at være i fugt- og temperaturmæssig ligevægt med omgivelserne – selv efter længere tids opbevaring i bygningen. Lad elastiske gulvbelægninger i flise- og plankeformater blive i den originale emballage eller iht. leverandørens anvisninger.

Temperatur og fugtniveau

Temperaturen i luften og undergulvet skal være 18-25 °C og luftfugtigheden 35-75 % RF under og efter monteringen af den elastiske gulvbelægning. Skal den elastiske gulvbelægning udlægges direkte på støbte undergulve, må restbyggefugten højst være 85 % RF.

Læs mere om fugtmåling

Træk og solindfald

Der må ikke være kraftig træk eller solindfald, når du monterer den elastiske gulvbelægning.

Planhed

Underlaget skal have samme planhed som det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt.

Læs mere om planhed

Opbevaring

Linoleumsruller skal opbevares stående. Sørg for at sikre de stående ruller mod at vælte.

Krav til underlaget inden lægning

Elastiske gulvbelægninger kan lægges på alle tørre, sugende og plane undergulve uden revner og skruk. Er underlagets sugeevne ikke god nok, skal du spartle med en egnet spartelmasse på mindst 2 mm.

Ved renoveringsopgaver skal du fjerne den eksisterende gulvbelægning for at sikre en korrekt klæbegrund.

Læs mere om spartling

 

Fuger og fugesamlinger

Beskyt samlinger med en fuge

Fuger i elastiske gulvbelægninger kan være sårbare, og ved åbne fuger som ved flise- og plankeprodukter, mønsterlægning mv., skal du være opmærksom på, at det færdige gulv kan være mere følsomt overfor fx vandpåvirkning og mekaniske belastninger mv. Vælg et produkt og en løsning som er egnet til de forventede belastninger.

Ved produkter hvor der findes svejse- eller smeltetråd eller lign., kan du beskytte samlingerne med det anbefalede fugeprodukt.

Husk åndedrætsværn

Husk, at fugning og svejsning af elastiske gulvbelægninger er omfattet af MAL-kode-bekendtgørelsen, og at montøren som udgangspunkt skal bære åndedrætsværn under arbejdet. Arbejdsmiljøreglerne gælder også for andre personer, der opholder sig i arbejdsområdet.

Læs mere – hent BAR’s faktaark om Smeltetrådfugning af elastiske gulvmaterialer

Læs mere om samlinger i vinyl

Læs mere om samlinger i linoleum

Læs mere om samlinger i gummi

 

Egenskaber

Alle gulvbelægninger skal CE-mærkes. Det er producenten eller den forhandler, der importerer gulvbelægningen, som er ansvarlig for mærkningen.

Elastiske gulvbelægninger skal opfylde disse test iht. CE-mærkning:

Figur 13 - Electrical behaviour - Antistatic floor covering.png

Antistatiske egenskaber

Vurdering af tendens til elektrostatisk opladning

DS/EN 1815

Varmeledningsevne

Hygrotermiske egenskaber

DS/EN ISO 10456

Brandmæssig egnet

Klassifikation ved hjælp af data fra prøvning af reaktion på brand

DS/EN 13501-1

Skridsikkerhed

Parametre til måling af dynamisk friktionskoefficient på tørre gulvoverflader

DS/EN 13893

Indhold af skadelige stoffer

Væsentlige træk

DS/EN 14041

Vurdering af afgivelse af farlige stoffer

Bestemmelse af emissioner i indendørs luft

DS/EN 16516

Disse generelle tests kan en elastisk gulvbelægning typisk opfylde:

Prøvning af farveægthed

DS/EN ISO 105-B02

Måling af trinlydisolation

DS/EN ISO 717-2

Egnet som afledende gulvbelægning

Bestemmelse af den elektriske modstandsevne

DS/EN 1081

Bestemmelse af modstandsevnen mod cigaretskodning og mod brændende cigaretter

DS/EN 1399

Møbelhjulsprøvning

DS/EN ISO 4918

Skridsikkerhed

DS/EN ISO 13845
DIN 51130
DIN 51097

Modstandsevne over for møbelben

Bestemmelse af påvirkning af simuleret bevægelse af et møbelben

DS/EN ISO 16581

Samlet vægt

Bestemmelse af masse per arealenhed (fladevægt)

DS/EN ISO 23997

Dimensionsstabilitet

Bestemmelse af dimensionsstabilitet og vertikal deformation efter varmepåvirkning

DS/EN ISO 23999

Rullebredde

Bestemmelse af banelængde, -bredde og -rethed

DS/EN ISO 24341

Rullelængde

Bestemmelse af banelængde, -bredde og -rethed

DS/EN ISO 24341

Restindtrykning ved statisk last

Bestemmelse af indtrykning og blivende indtrykning

DS/EN ISO 24343-1

Fleksibilitet

Bestemmelse af fleksibilitet og nedbøjning

DS/EN ISO 24344

Total tykkelse

Bestemmelse af den samlede tykkelse

DS/EN ISO 24346

Kemikaliebestandighed

Bestemmelse af pletter og modstandsevne over for kemikalier

DS/EN ISO 26987


Særlige krav til transportsektoren

Der stilles særlige krav til brandsikring og skridsikkerhed af gulvbelægninger inden for transportsektoren, herunder søtransport, flytransport og landtransport.

For offshore er brandkravene defineret af:

  • IMO Res. A653 (16) ”Brandprøvningsprocedurer for overfladeantændelighed af skot-, loft- og dækfinishmaterialer”.
  • IMO MSC 61 (67) / IMO FTPC Part 5: Fire test for surface flammability.

Godkendte gulvbelægninger til offshore er RAT-mærket

imageeg70p.png

For landtransport er brandkravene defineret af:

  • DS/EN 45545-2 ”Jernbaner – Brandbeskyttelse om bord på jernbanekøretøjer – Del 2: Krav til materialers og komponenters brandegenskaber”.

Det er vigtigt at bemærke, at gulv- og vægbeklædninger kun må anvendes inden for transportsektoren, hvis det tydeligt fremgå af gulv- eller vægbeklædningsproducentens datablad.

Da Gulvfakta primært henvender sig til gulvbelægninger i bygninger, er de særlige krav til brandsikring og skridsikkerhed i transportsektoren ikke yderligere behandlet i Gulvfakta. 

 

Statisk og dynamisk belastning 

Restindtrykning ved statisk last

Elastiske gulvbelægningers modstandsevne mod blivende indtrykning er tykkelsesafhængigt og prøves i henhold til DS/EN ISO 24343-1.

Den statiske belastning må højst udgøre 250 N/cm² (25 kg/cm²) og den dynamiske højst 300 N/cm² (30 kg/cm²).

Egenskaben indgår i DS/EN-klassifikation og opfyldes af alle klassificerede gulvbelægninger af linoleum, vinyl og gummi. Kork og korkfliser med vinyl-slidlag kan kun forventes at opfylde kravet, når egenskaben er oplyst af leverandøren.

Modstandsevne mod kontorstolshjul

Til en elastisk gulvbelægning skal du vælge egnede kontorstolshjul type W (blød hjulbane) som er testet iht. DS/EN 12529.

Det er en god idé at vælge hårde hjul til bløde gulve og bløde hjul til hårde gulve. Hjul med en hård køreflade egner sig bl.a. til tæpper. Hvis du bruger hjul til bløde gulve på et hårdt gulv, kan det fx give ridser i overfladen.

Modstandsevne mod møbelben

Få altid hjælp af en leverandør af inventar og kontormøbler til at vælge de rette kontorstole mv.

Andre belastninger af gulvbelægningen

Andet inventar med lille kontaktflade mod gulvet bør altid stå på et blødt underlag, fx af filt, lyst gummi eller lign.

Fejlbelastning af gulvet vil gøre, at belægningsleverandørens materialegaranti bortfalder. Det gælder også den særlige slidgaranti for Gulvbranchens klassificerede gulvbelægninger, hvis leverandøren har givet en sådan garanti til bygherren.

Belastning på nylagte gulvbelægninger

Læs mere om dette under Gulvlim 

 

Gulvbranchens materialegaranti

Leverandøren kan udstede Gulvbranchens materialegaranti for gulvbelægninger, der er klassificeret.

Læs mere om garantien på Gulvbranchens hjemmeside

 

Mærkning

Elastiske gulvbelægninger, der bruges som gulvbelægning, skal være CE-mærket.

Læs mere om CE-mærkning

 

Brandsikkerhed

Elastiske gulvbelægninger, der bruges som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G-gulvbelægning).

Læs mere om brandklassificering

 

Rengøring

Elastiske gulvbelægninger skal altid rengøres og vedligeholdes iht. leverandørens anvisning, da forkert rengøring medfører øget slid og skader på overfladen.

Det er altid en god idé at beskytte en gulvbelægning mod smuds ved at bruge indgangsmåtter.

Læs mere om måtter

 

Tolerancer

I Gulvbranchens ’Guide til vurdering af gulve’ kan du finde de fleste svar på tolerancer, bl.a. krav til tæt tilskæring og generelle vurderingsspørgsmål til elastiske gulvbelægninger.

Hent Guide til vurdering af gulve (pdf)