Gulvfakta

Cementbaserede gulve

Cementbaserede gulve er en fællesbetegnelse for design- og microcementgulve der efter udlægning udgør den færdige gulvbelægning.

Senest opdateret 06.12.2021
På denne side

 

Om cementbaserede gulve

Basismaterialet for cementbaserede fugefrie gulve er hydraulisk bunden cement, der består af standard- eller specialcement tilsat mineralske fyldstoffer, evt. puzzolaner og/eller polymerer.

Læs mere om afretningslag

Læs mere om spartling

 

Designgulve

Designgulve er fugefrie cementbaserede gulvbelægninger som også kaldes New Yorker gulve. Gulvene vælges oftest af dekorative årsager, og de kan udlægges på nye og gamle undergulv.

Der findes grundlæggende 2 typer designgulve, de indfarvet og industriprodukterne. De indfarvet har en farvetone, hvorimod industriprodukterne har en nuance, som bestemmes af det sand, der er i materialet og det kan ændre sig fra blanding til blanding.

Den færdige gulvbelægning kan fremstå ensartet eller med changerende nuancer. Overfladen på gulvet forsegles med en transparent overfladecoating.

Udlægning af designgulvet

Når undergulvet er klargjort og tørt, kan du udlægge designgulvet. De fleste produkter kan udlægges ved udpumpning eller manuel opblanding. Vurder udlægningsmetoden i forhold til den konkrete opgave, da valg af spartel giver forskellige udtryk i gulvet. Tandspartel giver rivespor, smal spartel giver små baner af streger og bred spartel giver brede spor. Brug af pigrulle giver et vaflet udtryk. 

Det bedste resultat opnås med kvalitetsprodukter, der kun svinder meget lidt. Langt de fleste spartelmasser udvikler ved hærdning svage svindrevner, som vil være helt normale og må accepteres.

Et designgulv kan ikke udføres etapevis uden der kommer synlige overgange. Designgulve bør udføres i en sammenhængende arbejdsgang.

Ved lagtykkelser > 5 mm, skal der opsættes kantbånd langs alle lodrette begrænsninger. Hvis der er krav til trinlydmæssig adskillelse, skal der opsættes kantbånd uanset lagtykkelse. Er der dilatationsfuger i undergulvet, skal de altid føres helt op til oversiden af designgulvet.
Lagtykkelsen på designgulve varierer fra produkt til produkt. De bedste resultater laves med lagtykkelser på 5-12 mm.

Udlægningen bør derfor kun ske, hvis bygningen er tæt, og vinduer og døre er monteret. I udlægnings- og afhærdningsperioden anbefaler de fleste leverandører, at overflade og rumtemperatur er 15-25 °C, både under og efter udlægningen. Temperaturen bør altid være konstant og der må ikke være direkte træk og nedbør på arbejdsstedet.

Lodrette rørgennemføringer og andre potentielle utætheder skal tætnes omhyggeligt, så spartelmassen ikke kan løbe ned.

Forsegling af overfladen

Når designgulvet er hærdet, skal du forsegle overfladen med en coatning. Det bør ske, umiddelbart efter gulvet er tørt, bl.a. fordi den ubehandlede overflade er meget modtageligt over for smuds og snavs, som vil være meget svært at fjerne igen.
Der findes forskellige produkter på markedet til overfladebehandling af designgulve. Hovedgrupperne er:

  • Polyuretanbaserede topcoats
  • Epoxybaserede topcoats
  • Stenolier
  • Voks

Du bør altid kontrollere, hvilke overfladeprodukter producenten anbefaler til det designgulv, du har valgt. Hvis du bruger en produktkombination, der ikke er anbefalet af producenten, vil garantien højst sandsynligt bortfalde. Gulvets overflade ændrer sig ved overfladebehandlingen, og du bør derfor altid udføre en prøvepåføring på et mindre område.

Vurdering af den færdige overflade

Designgulve er håndlavede, og du må forvente variationer i overfladen, ligesom du må være indstillet på, at reparationer og lign. ikke kan udføres uden synlige overgange.

Valg af produkt

Produkter til designgulve fås i mange styrkeklasser og farver mv. Leverandøren bør altid tages med på råd for valg af det mest egnede produkt til den specifikke opgave.

Krav til udførelsesstedet

For korrekt udførelse af et designgulv, er der nogle specifikke krav til udførelsesstedet, som skal være overholdt.

Læs mere om krav til udførelsesstedet

 

Microcement

Microcement kaldes også microbeton, polymermodificeret cement-toplag, polymerbeton og polymer-cementmørtel. Det er mindre lag af cement, der kan lægges på næsten alle typer overflader. Microcement er baseret på cement, men indeholder også polymer, som giver materialet nogle unikke egenskaber.

Der er ikke noget nyt i ideen med at blande polymer og cement for at fremelske bestemte egenskaber. De første patenter på blandingsforholdet blev udtaget i midten af 1920'erne og anvendelsen til reparation af beton samt anvendelsen til dekorative formål tog fart i slutningen af 1940'erne.

Microcement adskiller sig fra andre cementbaserede tyndpuds/flydemørtler med sine mange opbygningslag, lave indbygningshøjde og høje indhold af polymer (flydende eller pulver).

Dekorative formål

Produkter, der bruges til fx dekorative formål, består af mineraler i kornstørrelse fra under 50 mµ til ca. 700 mµ – afhængig af, hvad det skal bruges til.

Overfladen

Den færdige overflade kan være grov og meget struktureret eller helt fin og glat. Ofte bruges de strukturerede, grove overflader i bunden og de fine, glatte overflader som slutlag. Hvis gulvet egner sig til det, kan den fine microcement bruges fra start til slut.

Påføring

Påføringsmetoden afgør resultatet på den færdige overflade, så alle gulve bliver unikke. Hvis du påfører produktet ens hver gang, vil der være en vis grad af lighed, men 2 ens arbejdsudførelser kan godt variere i udseende.

Forsegling

Forsegl overfladen for at gøre den rengøringsvenlig og bevare gulvets udseende.

Anvendelsesområder

Du kan bruge microcement som overflade på gulve, trapper, vægge og lofter mv. Det kan også bruges som kreativt design på alt fra private boliger til offentlige bygninger – både inden- og udendørs.

Microcement egner sig til både nybyggeri og renovering af ældre byggerier, da det har en fremragende vedhæftningsevne. Der findes et microcementsystem til vådrum, som både er MK-godkendt og GVK-godkendt.