26.04.21 Malersektionen Nyheder

Materialemangel og prisstigninger

De fleste håndværkvirksomheder oplever materialemangel. Det er nærmest umuligt at skaffe hvid isolering, uanset om man vil betale mere for det. Materialemangel er normalt ikke noget malerfaget har været ramt af, men flere leverandører har udsendt varsel om dette pga. svigtende leverancer af råvarer. Og der er varslet prisstigninger, som følge af stigende råvarepriser. Leverandørerne kalder det en force majeure-situation, hvilket vi i DI Dansk Byggeri er enige i.

Force majeure – tag forbehold
Vi anbefaler derfor, at der tages forbehold for leveranceproblemer, og de følger der er ift. hovedentreprenør/bygherre. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at force majeure ikke er en blivende situation. Når man ved, at der er leveranceproblemer, skal man tidligst muligt i forløbet sikre sig, at leverancer kan modtages rettidigt, i forhold til tidsplanerne. Det er dog altid klogt at tage forbeholdet, og husk at få det ført over i kontrakten, inden den underskrives.

Forbeholdet skal naturligvis indeholde alle de udfordringer man kan forudse, eksempelvis at leveranceproblemer kan give udfordringer i forhold til tidsplaner, som ikke kan overholdes, stigende omkostninger (husk indeksregulering) osv.

Omvendt vil der også være udfordringer med byggerier i andre sammenhænge, hvor andre håndværkere oplever leveranceproblemer, hvilket forsinker opstart af malerarbejdet. Også her bør der tages forbehold ift. på malerarbejdet, og evt. omplacering af malersvende.

Forsinket opstart
Forsinket opstart kan have mange omkostninger, men ofte vil det være værst, hvis malerarbejdet er startet op, og man må lukke ned i en periode. Omplacering af svende er ofte dyrt, og der er omkostninger til skurvogn, materialecontainere, materiel osv. På pladsen, koster det jo også penge. Man skal i reglen deltage i flere byggemøder, og man er nødt til at holde øje med byggeriet undervejs, så der er en del flere styringsomkostninger, end forudsat i tilbuddet. Der er mange ting som skal tænkes ind i tilbuddet/sagsstyringen, og jo tidligere man gør opmærksom på problemet, jo bedre står man.

Tag derfor forbehold allerede nu. Se forslag til formulering på dette link:

Svigtende materialeleverancer og tidsfristforlængelse - DI Dansk Byggeri (danskindustri.dk)

Relateret indhold