Gulvfakta

Tekstile gulvbelægninger

Tekstile gulvbelægninger kaldes i daglig tale blot tæpper.

Om tæpper

Tæpper er lavet ved en væve- eller tufteproces. Tæpper har en række gode egenskaber, der gør dem velegnede til gulvbelægninger. De kan fremstilles af flere forskellige materialetyper som fx uld og nylon og i forskellige konstruktioner.

Områdets indhold

Tæpper er defineret i standarden ISO 2424. Klassifikationen af tæpper er baseret på DS/EN 1307. Vi gennemgår ikke gulvbelægninger til private boliger og omtaler kun klassifikation af tæpper til kontraktmarkedet (erhverv).

Tæppemontering på gribelister kræver en vævet bagside og bruges kun sjældent i Danmark. Metoden omtales derfor ikke i Gulvfakta.

Kategorier

Tæpper kan opdeles i disse hovedkategorier iht. DS/EN 1307:

 • Tæpper med luv (tuftede og vævede)
 • Tæpper uden luv (fladvævede)
 • Fladt nålefilt
 • Nålefilt med luv

Fremstilling

Tæpper fremstilles hovedsageligt ved enten tufting eller vævning.

Ved at kombinere fremstillingsmetoder, bagsidetyper og tilsætningsmaterialer (hjælpematerialer) til garnerne kan man "skræddersy" tæpperne og fx gøre dem antistatiske og forbedre deres brandtekniske egenskaber.

Tæpper fremstilles hovedsageligt ved enten tufting eller vævning, hvor tufting er den mest udbredte metode. Ved fremstilling af tuftede tæpper, syr man garnet ned i et bærevæv ved hjælp af en tuftmaskine.

Luvgarnet forankres i bærevævet,  hvorpå der lægges en bagside, som typisk er latex, et syntetisk væv, filt, vinyl eller bitumen.

Ved fremstilling af vævede tæpper sker processen ved, at luvgarnet sammenvæves med langsgående garner (kaldet kædegarner) og tværgarner (kaldet skudgarner).

Garnet består af fibre, der kan være fremstillet af uld, polyamid (nylon), polyester, akryl eller polypropylen. Der bruges også garner, hvor uld og polyamid blandes i forholdet 80/20.

imagesjqw8.png
Konstruktion af tuftet tæppe.

image72q8.png
Konstruktion af vævet tæppe.

Teknisk information

Tæpper fås i forskellige varianter, som hver især findes i mange farver og mønstre. Tæpper produceres primært som banevarer, men findes også som tæppefliser.

Mange oplever, at tæpper giver en god gangkomfort, og at de har gode akustiske egenskaber (lyddæmpning). Herudover har de en overfladestruktur, som gør, at støvpartikler opfanges og tilbageholdes. Egenskaberne afhænger af type/opbygning og anvendte materialer.

Valg af tæpper

Vurder altid tæppets egenskaber, før du beslutter, hvilket tæppe der skal bruges i en konkret situation. Du bør mindst tage hensyn til:

 • Trafikintensitet, særlig ved brug af stole med hjul
 • Myndighedskrav til brandmæssige egenskaber
 • Elektrostatisk personopladning
 • Vedligehold
 • Farve og mønster


Krav til udførelsesstedet

Akklimatisering

Det er vigtigt at lade tæpper og evt. lime akklimatisere, inden montering. Det er normalt 24 timer eller iht. leverandørens anvisninger.

Temperatur og fugtniveau

Temperaturen i luften og undergulvet skal være 17-25 °C og luftfugtigheden 30-75 % RF under og efter monteringen. Skal tæppet monteres direkte på støbte undergulve, må restbyggefugten højst være 90 % RF.

Læs mere om fugtmåling

Træk og solindfald

Der må ikke være kraftig træk eller kraftigt solindfald under monteringen.

Planhed

Undergulvet skal have samme planhed, som der kræves af det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt.

Læs mere om planhed

Krav til underlaget inden montering

 • Underlaget skal være plant, fast og jævnt uden revner og kanter. Dette er specielt vigtigt ved montering af vævede produkter og tæpper med lav, plan luv, hvor undergulvets strukturer ellers vil kunne fremtræde synligt i tæppeoverfladen.
 • Underlaget skal være rent, tørt og ensartet sugende uden olie og fedtpletter.
 • Stærkt sugende underlag bør forbehandles med primer.

Ved renoveringsopgaver kan det i nogle tilfælde lade sig gøre, at montere tæpper på eksisterende gulvbelægninger. Der må dog aldrig monteres tæpper på eksisterende gulvbelægninger, hvis der er risiko for fugt i undergulvet, eller hvis tæppebelægningen ikke er diffusionsåben.

Ved montering af tæpper på vinyl og linoleum, vil den teknisk bedste løsning være, at fjerne den eksisterende gulvbelægning, bl.a. fordi der er risiko for lugtgener. Specielt ved linoleum kan nedtrængning af fugt fra eventuel spartel og lim ligeledes øge risikoen for lugtgener, hvorfor det anbefales at fjerne denne inden montering af tæpper.

Kontakt altid tæppeleverandøren ved renoveringsopgaver.

 

Montering og brug

Følg disse retningslinjer ved montering af tæpper:

 • Monter altid tæppebaner i samme retning i rummet, og brug baner fra samme produktionsbatch. Det er vigtigt, at du udlægger banerne i rulle-numrenes rækkefølge inden for samme batch. Hvis du deler en rulle på langs, er det vigtigt, at du monterer ægkant mod ægkant for at undgå farve- og strukturforskel i samlingerne.
 • Monter så vidt muligt banerne med samlingerne vinkelret på den mest lysgivende vinduesvæg.
 • Har tæppet mønster, er det vigtigt at tjekke for mønstertilpasning, inden du monterer tæppet.
 • Udfør samlinger ved at renskære kanter og med mønstertilpasning ved mønstrede tæpper. Følg leverandørens anvisninger om udførelse af til- og sammenskæringer.
 • Undgå så vidt muligt samlinger på de mest udsatte steder, fx ved døråbninger, indgangspartier og under kontorstole med hjul. Undgå at lave en samling på tværs af tæppets produktionsretning.
 • Sæt ikke møbler, inventar m.m. på tæppet, før limen er hærdet.
 • Afslut altid med en trappeforkant, når du monterer tæpper på trapper.


Monteringsmetoder

Der findes mange forskellige monteringsmetoder. Overveje derfor altid, hvilken metode der passer bedst til opgaven.

 • Fuldfiksering – tæpper bliver fastholdt på hele gulvfalden.
 • Vådlimning – tæppet bliver lagt i en våd dispersionslim udlagt med tandspartel.
 • Sliplimning – tæpper bliver lagt i en våd dispersionslim udlagt med tandspartel på et slip-primet gulv.
 • Vådfiksering – tæppet monteres i en våd fikseringslim udlagt med rulle. Bør kun bruges på et spartlet undergulv.
 • Hæftlimning/fiksering – tæppet monteres på fingertør hæftlim udlagt med rulle. Bør kun bruges på et spartlet undergulv.
 • Tørfiksering – tæppefliser monteres med hjørnefiksering eller på et fastklæbet underlag af fuldfladetape.
 • Løslægning – tæppet er løst lagt, men fastgjort med tape eller lim for enderne og/eller siderne.
 • På gribelister – tæppet er opstrammet på gribelister med et underlag af filt.

Med tanke på recirkulering og bedre arbejdsmiljø, kan der med fordel anvendes slipprimer som første lag på underlaget inden montering af tæppet. Samtidig med at det muliggør genbrug af tæpperne, bevares undergulvet intakt og støjgener fra maskinel aftagning af tæppet undgås helt. Ligeledes reduceres støv- og støjgenerne fra en eventuel efterfølgende rengøring og slibning af underlaget og endelig spares der også tid og penge, idet udlægning af ny flydemørtel og/eller spartling ikke vil være nødvendig.

 

Bagsidetyper og anbefalede monteringsmetoder

Metode

Fuld fiksering

 

Løs lægning

Våd limning

Slip limning

Våd fiksering

Hæftlimning

Tør fiksering

Skumbag-side
(latex)

+

++

++

0

+

+1

Contract-
bagside

++

++

0

0

+

+1

Vævet
bagside

++

++

0

0

+

+1

Filtbagside

+

++

+

0

+

0

Tæppefliser

+

+

0

++

++

0

++: Anbefales
+: Kan anvendes
0: Er ikke mulig/aktuel

1) Belægninger større end 25 m2 bør altid fuldfikseres.

Fælles for alle typer tæpper er, at leverandørens monteringsvejledning følges.

 

Afdækning

For at undgå skader på tæppet, bør du afdække det færdige gulv med materialer, der beskytter mod den efterfølgende belastning, indtil gulvet tages i brug. Brug kun diffusionsåbne materialer og ikke tæt plast eller "mælkepap". Afdæk gangarealer og andre belastede eller udsatte områder med hårde træfiberplader, som tapes i samlingerne.

Brug ikke selvklæbende afdækning der kan efterlade limrester på tæppet.

Læs mere om afdækning

 

Mærkning

Der er krav om CE-mærkning af tæpper i henhold til DS/EN 14041.

Læs mere om CE-mærkning