UDGIVELSE: oktober 2023

Proces- og slutkontrol - Vinylbelægninger i vådrum

Beskrivelse

Skema 5.09 - Proces- og slutkontrol - Vinylbelægninger i vådrum.

Under arbejdet udføres kontrollerne ud fra skemaets sagsspecificerede kontrolmetoder og frekvenser. Afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale.

Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager den fagligt ansvarlige (FA) en slutkontrol af arbejdet.

Kontrolskemaet vedlægges den samlede dokumentation.

Proces- og slutkontrol - Vinylbelægninger i vådrum

Download