Gulvfakta

Koter

Koter definerer, hvor en færdig gulvbelægning højdemæssigt skal være placeret i en bygning.

Senest opdateret 15.06.2023
 
På denne side

 

Om koter

Hvad er koter?

En kote er højden for et bestemt terrænpunkt. I Danmark anvendes DVR90, som blev indført den 1. januar 2005. DVR90 står for Dansk Vertikal Reference 1990, som har afløst det gamle Dansk Normal Nul.

Sådan angives koter

Højden angives i meter med 3 efterfølgende decimaler. Det betyder, at kote 21.150 ligger 21 meter og 150 mm over den normale vandstand.

Visse faste punkter i landskabet (bjergtoppe, klippefremspring, bygninger, gulve osv.) forsynes med et indstøbt fikspunkt, som opmåles, så man kender dets nøjagtige geografiske koordinater. Disse fikspunkter kan bruges som reference ved lokale nivellementer.

Sådan måles koter på gulve

På både undergulve og den færdige gulvbelægning måles koter på oversiden. Koten på den færdige gulvbelægning benævnes FG (færdigt gulv) efterfulgt af koten, fx FG 12.250.

Typisk opsættes kotemærker af en landmåler 1 meter over færdigt gulv. Dette kaldes også metermærker. Metermærker gør det muligt for gulvlæggere at placere sine undergulve og gulve i korrekt højde.

Landmåleren kan også vælge at placere sine kotemærker i andre højder, så koten rammer et lige tal fx 23.000. Disse kotemærker kan altså godt være placeret enten højere eller lavere end 1 meter over færdigt gulv.

Når kotemærker ikke sidder nøjagtig 1 meter over færdigt gulv, kræver det mere udregning af alle de håndværkere, der skal bygge efter kotemærket med øget risiko for fejl. 

 

Tolerancekrav for koter

Koter bruges typisk i nybyggerier. Hvis der er fastlagt en kote i byggeriet, og der er ønske om en tolerance på koten til færdigt gulv, skal denne tolerance fremgå af aftalegrundlaget.

Tolerancer på koter

Nedenfor ses de tolerancer, man kan forvente at opnå, alt efter materiale og toleranceklasse, med mindre andet er aftalt.

Strøer og bjælkelag

Tolerance

Strøer (LVL)*

± 3 mm

Bjælkelag*

+3 / -10 mm

 

 

Støbte undergulve

 

Cement- og gipsbaseret flydemørtel

± 5 mm

Cementbaseret pudslag*

+ 5 / -10 mm

SCC-beton*

± 12 mm

Beton (afkostet overflade)*

+10 / -20 mm

EPS-beton og skumbeton

± 10 mm

 

 

Ved gulvbelægningsskift

 

På støbte undergulve

± 2 mm

På strøer (LVL)*

± 3 mm

Vejledende kotetolerancer.

Markerede (*) materialer er fra tolerancer.dk.

Læs mere om koter på tolerancer.dk

Krav om niveaufri adgang

Oftest kræves der niveaufri adgang mellem den færdige gulvbelægning og elevatorer, trappereposer, yderdøre, præfabrikerede badekabiner osv.

Overgange kan være vigtigere end koter

Ikke alle elementer har samme tolerancer, når de indbygges og/eller installeres i en bygning. Derfor skal undergulve normalt tilpasses efter disse elementer og ved belægningsskift, fordi overgangen oftest er vigtigere end overholdelse af koten.

For støbte undergulve betyder det fx, at der ofte skal efterspartles lokalt for at opnå en acceptabel tolerance mellem overgangene. Dette skal aftales særskilt, inden arbejdet går i gang.

Bevidst projekteret hældning af gulvet

I nogle tilfælde projekteres der bevidst en hældning på større støbte undergulve på huldæk, fordi det reducerer omkostningerne og egenvægten af selve undergulvsmaterialet – og derved også hele etageadskillelsen – meget.

Gulvet bør dog aldrig falde mere end 10 mm pr. 6 meter (vandrethedstolerancen), da man inden for denne tolerance stadig anser gulvene for vandrette. Projekteres der bevidst med fald af gulvet, vil kravet til overholdelse af en kote udgå helt automatisk.

Tolerancer for plan- og vandrethed skal altid overholdes

Det er vigtigt at huske, at kotetolerancen ikke har noget at gøre med plan- eller vandrethedstolerancerne. Disse tolerancer skal altid overholdes, med mindre andet aftales.

Læs mere om planhed

Læs mere om vandrethed

 

Kontrol af koter og omfang

Sådan tjekker du koter og omfang:

Før undergulvet lægges

  • Tjek landmålerens kotemærke ved fx en hovedtrappe. Mål, om det passer med trappen.
  • Er der mere end én trappe, så tjek, om trapperne er i samme højde.
  • Er de det, kan de bruges til afsætning af højde- eller nivellementsplaner – placeret strategiske steder som fx dørhuller, trapper, elevatorer, søjler osv. Aftegningerne må ikke forveksles med landmålerens kotemærker, da de alene er afsat til udførsel af undergulvene/gulvene.
  • Når nivellementsplanen er udført, så tjek denne i forhold til koteafmærkningen på etagen.

Efter undergulvet er udført (uanset om det er strøer eller støbt undergulv)

  • Tjek, om højderne overholder tolerancerne ovenfor. Dette gøres ved indgangsdøre og rummets yderbegrænsninger.