Kvinder i consulting

Når det kommer til ligelig repræsentation af køn blandt ledere, halter dansk erhvervsliv efter vores nordiske naboer. Dette gør sig også gældende blandt managementrådgivere, hvor kun 13,5% af topledere er kvinder. Bestyrelsen for Managementrådgiverne under Dansk Industri har derfor besluttet at arbejde målrettet efter at skabe større medarbejderdiversitet, hvilket indebæ-rer en mere lige kønsfordeling med et mål om, at kvinder kommer til at udgøre 50% af medar-bejdere på hvert stillingsniveau i branchen.

Bestyrelsen for Managementrådgiverne under Dansk Industri har besluttet at arbejde målrettet efter at skabe større medarbejderdiversitet, hvilket indebærer en mere lige kønsfordeling. Ambitionen er, at kvinder kommer til at udgøre 50% af medarbejdere på hvert stillingsniveau i branchen

På denne side vil der løbende blive lanceret eksempler fra forskellige virksomheder i branchen, der kan inspirere MR-virksomheder til at iværksætte aktiviteter i deres virksomhed, så kvindeandelen øges.

Nedenfor kan du læse om de initiativer, der hidtil har vist sig hensigtsmæssige i forskellige virksomheder – måske de også vil virke i din?