Gulvfakta

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for producenter af byggevarer, møbler og inventar.

Senest opdateret 01.05.2009


Om DIM

Formålet med Indeklimamærket er at forbedre indeklimaet i bygninger ved:

  • at dokumentere produkters påvirkning af indeklimaet
  • at bidrage til udvikling af indeklimavenlige produkter
  • at undersøge valg af indeklimavenlige produkter
  • at bidrage til et generelt bedre indeklima.

DIM udarbejder prøvnings- og mærkningskriterier gennem prøvningsmetoder og produktstandarder for produkter og materialer, der bruges indendørs, dvs. også gulvbelægninger og materialer til gulvbranchen.

logo_dk.png

Mærkning

Et produkt kan få mærket, hvis det ligger under en række grænseværdier – primært inden for kemiske stoffer. Mærket viser et ikon af en hvidtjørn.

Gulve og vedligeholdelsesprodukter til gulve, der mærkes af DIM, er testet for

  • afgasning
  • transport
  • opbevaring
  • lægning
  • vedligeholdelse

Med mærkningen følger en tidsværdi, som angiver, hvor lang tid man må forvente, at materialet afgiver lugt eller irriterer slimhinderne. Kriterier for de enkelte materialers indeklimamærkning udarbejdes i samarbejde med virksomhedsrepræsentanter og måletekniske eksperter og skal godkendes af DIM’s driftsudvalg.

Læs mere om Dansk Indeklima Mærkning