Gulvfakta

Hulkehler

En hulkehl er en overgang, der binder gulv og væg sammen.

Senest opdateret 06.12.2021
På denne side

 

Om hulkehler

En hulkehl er en afrundet overgang mellem gulv og væg. Den binder gulv og væg sammen og giver en tæt overgang og en god ’vaskekant’, som beskytter væggen ved hyppig gulvvask. Rundingen gør, at overgangen bliver mere hygiejnisk end et skarpt hjørne. 

Hulkehler kan udføres på flere måder:

  • Håndlavede hulkehler
  • Præfabrikerede hulkehler

 

Håndlavede hulkehler

Hulkehler i kunststofmateriale (fx epoxy, polyuretan eller acryl) er 100 % håndlavede. Dvs. at der udsættes en kunststofmørtel i overgangen mellem gulv og væg, som afrettes med et hulkehljern. Herefter udføres den fugefrie gulvbelægning ovenpå. Topcoaten er en del af den fugefrie gulvbelægning og kan afsluttes i varierende højder på væggen.

God fleksibilitet

Håndlavede hulkehler giver en høj grad af fleksibilitet i forhold til væggen og gulvets beskaffenhed. Vær dog opmærksom på, at det er håndarbejde, så hulkehlerne vil variere i udseende.

Håndlavede hulkehler tilpasses efter opgaven. Højden på en standardhulkehl er ofte 50-75 mm, men kan også laves højere. En standard-krumningsradius er 30 eller 50 mm.

Hulkehler kan evt. afsluttes mod et profil eller med en fleksibel fuge i toppen.

Ved risiko for bevægelse

Hvor der er risiko for bevægelse mellem gulv og væg er det kutyme at placere en sliptape på væggen som fungere som hæftebryder. Det kan være mod kølerumsvægge eller lette vægge. Ved at der kun er vedhæftning til gulvet minimeres risikoen for, at hulkehlen revner. Denne opbygning kræver at hulkehlen afsluttes med en fleksibel fuge i toppen af hulkehlen.

Skråkanter

I stedet for en hulkehl kan man lave en skråkant. Skråkanter bruges ofte i kølerum, parkeringskældre, lagerrum etc., hvor der er risiko for påkørsel, eller hvor væggene fx er udført i lette pladematerialer som fx gips på stålregler.

Principskitser af udvalgte løsningerPræfabrikerede hulkehler

Præfabrikerede hulkehler er en god idé, hvis du ønsker en hulkehl, der er helt plan i højde og jævnhed. De er mere ensartede end de håndlavede. Til gengæld stiller de større krav til væggen og gulvets planhed og geometri.

Præfabrikerede hulkehler er lister, som fås i stykker på 1-2 m. Samlingerne vil ofte være synlige.

Præfabrikerede hulkehler limes til gulv og væg med en egnet monteringslim og behandles efterfølgende med den fugefrie gulvbelægning.

Ved risiko for bevægelse

Hvor der er risiko for bevægelse mellem gulv og væg er det kutyme at placere en sliptape på væggen som fungere som hæftebryder. Det kan være mod kølerumsvægge eller lette vægge. Ved at der kun er vedhæftning til gulvet minimeres risikoen for, at hulkehlen revner. Denne opbygning kræver at hulkehlen afsluttes med en fleksibel fuge i toppen af hulkehlen.

Principskitser af udvalgte løsninger

Forventningsafstem med bygherre

Du bør starte med at lave en mock-up eller på anden måde afstemme løsninger og forventninger med bygherre.