Gulvfakta

Hærdeplastgulve

Hærdeplastbaserede gulve kan underdeles i epoxy, polyuretan og acrylgulve.

Senest opdateret 06.12.2021
På denne side

 

Om hærdeplastgulve

Fugefrie gulve baseret på hærdeplast bruges især, hvor der stilles store krav til hygiejne, slidstyrke eller kemiske belastninger. Hærdeplast hærder ved en kemisk reaktion og giver et slutprodukt med stor stabilitet over for ydre påvirkninger.

Du kan få gulve af hærdeplast i mange varianter, hvad angår tykkelse og sammensætning. De lægges normalt på cementbaseret undergulv, men kan også lægges på træbaseret underlag og på underlag af stål eller asfalt.

Valg af gulvbelægningstype afhænger af de egenskaber, det færdige gulv skal have. (Hvis gulvbelægningen fx skal reducere punktbelastningen på undergulvet, må du vælge en tyk gulvbelægningstype).

Hærdeplastbaserede gulve kan inddeles i 3 hovedgrupper ud fra produkternes kemiske sammensætning og hærdningsproces:

Epoxy

Epoxy er en hærdeplast, hvor bindemidlet er en lav- eller højmolekylær epoxyresin, som hærder ved tilsætning af en hærderkomponent.

Polyuretan

Polyuretan er en hærdeplast, hvor bindemidlet er polyuretan (normalt præpolymeriseret), som hærder ved tilsætning af en hærdekomponent, der indeholder isocyanat. Polyuretan leveres også som 1-komponent, der indeholder isocyanat, der hærder ved hjælp af luftens fugtighed.

Acryl

Acryl er en hærdeplast, hvor bindemidlet er MMA (methylmetacrylat), som polymeriserer ved tilsætning af en hærder (initiator).

 

De mest almindelige gulvbelægningstyper

Støvbinding

Støvbinding er en overfladebehandling af upigmenteret eller pigmenteret hærdeplast, som bruges på gulve af cementbaserede materialer. Pga. sin evne til at trænge ind i undergulvet forøges overfladens slidstyrke og kemikalieresistens samtidig med, at støvgenerne reduceres.

Forsegling/coatning

Forsegling/coatning er en lagdannende overfladebehandling, som normalt udføres i tykkelser op til 0,3 mm. Det bruges på gulve af cementbaserede materialer, hvor den følger overfladens planhedsvariationer. Støbeskel, revner og lign. vil forblive synlige.

Forsegling bruges i områder med moderat belastning, hvor den øger overfladens fysiske og kemiske egenskaber. Den kan udføres pigmenteret eller upigmenteret.

Tyndfilm: 0,3-1 mm

Tyndfilm giver en overflade på 0,3-1 mm. Tyndfilmen følger overfladens planhedsvariationer. Små ujævnheder i overfladen udfyldes dog delvis. Tyndfilmen øger overfladens fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber og giver en tæt og porefri gulvoverflade. Den laves som regel pigmenteret.

Gulvbelægning: 1-3 mm

Gulvbelægning af hærdeplast på 1-3 mm giver en tæt og porefri overflade, som øger gulvets fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber. Gulvbelægningen følger undergulvets planhedsvariationer. Mindre ujævnheder vil dog blive udfyldt. Den laves pigmenteret eller med indfarvet kvartssand og med glat eller ru overflade.

Gulvbelægning: 3-6 mm

Gulvbelægning af hærdeplast på over 3 mm giver en tæt og porefri overflade, som øger gulvets fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber meget. Gulvbelægningen følger undergulvets planhedsvariationer. Lidt større ujævnheder vil dog blive udfyldt. Den laves pigmenteret eller med indfarvet kvartssand og med glat eller ru overflade.

Gulvbelægning: 6-12 mm

Gulvbelægning på 6-12 mm udføres, hvor der er særlige krav til slidstyrken eller varmebestandigheden. Gulvbelægningstykkelsen bestemmes ud fra hvor høj og hvor langvarig den termiske belastning er.

Du må regne med variationer mellem egenskaberne – afhængigt af materiale og produktsammensætning. Inden du vælger, bør du derfor indhente specifikke oplysninger hos leverandøren.