20.02.20 MR Nyheder

Efterlysning af cases i forhold til ministeriers besparelser på konsulenter

Vi har brug for dit bidrag og beder derfor om din hjælp.

Vi har modtaget kommissorium for arbejdsgruppen for nedbringelse af konsulentforbruget i den offentlige sektor. Kommissoriet indeholder som forventet arbejdsspor vedr. en afdækning af konsulentforbruget og fælles anbefalinger til fremadrettet anvendelse. Kommissoriet indeholder også et spor, der skal se på øget opgaveløsning i interne funktioner i den offentlige sektor – der nævnes rådgivnings- og analysefunktioner, se evt. vedlagte.

Managemanetrådgiverne og DI Rådgiverne vil hjælpe med at afdække og dermed tydeliggøre, at konsulentkøb i staten dækker over langt mere end rådgiverkøb (eks. licenser mv.), og at det faktisk betyder noget, at konsulentkøbene skæres ned. Vi vil gerne foretage en ’Deep Dive’ i 4 ministerier:

  • Beskæftigelsesministeriet
  • Børne- og undervisningsministeriet
  • Social- og indenrigsministeriet
  • Klima-, energi- og forsyningsministeriet

Vi vil selvfølgelig bruge det offensivt mod besparelserne.

Vi har brug for dit bidrag og beder derfor om din hjælp til

  • At du udpeger hvilke ministerier, du kan bidrage med konkrete eksempler
  • beskrive hvilke typer opgaver, I leverer, samt evt. beskrive hvor meget omsætning I har
  • fremskaffe konkrete cases, som illustrerer værdiskabelsen for borger/samfund
  • finde eksempler på opgaver, som er aflyst/droppet som følge af konsulentstop, og som ville kunne gøre en positiv forskel for borger/samfund, hvis de var blevet løst – dette meget gerne suppleret med viden om, hvorvidt de i stedet skal løses internt eller blot lukkes ned.

Vi vil blandt andet gerne bruge cases til at gå i pressen. Se et eksempel i Børsen her Børsen: S-besparelser rammer den grønne omstilling (20. februar 2020).

Send gerne eventuelle cases mm. til seniorchefkonsulent Pernille Langgaard-Lauridsen på pel@di.dk

 

 

Læs mere om statens brug af konsulenter her.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge